under construction

 

(source, source) from the Centar za prikupljanje dokumentacije (CPD) (download on Scribd), war crimes by muslims on Croats in Bosnia and Herzegovina:

Atif Dudaković - In addition to committing crimes, being part of the JNA in Croatia, he also expelled the Croats in Bihać and was personally responsible for the disappearance and murder of Vlade Šantić (source

ABAZA, ADEM “BRADA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH ubijao Hrvate civile na području općine Busovača.

ABDIBEGOVIĆ, NUSRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, vjerski čelnik (imam muslimanskog naroda na području grada Travnika, iz Travnika. Prema izjavama nekih od svjedoka on predstavlja duhovnog vođu najekstremnijeg dijela travničkih islamista i ne dozvoljava nikakvu toleranciju naspram drugih vjeroispovijesti na području općine Travnik.

AFAN, (ENES) HAMZA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1966., iz Jablanice. Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici sudjelovao je u provedbi psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) tijekom travnja 1993./ožujka 1994. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani - zaselak Stupari (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

AGANOVIĆ, FARUK, “JUPI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1994., bio je zapovjednik 307. brdske brigade Armije BiH iz Bugojna. Skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH počinio je ratne zločine na području općina Bugojno i Gornji Vakuf/Uskoplje, tijekom 1993./1994. godine.

AGIĆ, AGIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Gornjeg Vakufa/Uskoplje. Dopisnik sarajevske TV s područja sjeverne Hercegovine. Tijekom 1993./1994., je zlonamjerno, tendenciozno i netočno u svojim izvješćima prikazivao stanje na području sjeverne Hercegovine čime je doprinjo stvaranju mržnje i netrpeljivosti Muslimana naspram Hrvata. Krajem siječnja 1994. je informirao gledateljstvo sarajevske televizije o ‘velikom pokolju muslimanskih civila u selu Herma’ nakon čega je neutralna komisija UN-a posjetila selo i utvrdila da se ne radi ni o kakvom pokolju civila te da su među mrtvima samo pripadnici Armije BiH koji su poginuli u vojnom okršaju s pripadnicima HVO-a.

AGIĆ, (SALKO) AMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bukove (općina Kreševo). Kao zapovjednik izviđačko-diverzantske postrojbe Armije BiH za područje mjesta Tarčin i Kreševo, skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH počinio je, tijekom 1993./1994., brutalne zločine (od ubijanja, ozljeđivanja vatrenim oružjem, zlostavljanja i protjerivanja) nad Hrvatima (civilnim pučanstvom i pripadnicima HVO-a) na prostoru općina Fojnica, Kreševo, Sarajevo-Hadžići...

AGIĆ, EMUN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, činio je skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993.,, razna zlodjela (ubojstva, masakre, progone i pljačke...) Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) na području općine Kiseljak.

AGIĆ, FAHRADIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja. Jedan od zapovjednika postrojbe Armije BiH u Gornjem Vakuf u/Uskoplju. Skupa sa sebi nadređenim Refikom Lendom radi na organiziranju i pokretanju oružanih napadaja na pripadnike HVO - a općine Gornji Vakuf/Uskoplje, tijekom 1992. i 1993. godine.

AGIĆ, MIRSAD “PIRSA” - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz Zenice, pripadnik Armije BiH. Počinio je ratni zločin nad Hrvatima sela Bilivode (općina Zenica), 25.04.1993.godine.

AHBABOVIĆ, (ŠEFIK) JUNUZ- muškarac, rođen 06.03.1974., po nacionalnosti Musliman,rođen u Sarajevu a nastanjen u Kreševu (ulica Džemala Bijedića 17), po zanimanju tokar.Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993./1994.,sustavnočino pljačku imovine te progon i ubijanje Hrvata iz sela na području općine Kreševo.

AHMIĆ, ZEKRIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Kaozapovjednik postrojbe Vojne policije Armije BiH je, sa sebi potčinjenim pripadnicimaArmije BiH
počinio ratne zločine nad hrvatskim civilnim pučanstvom na području općineVitez, tijekom 1993./1994. godine.

AKETA, JUSUF- muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Kaopripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilnopučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata -mještana sela (16 civila išest pripadnika HVO-a).

ALAGIĆ, MEHMED- muškarac, starosne dobi oko 45 godinaživota, po nacionalnostiMusliman, pripadnik Armije BiH. Kao zapovjednik jedne od brigada Armije BiH a koja je,tijekom 1992., 1993. i 1994. godine, bila stacionirana u gradu Travniku (u vojarni bivšeJNA), učijem su se sastavu nalazile i postrojbe:“Sedma muslimanska brigada”,“Mudžahedini”,“Krajišnici”itd. suodgovoran je za zločine koje su pripadnici istih postrojbi(njemu potčinjenih)činili. Osobno je prijetio jednom od svjedoka da mu neće dozvolitiizlazak iz Travnika s obzirom da isti ima djelomični uvid u zločine (“previše zna”) počinjenenad Hrvatima travničke općine.

ALAJBEGOVIĆ, RAIF- muškarac, po nacionalnosti Musliman, ekstremno nastrojen,pripadnik Armije BiH. Djelovao je na području Kaknja na zlostavljanju, maltretiranju i pljački Hrvata.

ALIČIĆ, ENES- muškarac, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Musliman. Pripadnikpostrojbe Armije BiH zvane“Sedma muslimanska brigada”. U vrijeme počinjenog zločina je boravio u gradu Travniku. Počinu je navodno major. Osobno je, skupa sa osobomzvanom“Tara”(Semir Terzić), u gradu Travniku, 20.10.1993. godine, zaustavio automobil ukojemu se nalazio Ivica Stojak (zapovjednik postrojbe HVO-a zvane“Travnička brigada”) sasvojom pratnjom, razgovarao sa istim a potom pucao iz automatskog pješadijskog oružjau automobil kojom prilikom je usmrtio (ubio) pomenutog Ivicu Stojaka, a teže ozljedionajmanje jednu osobu iz njegove pratnje (suputnike u automobilu).

ALIBEGOVIĆ, HAJKA- 50 godina stara, Muslimanka, profesorica engleskog jezika usrednjoš kolskom centru Travnik. Tijekom 1992./1993., okupljala studente engleskog jezika, isključivo Muslimane. Tijekom travnja/svibnja 1993., je sačinila upitnik o počinjenimratnim zločinima na području središnje Bosne - sama konstruirala‘zbivanja’i dala‘odgovore’o počiniteljima (uglavnom su navođeni Hrvati) - a potom tražila samo potpiseod Muslimana izbjeglica (sa područja Podrinja i zapadne Bosne), koji su smješteni u dijeluzgrade srednjo
školskog centra. Ovo je činila u korist Muslimana i Islama te tako lažima ipodvalama nastojala dati svoj‘prilog’etničkomčišćenju središnje Bosne od Hrvate.

ALIBEGOVIĆ, dr. SAKIB- muškarac, 55 godina star, po nacionalnosti Musliman, liječnik ubolnici Travnik. Pripada ekstremno radikalnom dijelu muslimanskog naroda općine Travnik. Zalagao se da dođe do sukoba Hrvata i Muslimana, a potom i etničkom čišćenju područja središnje Bosne od hrvatskog naroda.

ALIHODŽIĆ, FAHRO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. godine, bio jezapovjednik Vojne policije postrojbe“312. motorizirane brigade”čiji su pripadnicisudjelovali u napadajima na, Hrvatima nastanjenim sela i mjesta na području općine Travnik, tijekom 1993. godine.

ALIJIĆ, HASAN- muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.Zapovjednik jednog od zeničkih zatvora. Posebno se iz življavao; mučeći i tukući zatočene Hrvate, a ‘poslastica’ mu je bila točiniti za katoličke blagdaneALIŠPAGO, ZULFIKAR “ZUKA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH, zapovjednik postrojbi Armije BiH koje su na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinile organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Kao zapovjednik postrojbe Armije BiH zavne “Crni Labudovi” sudjelovao je, 16.04.1993. godine, sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šestpripadnika HVO-a). Tijekom mjeseca svibnja 1993. godine, sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je pri uništavanju (paljenju) obiteljskih kuća čiji su
vlasnici Hrvati, prilikom čega su koristili uhićene civile hrvatske nacionalnosti kao “živi štit”, a koje su potom izmasakrirali i ubili (ubijene su tri osobe: Ana Kožul, rođena 1929.;
Stoja Kožul, rođena 1935. i Ivan Stanić, rođen 1935.). Bio je nazočan sastanku održanom u bazi svoje tj. “Zukine vojske” u selu Donja Jablanica (općina Jablanica), 08.09.1993., skupa sa Mujicom Beglerovićem, Seferom Halilovićem i Vehbijom Karićem kada je u tu bazu dovedena i zatvorena skupina uhićenih Hrvata iz Jablanice. Tijekom sastanka s navedenim zapovjednicima Armije i MUP-a BiH pripremao je oružanu akciju nazvanu “Neretva ‘93" u okviru koje je počinjen ratni zločin genocida nad civilnim pučanstvom sela Grabovica kada je brutalno ubijeno više od 30 Hrvata, a veliki broj preživjelih je protupravno uhićen i zatvoren u logor zvan ”Muzej" u Jablanici. 


ALIĆ, HASAN - muškarac, rođen 1945., po nacionalnosti Musliman, iz Zenice, do rata je
radio kao šef sudske pisarnice u Zenici. U ratu je obnašao dužnost zapovjednika logora
“KP dom” u Zenici. U logoru je fizički zlostavljao zatočenike - civile i vojnike hrvatske
nacionalnosti. Provodio etničko čišćenje od osoba hrvatske nacionalnosti.
ALIĆ, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar).
Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je p
Nepotpuni popis osumnjicenih
Han Bila (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram
Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale
Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja, rezultiralo oružanim napadajima
pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim pučanstvom.
ARNAUTOVIĆ, HODŽO - muškarac, starosti oko 58 godina, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Han Bila (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti
naspram Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje prenosio i na
ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja, rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
ARNAUTOVIĆ, KEMAL - muškarac, starosti oko 32 godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Han Bila (općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH je, 08./09.1993. godine,
sudjelovao u oružanom napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Brajkovići a 12.06.1993.
godine (oko 15:00 sati), iz kuće u kojoj su bili zatočeni Hrvati sela Brajkovići, izveo jednog
zatočenog Hrvata (muškarca starosti oko 50 godina), te ga osobnim automobilom
odvezao u selo Čukle (u dio sela zvan Gornje Čukle) gdje ga je pretukao (izbio mu je
nekoliko zuba).
ARNAUTOVIĆ, (ASIM) ZAHID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Han Bila
(općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH je, 08./09.1993. godine, sudjelovao u oružanom
napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Brajkovići. Osobno je nagovarao zapovjednika
postrojbe Armije BiH koja je izvela napadaj na hrvatsko pučanstvo sela Brajkoviće, da
preživjele Hrvate zatoče u neku od kuća kojoj je vlasnik Hrvat, što je naknadno i učinjeno,
a dotični Hrvati su u zatočeništvu proveli oko 75 dana.
ARNAUTOVIĆ, ZULKAID - muškarac, rođen 1966. godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Han Bila (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti
naspram Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje prenosio i na
ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
ASKIĆ, ATIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Vojne policije Armije BiH.
Tijekom 1993. počinio je ratni zločin (zlostavljanje i premlaćivanje) nad Hrvatima (civili i
pripadnici HVO-a) zatočenim u improviziranom zatvoru koji se nalazio u srednjoškolskom
centru u selu Opare (općina Novi Travnik).
AVDIĆ, IBRAHIM “CICKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH.
Kao zapovjednik (jednog od tri voda) Vojne policije Armije BiH počinio je ratne zločine
nad hrvatskim civilnim pučanstvom na području općine Vitez, tijekom 1993./1994. godine.
AŽDAJIĆ, (MUHAMED) NURUDIN - muškarac, rođen 04.08.1948., po nacionalnosti
Musliman, iz Kreševa (Džemala Bijedića 8), po zanimanju KV električar. Kao pripadnik
Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993./1994., sustavno
pljačkao imovinu te progonio i ubijao Hrvate iz sela općine Kreševo.
BABANOVIĆ, NUSRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH. Kao
zapovjednik (jednog od tri voda) Vojne policije Armije BiH počinio je ratne zločine nad
hrvatskim civilnim pučanstvom na području općine Vitez, tijekom 1993./1994. godine.
BABIĆ, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ovnak (općina Zenica).
Ekstremno nastrojen. Osobno se hvalio kako je ubio (klanjem) više Hrvata na području
sela Ovnaka.
BABIĆ, MIRSAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao pripadnik
Armije BiH iz Jablanice, skupa s drugim pripadnicima Armije i MUP-a BiH, sudjelovao je u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (4 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
BAHATIJA, NAZIF “BANJALUČKI SULTAN” - muškarac, po nacionalnosti Musliman,
rođen 15.01.1975. u Banja Luci. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Zukini ljudi” ili
“Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr.
počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za
tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
(civila i pripadnika HVO-a).
BAJRAMOVIĆ, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatina (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u pljačkanju i
uništavanju (uglavnom paljenjem) obiteljskih i gospodarskih objekata u selu Slatina
(općina Jablanica), a čiji su vlasnici Hrvati.
BAJRIĆ, HAMDO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik muslimanske civilne
policije (MUP BiH). Tijekom cijele 1993. sustavno je činio zločine nad Hrvatima s područja
općine Kiseljak, napose u selima Bilalovac, Datići, Podbrđe gdje je zlostavljao, premlaćivao
te protjerivao Hrvate. Osobno je, skupa sa Salihom Šljivarom, Mehmedom Čićkom i
Muhamedom Omanovićem, sudjelovao u pljačkanju civilne imovine u selima Odrače i
Badnje (općina Kiseljak) koje su potom u potpunosti zapalili. Na području općine
Busovača su opljačkali, a potom zapalili stambene i gospodarske objekte (vlasnici
objekata su Hrvati) u jednom selu kojeg su zauzeli (okupirali) pripadnici Armije BiH.
BAJRIĆ, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije
BiH, sudjelovao je, skupa s ostalim pripadnicima muslimanskih snaga u provedbi zločina
nad Hrvatima s područja općine Žepče (ubijanju, maltretiranju, pljačkanju i uništavanju
imovine Hrvata...).
BAJTAREVIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Albanije, nekada je bio pilot u
JNA. Ekstremno nastrojen. Zapovjednik jedne od postrojbi Armije BiH. Na području
općine Kakanj je, skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH počinio ratne zločine
zlostavljanja i ubijanja Hrvata sa područja općine Kakanj.
BALAVAC, (HAJDAR) EDO “EŠONTA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen
1953., iz Jablanice, do rata je radio kao vozač. U vremenu od travnja 1993. do ožujka 1994.
obnašao je dužnost čuvara u logoru “Muzej”, a jedno vrijeme je bio i isljednik, pri čemu je
psihički i fizički zlostavljao zatočene Hrvate (civile i pripadnike HVO-a) u logoru “Muzej”.
BALIĆ, DŽEMAL - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
BARJAKTAREVIĆ, AMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 25. godina, iz
sela Tulica (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, činio je, tijekom lipnja/srpnja 1993.
razne zločine nad hrvatskim pučanstvom s područja općine Kiseljak.
BARJAKTAREVIĆ, EŠREF - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Tulica (općina
Kiseljak). Kao bivši oficir JNA, pristupio je Armiji BiH odmah po njenom formiranju (1992.),
a tijekom 1993. činio je razne zločine nad hrvatskim pučanstvom s područja općine
Kiseljak.
BAŠIĆ, ENIZ - muškarac, muslimanske nacionalnosti. Kao pripadnik Armije BiH, počinio je
zločine, ubojstva i pljačke nad Hrvatima u naselju Gornje Vardište (općina Zenica). Dana
23.04.1993. iz kuće odvodio Hrvate: Mirka Letića, Luku Šestana i Jozu Kusturu i na brutalan
način ih ubija (žive ih je spalio u vikendici Župan Nevenka).
BAŠIĆ, ENVER “STRELA” - muškarac, muslimanske nacionalnosti. Zapovjednik specijalne
postrojbe Armije BiH zvane “Zelene beretke” iz Zenice. Skupa sa sebi potčinjenim
pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je pri ubijanju Hrvata te pljačkanju imovine na
području općine Travnik i Zenica (u selima: Ovnak, Čukle, Grahovćići...).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (5 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
BAŠIĆ, (?) “BELI” - muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbe “Zelene
beretke”. Skupa sa ostalim pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je pri ubijanja Hrvata te
pljački imovine na području općine Travnik i Zenica (u selima: Ovnak, Čukle, Grahovćići...).
BEČERHODŽIĆ, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Maglaja. Kao pripadnik
Armije BiH (303 brigade, 3. korpusa) je sa grupom pripadnika Armije BiH među kojima i
Suad Hasanović i Mirsad Šestić, 16.08.1993. oružano napao selo Kiseljak (općina Žepče) i
sve Hrvate - civile, od staraca - starice do djece istjerao iz kuća. Potom su odmah te kuće
opljačkali, a poslije su pomenute civile isturili kao živi štit prema položajima pripadnika
HVO-a. Kada su se na ovaj način osigurali otpočinju “svoj krvavi pir” zaposjedaju ostale
kuće, i ubijaju zatečene Hrvate.
BEBA, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Travnika. Zapovjednik
postrojbe Armije BiH zvane “Sedma muslimanska brigada”. 06.06.1993. godine, provodio
je, u prostorijama travničkog zatvora, istražne radnje (ispitivanja) nad uhićenim Hrvatima
sa područja općine Travnik. Osobno se, tijekom 1993. godine, zauzimao i pomagao
pojedinim civilima hrvatske i srpske nacionalnosti da napuste Travnik i prijeđu na
područje pod kontrolom HVO-a provodeći tako perfidno etničko čišćenje (zabilježen je
slučaj od 29.09.1993. godine).
BEGANOVIĆ, MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH je, tijekom cijele 1993., pljačkao i protjerivao hrvatsko pučanstvo s područja općine
Kiseljak koje je bilo pod kontrolom pripadnika Armije ili MUP-a BiH. Naročito se ‘istakao’
pljačkanjem hrvatske imovine (pšenice, brašna, sitne i krupne stoke, sijena), čak je od
hendikepiranih osoba hrvatske nacionalnosti (nepokretna braća prezimenom Džajo)
otimao i pljačkao sve prehrambene proizvode (napose je tragao za pšenicom) te ih tako
izložio patnjama i gladi.
BEGANOVIĆ, (IBRAHIM) VEJSIL - muškarac, rođen 01.07.1958., po nacionalnosti
Musliman, iz Kreševa. Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1992./1993. nabavljao je veće
količine oružja, streljiva i eksploziva za pripadnike Armije BiH na području općine Kreševo,
a u svrhu oružanog napadaja na Hrvate općine Kreševo. Činio je snažnu promidžbu s
ciljem razbijanja zajedničkog hrvatsko - muslimanskog otpora srpskoj agresiji i razbijanja
zajedničkog suživota a sve s namjerom ostvarenja idej
Nepotpuni popis osumnjicenih
provodio etničko čišćenje Hrvata sa područja općine Kakanj.
BEGIĆ, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Od 15.04.1993. pa nadalje sudjeluje, kao pripadnik Armije BiH, s drugim
pripadnicima Armije i MUP-a BiH u provedbi politike genocida (ubojstva, zatvaranja,
protjerivanja) naspram Hrvata prvo u gradu Jablanici a potom u svim selima općine
Jablanica u kojima su živjeli Hrvati. Sudjelovao je, 28.07.1993., u oružanom napadaju na
Hrvate koji su živjeli u selu Doljani /zaselak Krkače/ (općina Jablanica). Po zauzimanju
(okupaciji) ovog sela provodio je teror nad zatečenim civilima a počinio je i veći broj
brutalih fizičkih zlostavljanja nakon čega je, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH
nasilno odvezao civile hrvatske nacionalnosti u grad Jablanicu i zatočio ih u logor zvan
“Muzej” gdje su bili izloženi psihofizičkom zlostavljanju, silovanju, izgladnjivanju...
BEGIĆ, ZEHUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star 24 god., muslimanski
ekstremista, pripadnik Armije BiH. Djelovao je na prostoru Kaknja; zlostavljao, pljačkao i
ubijao Hrvate.
BEGLEROVIĆ, MUJICA “PUKOVNIK” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, umirovljeni
pukovnik bivše JNA. Zapovjednik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica. Bio je nazočan sastanku održanom u
bazi “Zukine vojske” u selu Donja Jablanica (općina Jablanica) 08.09.1993. skupa sa
Seferom Halilovićem, Vehbijom Karićem i Zulfikarom Ališpagom “Zukom” kada je u tu
bazu dovedena i zatvorena skupina uhićenih Hrvata iz Jablanice. Tijekom sastanka s
navedenim zapovjednicima Armije i MUP-a BiH pripremao je oružanu akciju nazvanu
“Neretva ‘93" u okviru koje je počinjen ratni zločin genocida nad civilnim pučanstvom sela
Grabovica, kada je brutalno ubijeno više od 30 Hrvata, a veliki broj preživjelih je
protupravno uhićen i zatvoren u logor zvan ”Muzej" u Jablanici.
BEGOVIĆ, BRAJKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Radeljevići (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., sudjelovao je u činjenju raznih
zločina nad hrvatskim pučanstvom na području općine Kiseljak.
BEGOVIĆ, ČAMIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 28.07.1993., u oružanom napadaju na
civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu,
kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo
hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
BEGOVIĆ, JUSUF - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije
BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
BEHREM, BEĆIR, “BEĆA” - muškarac, rođen 1944., po nacionalnosti Musliman, starosti
između 40 i 50 godina života, iz sela Jeličići (općina Jablanica), nastavnik tjelesnog odgoja,
do rata je radio kao direktor OŠ u Jablanici, aktivno se bavio planinarstvom a posjedovao
je vikendicu (vikend kuća) na Risovcu i dobro je poznavao područje sela Doljani. Pripadnik
Armije BiH tj. zapovjednik izviđačko-diverzantske skupine pripadnika Armije BiH sa zonom
odgovornosti na prostoru planina Vran, Plasa i Čvrsnica. Kao zapovjednik jedne od
postrojbi Armije BiH predvodio je i sudjelovao, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
Osim brutalno počinjenog masakra, pripadnici Armije BiH su nasilno odveli zatečene civile
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (7 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
hrvatske nacionalnosti, koji su živjeli u selu Doljani, (više stotina osoba među kojima i oko
60 djece) u grad Jablanicu i zatočili ih u logor “Muzej” u kojem su, u krajnje teškim
uvjetima i uz neljudsko postupanje logorskih vlasti boravili do 01.03.1994. Prestankom
ratnih zbivanja na podurčju općine Jablanica, ‘Beća’ se vraća na svoje staro radno mjesto
direktora Osnovne škole u Jablanici.
BEHREM, HASAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je,
28.07.1993., prevozio uhićene civile hrvatske nacionalnosti koji su živjeli u selu Doljani
(više stotina osoba među kojima i oko 60 djece) u grad Jablanicu i zatočili ih u logor
“Muzej” u kojem su, u krajnje teškim uvjetima i uz neljudsko postupanje logorskih vlasti
boravili do 01.03.1994. godine.
BEHREM, MUHAREM “MUŠE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelaćići
(općina Jablanica). Kao pripadnik diverzantske postrojbe (veličine voda) Armije BiH iz
Jablenice, sudjelovao u oružanom napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Doljani (općina
Jablanica) 28.07.1993., skupa s Ramizom Brajkovićem i Ibrahimom Čilićem zvanim “Dune”,
pripadnicima Armije BiH iz Jablanice. Tada su ubili Marka Miljka (1951.), civila hrvatske
nacionalnosti, te zarobili i u logor zatočili trojicu Hrvata M.B., S.T. i M.Z.
BEJTIĆ, (MUHAREM) ENVER - muškarac, rođen 09.01.1960., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Bjelavići (općina Kreševo). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1992./1993., nabavljao
je veće količine oružja, streljiva i eksploziva za pripadnike Armije BiH na području općine
Kreševo, a u svrhu oružanog napadaja na Hrvate općine Kreševo. Činio je snažnu
promidžbu s ciljem razbijanja zajedničkog hrvatsko - muslimanskog otpora srpskoj
agresiji i razbijanja zajedničkog suživota a sve s namjerom ostvarenja ideje o formiranju
‘Islamske države BiH’ i protjerivanja hrvatskog pučanstva sa prostora općine Kreševo.
Tijekom 1993./1994., osobno sudjeluje u oružanim napadajima Armije BiH i provedbi
politike etničkog čišćenja Hrvata sa prostora općine Kreševo koji je pod kontrolom Armije
BiH.
BEJTIĆ, (OMER) IFET - muškarac, rođen 14.11.1971., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Bjelavići (općina Kreševo), po zanimanju pekar. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s
ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993./1994., sustavno pljačkao imovinu te
progonio i ubijao Hrvate iz sela na području općine Kreševo.
BEJTIĆ, (TAHIR) NUSRET - muškarac, rođen 16.02.1943., po nacionalnosti Musliman, iz
Kreševa. Kao zapovjednik skupine vojnika postrojbe Armije BiH zvane “Hrasnički bataljun”,
predvodio je, 17.06.1993., oružani napadaj pripadnika Armije BiH na prostor sela
Gojakovac u kojem su živjeli Hrvati. Po osvajanju (okupaciji) sela skupa sa sebi
podređenim pripadnicima Armije BiH počinio je veći broj brutalnih ubojstava zatečenih
Hrvata, isključivo civila. Nakon svih zločina počinjenih nad Hrvatima na prostoru sela
Gojakovac, od svojih pretpostavljenih (u hijerarhiji Armije BiH) je promaknut u viši čin.
BEJTIĆ, (SMAJO) OSMAN - muškarac, rođen 09.10.1946., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Bjelavići (općina Kreševo). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1992./1993., nabavljao je
veće količine oružja, streljiva i eksploziva za pripadnike Armije BiH na području općine
Kreševo, a u svrhu oružanog napadaja na Hrvate općine Kreševo. Činio je snažnu
promidžbu s ciljem razbijanja zajedničkog hrvatsko - muslimanskog otpora srpskoj
agresiji i razbijanja zajedničkog suživota, a sve s namjerom ostvarenja ideje o formiranju
‘Islamske države BiH’ i protjerivanje hrvatskog pučanstva sa prostora općine Kreševo.
Tijekom 1993./1994., osobno sudjeluje u oružanim napadajima Armije BiH i provedbi
politike etničkog čišćenju Hrvata sa prostora općine Kreševo koji je pod kontrolom Armije
BiH.
BELIL, MUHAMED “KAŠĆO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podbrđe
(općina Kiseljak). Kao pripadnika Armije počinio je, tijekom 1993., razne zločine nad
hrvatskim pučanstvom s prostora općine Kiseljak.
BELIL, MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podbrđe (općina
Kiseljak). Kao pripadnika Armije počinio je, tijekom 1993./1994., razne zločine nad
hrvatskim pučanstvom s prostora općine Kiseljak.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (8 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
BELJIĆ, DRAGAN - muškarac, mlađe starosne dobi, nepoznate nacionalne pripadnosti, iz
grada Travnika, pripadnik specijalne antiterorističko diverzantske Vojne policije zvane
“Mečići”. Nepoznatog datuma osobno je zaustavio osobni automobil u kojem se vozio
Ante Jozak - pripadnik policijske uprave HVO-a Travnik, te pucao u njega (u leđa) iz
vatrenog oružja, kojom prilikom mu je teško oštetio kralježnicu.
BEŠIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, zapovjednik jedne od postrojba 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice. 28.07.1993. sudjelovao je, skupa sa sebi podređenim
pripadnicima Armije BiH u oružanom napadaju na Hrvate koji su živjeli u selu Doljani /
zaselak Krkače/ (općina Jablanica). Po zauzimanju (okupaciji) ovog sela provodio je teror
nad zatečenim civilima a počinio je i veći broj brutalih fizičkih zlostavljanja nakon čega je,
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH nasilno odvezao civile hrvatske nacionalnosti u
grad Jablanicu i zatočio ih u logor zvan “Muzej” gdje su bili izloženi psihofizičkom
zlostavljanju, silovanju, izgladnjivanju...
BEŠLIJA, RAMO - muškarac, rođen 1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela Korita
(općina Ilijaš). Pripadnik Armije BiH. Skupa s pripadnicima Armije BiH: Rašidom Džafićem
zvanim “Raško”, Namirom Mešetovićem i Abdulahom Matorugom zvanim “Avdica” je,
tijekom mjeseca travnja 1993. u mjestu Gornja Breza (općina Breza), ubio četiri (dvije žene
i dva muškrca) civilne osobe srpske nacionalnosti: Milku Novaković, Obreniju Novaković,
Petra Novakovića i Rajka Novakovića. Poslije ubojstva su opljačkali imovinu žrtava. Skupa s
istim pripadnicima Armije BiH u selu Gornja Zimča (općina Visoko) je 13./14.11.1993. (u
kasnim noćnim satima) nasilno provalio (kroz krov) u obiteljsku kuću Jure Blaževića, te
zaklao Juru Blaževića, njegovu suprugu Fridu i njezinu majku Anu Grgić (1919.) prethodno
ih mučeći i zlostavljajući. Poslije ovog zločina opljačkali su imovinu žrtava.
BEŠO, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH. Kao
zapovjednik (jednog od tri voda) Vojne policije Armije BiH počinio je ratne zločine nad
hrvatskim civilnim pučanstvom na području općine Vitez, tijekom 1993./1994. godine.
BEVRNJA, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Kao
zapovjednik jedne postrojbe Armije BiH je, skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije
BiH sudjelovao u iživljavanju nad zarobljenim pripadnicima HVO-a u Bugojnu.
BILIĆ, EDIN - muškarac, mlađe starosne dobi, muslimanske nacionalnosti. Obnašao je
dužnost nadzornika straže u logoru “KP dom” u Zenici gdje je provodio fizička
zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
BOBAN, VIKTOR - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz Zenice. Tijekom 1993./1994., radio
je kao novinar lokalne radijske postaje “Radio Zavidovići”. Svojim tendencioznim i lažnim
izvješćima doprinosio je širenju muslimanske mržnje naspram Hrvata.
BOJADŽIĆ, NIHAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Novog Pazara (Sandžak u
Srbiji), rođen 1960.? godine, nastanjen u Jablanici. Pripadnik Armije BiH, zamjenik
zapovjednika postrojbi Armije BiH (Zulfikara Ališpage zvanog ‘Zuka’), koje su na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinile organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). U
logoru zvanom “Muzej” je silovao dvije ženske osobe, Hrvatice iz sela Doljani (općina
Jablanica) koje su tu bile zatočene. Oženio je kćerku Mustafe Honđo zvanog “Mujo” i
trenutačno (rujan 1996.) živi u gradu Jablanici.
BOJIĆ, FEHIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Splita (Hrvatska). Po nekim
navodima je glavni financijer i organizator dolaska stranih plaćenika iz arapskih država
(mudžahedinkih snaga) u Travnik, koji su počinili brutalne i monstruozne zločine nad
Hrvatima srdeišnje Bosne (napose općine Travnik), tijekom 1993./1994. godine.
BOJO, ISMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao zapovjednik postrojbe Armije
BiH stacionirane u selu Zabrđe (općina Kiseljak) provodio je, tijekom 1993./1994., skupa sa
sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, oružane napadaje na sela i mjesta u kojima su
živjeli Hrvati na područjima općina Kiseljak i Kreševo. Pri napadajima je počinjen veći broj
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (9 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
ratnih zločina nad hrvatskim pučanstvom i nad zarobljenim pripadnicima HVO-a.
BOLOBAN, SAKIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Dana
20.03.1993. godine, je u selu Kostajnica (općina Konjic), iz automobila u kretnji bačena je
ručna bomba na skupinu od tri djevojčice po nacionalnosti Hrvatice, kada je jedna
djevojčica lakše ozljeđena pri eksploziji bombe. U navedenom automobilu su se nalazili
Sakib Boloban i Ismet Gabela.
BOŽIĆ, MILAN - muškarac, rođen 1962., po nacionalnosti Srbin (?), iz Rogatice. Pripadnik
MUP-a BiH (muslimanska civilna policija), te zapovjednik odjeljenja stacioniranog u mjestu
Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Prije rata radio kao policajac SUP-a u Novom Sarajevu, a
početkom rata počinje raditi u Centru službi sigurnosti (CSB) Sarajevo. Tijekom 1993.,
radio je kao isljednik u muslimanskom logoru “Silos” u Tarčinu. Lipnja 1993., kao
zapovjednik odjeljenja policije iz Tarčina, skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima
muslimanske civilne policije (MUP-a) sudjeluje u oružanim napadajima na sela Gojakovac,
Bukovica, Zabrđe, Perin kao i na druga sela i mjesta nastanjena Hrvatima na području
općina Fojnica, Kreševo, Kiseljak i Sarajevo-Hadžići. Pri a i po zauzimanju pojedinih sela i
mjesta počinjeni su razni zločini nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a)
koji su kulminirali masovnim protjerivanjem Hrvata s onih prostora koje su zauzeli
pripadnici Armije ili MUP-a BiH.
BRAJKOVIĆ, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik diverzantske postrojbe (veličine voda) Armije BiH iz Jablanice,
sudjelovao u oružanom napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Doljani (općina Jablanica)
28.07.1993., skupa s Muharemom Behrem zvanim “Muše” i Ibrahimom Čilićem zvanim
“Dune”, pripadnicima Armije BiH iz Jablanice. Tada su ubili Marka Miljka (1951.), civila
hrvatske nacionalnosti, te zarobili i u logor zatočili trojicu Hrvata M.B., S.T. i M.Z.
BRČANINOVIĆ, DŽAFER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH, je krajem 1993. i početkom 1994., počinio ratne zločine nad osobama hrvatske
nacionalnosti na području općine Vareš (silovanja, premlaćivanja, pljačka imovine...).
BRKAN, IBRAHIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gomionica (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom travnja 1993., počinio veći broj zločina nad
hrvatskim pučanstvom (ubijanje, maltretiranje, protjerivanje...) na području sela Bilalovac,
Datići i Podbrđe (općina Kiseljak). Tijekom listopada 1993., skupa s pripadnikom Armije
BiH zvanim “Četo”, došao u selo Gomionica, u kuću Ante Đoje (Hrvat po nacionalnosti), i
nakon psihofizičkog maltretiranja i prijetnje ubojstvom (stavljanje noža na vrat-grlo i
psovanje majke ‘ustaške’) zapovjedio dotičnom vlasniku kuće da ‘u roku od pet minuta
iseli i nestane iz sela’ ili će ga u protivnom zaklati (ubiti hladnim oružjem - nožem).
BRKIĆ, (MUSTAFA) ENIJAD “GRAHO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Slalinovića, općina Kakanj, pripadnik Armije BiH. Vršio oružani napadaj na hrvatsko selo
žitelj općine Kakanj tamo vršio, zlostavljanje, pljačkanje, paljenje kuća i ubijanje Hrvata.
Tako je ubijen jedan Lozančić, a mnoge Hrvate je otpremao u zloglasni zatvor koji se
nalazio u prostorijama motela “Sretno”.
BRODULJA, KEMAL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Kaknju,
muslimanski ekstrmista, pripadnik MUP-a BiH u Kaknju, načelnik. Izravni počinitelj većeg
broja zločina nad Hrvatima na prostoru općine Kakanj.
BUKVA, SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao pripadnik Armije
BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na sela i mjesta općine Jablanica
u kojima su živjeli Hrvati, pri kojima su ubili i izmasakrirali veći broj civila i zarobljenih
pripadnika HVO-a. Preostalo pučanstvo su, jednim dijelom odveli u logor zvani “Muzej” u
Jablanici, a drugi dio protjerali.
BUKVIĆ, HALIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao pripadnik Armije
BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na sela i mjesta općine Jablanica
u kojima su živjeli Hrvati, pri kojima su ubili i izmasakrirali veći broj civila i zarobljenih
pripadnika HVO-a. Preostalo pučanstvo su, jednim dijelom odveli u logor zvani “Muzej” u
Jablanici, a drugi dio protjerali.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (10 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
BULJINA, EDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, pripadnik Vojne
policije 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. U
vremenu od srpnja 1993. do ožujka 1994. godine, je obnašao dužnost čuvara zatočenika u
logoru nazvanom “Muzej” u Jablanici u kojem su bile zatočene osobe hrvatske
nacionalnosti (civili i pripadnici HVO-a) sa područja općina Jablanica, Konjic, Mostar,
Prozor... a koji su tijekom zatočeništva bili izloženi zlostavljanjima, maltretiranjima,
izgladnjavanju...
BULJINA, EMIR - muškarac, po nacionalnosti Mus
Nepotpuni popis osumnjicenih
zauzimanju pojedinih sela i mjesta počinjeni brojni zločini nad Hrvatima (pljačka i
uništavanje imovine - kuća, gospodarskih i drugih objekata, zlostavljanja, brutalna
premlaćivanja, namjerna ozljeđivanja vatrenim oružjem, ubijanja, bezrazložna zatvaranja
po logorima i zatvorima u kojima su zatočenici mučeni...).
BUŽO, ? “GANGI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Osenik (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik specijalne postrojbe Armije BiH zvane “Rakičevi” je, tijekom 1993.,
sudjelovao u oružanim napadajima na Hrvatima nastanjena sela i mjesta na prostoru
općina Kreševo, Kiseljak, Fojnica i Sarajevo-Hadžići pri kojima su a i po zauzimanju
pojedinih sela i mjesta počinjeni brojni zločini nad Hrvatima (pljačka i uništavanje imovine
- kuća, gospodarskih i drugih objekata, zlostavljanja, brutalna premlaćivanja, namjerna
ozljeđivanja vatrenim oružjem, ubijanja, bezrazložna zatvaranja po logorima i zatvorima u
kojima su zatočenici mučeni...).
BUŽO, ? “PRCO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Osenik (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik specijalne postrojbe Armije BiH zvane “Rakičevi” je, tijekom 1993.,
sudjelovao u oružanim napadajima na Hrvatima nastanjena sela i mjesta na prostoru
općina Kreševo, Kiseljak, Fojnica i Sarajevo-Hadžići pri kojima su a i po zauzimanju
pojedinih sela i mjesta počinjeni brojni zločini nad Hrvatima (pljačka i uništavanje imovine
- kuća, gospodarskih i drugih objekata, zlostavljanja, brutalna premlaćivanja, namjerna
ozljeđivanja vatrenim oružjem, ubijanja, bezrazložna zatvaranja po logorima i zatvorima u
kojima su zatočenici mučeni...).
CICVARA, AKIF - muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH.
Vršio uhićenja, zlostavljanja, premlaćivanja civila žena, djece, muškaraca hrvatske
nacionalnosti u naselju Brdo općina Vitez.
CIKOTIĆ, SELHO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993., bio je časnik
Armije BiH i zapovjednik obrane grada Bugojna. Odgovoran za uhićenje i nestanak (smrt?)
26 Hrvata iz Bugojna (tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’).
ČAGO, BAHO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Kao pripadnik Armije
BiH, počinio je ratne zločine nad civilima hrvatske nacionalnosti općine Busovača.
ČAGO, FILDO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Kao pripadnik Armije
BiH, počinio je ratne zločine nad civilima hrvatske nacionalnosti općine Busovača.
ČANČAR, FAHRUDIN - muškarac, star oko 40 godine, muslimanske nacionalnosti.
Obnašao dužnost zapovjednika postrojbe zvane “Manevar” koja je u sastavu MUP-a
Zenica. Kao zapovjednik spomenute postrojbe je sa sebi potčinjenima, a uz suradnju sa
pripadnicima Armije BiH zvane “Zelene beretke” počinio napadaj na sela Ovnak i Šušanj
(općina Zenica), gdje je nad hrvatskim civilnim pučanstvom počinjen masakr, te pljačka i
uništavanje (paljenjem) kuća Hrvata.
ČAUŠEVIĆ, HIDAJETA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz Jablanice. Kao
pripadnica Armije BiH, sudjelovala je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na sela i
mjesta na prostoru općine Jablanica u kojima su živjeli Hrvati. Pri napadajima, a i po
zauzimanju (okupaciji) pojedinih sela ili mjesta pripadnici Armije BiH su počinili više ratnih
zločina (pljačka i uništavanje imovine, namjerna ozljeđivanja vatrenim oružjem, silovanja,
brutalna ubojstva, bezrazložna zatvaranja u logore/zatvore, zlostavljanje i mučenje
zatočenika, progoni...) nad Hrvatima.
ČELEBIĆ, KEMAL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, pripadnik Armije BiH.
Predsjednik je stranke SDA Kaknja. Ekstremno nacionalistički nastrojen. Aktivno je radio
na sukobljavanju Hrvata i Muslimana, te se svestrano zalagao za etničko čišćenje općne
Kakanj od hrvatskog puka. Bio je jedan od ključnih ljudi u postrojbama Armije BiH u
Kaknju.
ČELIKOVIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski vjerski vođa (hodža). U
Kaknju je 18. i 19.05.1993. rukovodio, zajendo sa Hasanovićem, akcijom etničkog čišćenja,
zlostavljanja uhićenja i ubijanja Hrvata općine Kakanj. Poslije ove akcije po mnogobrojnim
svjedocima napravio je u dvorištu svoje kuće sa biranim uzvanicima (ekstremnim
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (12 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Muslimanima) “roštiljadu” u čast uspjele akcije.
ČENGIĆ, ? “ČENGA” - muškarac, star oko 40 godina, po nacionalnosti Musliman, rođen na
području općine Foča a nastanjen u selu Srhinje (općina Visoko). Pripadnik Armije BiH,
zamjenik zapovjednika postrojbe Armije BiH zvane “Frkina jedinica” iz Visokog. Skupa sa
sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH je, na brutalan način ubijao Hrvate (civile i
zarobljene pripadnike HVO-a), te smišljeno i organizirano provodio teror (fizičko i psihičko
maltretiranje) i protjerivanje Hrvata sa područja općina Vareš, Fojnica, Kakanj, Visoko i
Kiseljak. Tako je 13.11.1993. skupa s Nihadom Burhanom zvanim Niho a u nazočnosti sebi
nadređenog Ferida Provalića (zapovjednik tzv. “Frkine jedinice) u franjevačkom
samostanu u gradu Fojnici iz vatrenog oružja ubio dvojicu rimokatoličkih svećenika
(samostanskog gvardijana fra Nikicu Miličevića i vikara fra Leona Migića). Nakon brutalnog
ubojstva dvojice svećenika skupa s drugim pripadnicima Armije BiH je opljačkao
samostanske prostorije.
ČERKEZOVIĆ, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
je, krajem 1993. i početkom 1994., počinio ratne zločine nad osobama hrvatske
nacionalnosti na području općine Vareš (silovanja, premlaćivanja, pljačka imovine...).
ČIĆAK, MEHMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH ili
muslimanske policije (MUP BiH). Tijekom cijele 1993. je na njemu dostupnom prostoru
općine Kiseljak, u više navrata počinio zločine (ubijanje Hrvata - civila i pripadnika HVO-a,
silovanja žena i djevojaka, bezrazložna uhićenja i zatvaranja Hrvata, zlostavljanja
zatočenika, pljačkanje imovine, paljenje i uništavanje imovine - kuće i gospodarski objekti
Hrvata sa opć. Kiseljak, a potom planski - sustavno, etnički čistio hrvatski prostor od
Hrvata, sa jednim ciljem stvaranje unitarne islamske države BiH. Osobno je, skupa sa
Salihom Šljivarom, Hamdom Bajrićem i Muhamedom Omanovićem, sudjelovao u
pljačkanju civilne imovine u selima Odrače i Badnje (općina Kiseljak) koju su potom u
potpunosti zapalili. Pripadnici Armije BiH su na području općine Busovača opljačkali, a
potom zapalili stambene i gospodarske objekte (vlasnici objekata su Hrvati).
ČILIĆ, IBRAHIM “DUNE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Djevor (općina
Jablanica). Kao pripadnik diverzantske postrojbe (veličine voda) Armije BiH iz Jablanice,
sudjelovao u oružanom napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Doljani (općina Jablanica)
28.07.1993., skupa s Ramizom Brajkovićem i Muhamedom Behremom, pripadnicima
Armije BiH iz Jablanice. Tada su ubili Marka Miljka (1951.), civila hrvatske nacionalnosti, te
zarobili i u logor zatočili trojicu Hrvata M.B., S.T. i M.Z.
ČILOŠ, SALIH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac (općina Kiseljak).
Kao zapovjednik Vojne policije Armije BiH na području općine Kiseljak, a sa sjedištem u
selu Bilalovac, počinio je razne zločine (ubijanja, fizičke i psihičke torture, progon, pljačke,
paljenja kuća ...) nad Hrvatima općina Kiseljak, Busovača, Fojnica, Visoko...
ČIZMO, JASMIN - muškarac, rođen 1969., iz sela Krčevine/Karaula (općina Travnik).
Pripadnik je postrojbe Armije BiH zvane “El Mudžahid”, sudjelovao je u pljačkama
napuštenih kuća po hrvatskim selima općine Travnik, te maltretiranju preostalih Hrvata i
Srba u Travniku, tijekom 1993./1994. godine.
ČOBIĆ, ISMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je, tijekom 1993., u pljačkanju i uništavanju (uglavnom paljenjem) obiteljskih i
gospodarskih objekata u selu Slatina (općina Jablanica), a čiji su vlasnici Hrvati.
ČOLAKOVIĆ, (ZAJKO) ELDAR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH
sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u
provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa
nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.),
gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je
protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
ČOLAKOVIĆ, ZAJKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije
BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (13 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
ČOLO, (IBRO) EDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Mokrine (općina
Hadžići). Tijekom 1993. je, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, činio razne zločine (od
pljačke i uništavanja imovine, zlostavljanja, progona, bezrazložnog zatvaranja u logore do
ubijanja) nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na, od Armije BiH oružano
zauzetim (okupiranim) prostorima na području općina Kiseljak, Fojnica, Kreševo i SarajevoHadžići.
Svojim se postupcima i izjavama zalagao za protjerivanje Hrvata spomenutih
općina (etničkom čišćenju).
ČORBAĐIĆ, (AHMO) DŽEVAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je,
14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela
Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12
zatečenih pripadnika HVO-a).
ČORBAĐIĆ, (MUHAREM) MENSUD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je,
14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela
Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12
zatečenih pripadnika HVO-a).
ČORBAĐIĆ, (IBRO) ŠEFKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je,
14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela
Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12
zatečenih pripadnika HVO-a).
ČORBAĐIĆ, (AHMO) ZIJAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je,
14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela
Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12
zatečenih pripadnika HVO-a).
ČORDALIJA, ZIJAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je,
tijekom 1993., sudjelovao s drugim pripadnicima Armije BiH u oružanim napadajima na
sela i mjesta u kojima je živjelo hrvatsko pučanstvo na području općina Kiseljak, Fojnica,
Kreševo i Sarajevo-Hadžići, u kojima su nakon zauzimanja (okupacije) činjena razna
zlodjela (od pljačkanja, paljenja kuća, gospodarskih i drugih objekata, ubijanja, ranjavanja,
zlostavljanja, premlaćivanja i protjerivanja) nad zatečenim hrvatskim pučanstvom.
ČORHOĐIĆ, MEHMED - muškarac, po nacionalnosi Musliman, iz Travnika, direktor
konfekcije kombinata “BORAC” Travnik. Obnašao je visoku dužnost u SDA BiH, ekstremno
nastrojen. Poticao je Muslimane na sukobe s Hrvatima. Tajno je naređivao uhićenja i
zlostavljanja travničkih Hrvata. Kao tvrdi islamski fundamentalist, stalno je poticao mržnju
prema Hrvatima, Republici Hrvatskoj i katoličanstvu.
ČOSIĆ, SELEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao pripadnik Armije
BiH iz Jablanice, skupa s drugim pripadnicima Armije i MUP-a BiH, sudjelovao je u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
ČOSIĆ, VAHID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, isljednik pri MUP-u
BiH u Jablanici. Tijekom 1993., sudjelovao je u oružanim napadajima na jablanička sela
nastanjena Hrvatima (oružani napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica,
Drežnica te u gradu Jablanici gdje su počinjeni i ratni zločini protjerivanja i zatvaranja
civila u logore i zatvore koji su osnovani na području općine Jablanica).
ČUČUKOVIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, islamski vjerski vođa (‘imam’), iz
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (14 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Kaknja. Pripadnik Armije BiH. Ekstremno nastrojen. Javno poticao Muslimane na sukobe s
Hrvatima, te se zalagao za etničko čišćenje Hrvata sa područja općine Kakanj.
ČULJAK, ALMASA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u provedbi raznih zločine nad hrvatskim pučanstvom na području općine
Kiseljak, tijekom 1993./1994. godine.
ČULJAK, MUNIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u provedbi raznih zločine nad hrvatskim pučanstvom na području općine
Kiseljak, tijekom 1993./1994. godine.
ĆATIĆ, (JUSO) ENES - muškarac, rođen 09.01.1974., po nacionalnosti Musliman. Kao
pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993./1994., napadao i ubijao Hrvate u selu Bešići među
kojima i (općina Visoko) Jozu Blaževića.
ĆIBO dr., SAFET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata je radio kao liječnik,
kirurg-ortoped u Kliničkom centru Koševo u Sarajevu. Po nalogu Alije Izetbegovića i
Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i uz pomoć čelnika republičkog MUP-a
(Nijaz Skenderagić, Avdo Hebib, Avdo Grebo) zvanično je promoviran u općinskog čelnika
triju općina: Jablanica, Konjic i Prozor. Po dolasku u Konjic smjenjuje legalno i legitimno
rukovodstvo u općinama Konjic i Jablanica te čelništva ogranaka SDA u ove dvije općine.
Otpor uzurpaciji političke vlasti muslimanskih prvaka u tim općinama skršen je grubim
obračunom uz pomoć vojnih postrojbi Armije BiH pod zapovjedništvom, Ćibi odanog
suborca, “Zuke” koji su, došavši s Igmana uspostavili “red i poslušnost” u, do tada mirnom,
skladnom i slobodnom Konjicu, pomoću krvi i batine. Nakon uklanjanja, za suradnju s
Hrvatima spremnog muslimanskog čelništva, nastaje pravi pakao za nemuslimansko
pučanstvo na području općina Jablanica i Konjic (otpočinje progon, zatvaranje i ubojstvo
Hrvata. Uništava se ili pljačka njihova imovina. Špotrske dvorane, tvorničke hale, škole i
drugi objekti pretvaraju se u logore i zatvore za uhićene Hrvate - kako pripadnike HVO-a
tako i civile).
ĆOSIĆ, DŽEVAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Jablanica ili
Konjic. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s Enesom Kozićem, Hazimom Kozićem i
Hamzom Ćosićem, 23.03.1993. iz vatrenog oružja počinio okrutno ubojstvo Mate
Stjepanovića, Hrvata iz općine Konjic, ispred pokojnikove kuće.
ĆOSIĆ, HAMZA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ostrošca (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s Enesom Kozićem, Hazimom Kozićem i
Dževadom Ćosićem, 23.03.1993., iz vatrenog oružja počinio okrutno ubojstvo Mate
Stjepanovića, Hrvata iz općine Konjic, ispred pokojnikove kuće.
ĆOSIĆ, HIMZO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, dipl. ing. direktor poduzeća
“Hidroelektrane na Neretvi”, iz Jablanice. Član Ratnog predsjedništva lokalne muslimanske
vlasti u Jablanici. Odmah po otpočimanju muslimanske agresije na Hrvate općine
Jablanica (travanj 1993.) podjelio je otkaze svim Hrvatima zaposlenim u poduzeću
“Hidroelektrane”. Kao član Ratnog predsjedništva Jablanice, sudjelovao je u pripremama
oružanih napadaja na hrvatsko civilno pučanstvo općine Jablanica, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje) i u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) te Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
ĆUĆUROVIĆ, HUSO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina
Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je
s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjeloval
Nepotpuni popis osumnjicenih
ĆURIĆ, MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Kao predsjednik
muslimanskog Ratnog predsjedništva općine Travnik, potiče i zauzima se za progon
Hrvata s područja općine Travnik (prvenstveno sela: Dolac, Polje, Slimena, Guvno i
Pertićevo). Izdavao zapovjedi za paljenje hrvatskih kuća i pljačku imovine, zlostavljanja
hrvatskog pučanstva, te devastaciju rimokatoličih crkava u Gornjem Docu i Travniku.
Među mnogobrojnim izjavama datim putem tiska, radia i televizije, stoji i ona od
12.08.1993. data putem “Radio Travnika” u kojoj je rekao: “Gdje god bude učit mujezin na
munari tu će za sva vremena ušutjeti (umuknut) zvona na katoličkim crkvama i tu više
hrvatska noga neće gaziti ovu bosansku zemlju.”
ĆUSKIĆ, FIKRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, tijekom 1992., 1993. i 1994.
godine, boravio na području općine Travnik. Od njenog formiranja (sredinom 1992.
godine) je bio zapovjednik postrojbe Armije BiH zvane “Krajiška brigada” a čiji su
pripadnici sudjelovali, od početka mjeseca lipnja 1993. godine, u oružanim napadajima na
sela i mjesta nastanjena civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti općine Travnik.
DAUTOVIĆ, ADNAN - muškarac, četrdesetogodišnjak, muslimanske nacionalnosti, iz
Travnika. U sukobima Hrvata i Muslimana, raspirivao mržnju protiv Hrvata. Pljačkao
imovinu Hrvata na području naselja Guvna, Doca i Polja. Pripada ekstremnom dijelu
muslimanskog naroda.
DAUTOVIĆ, SENAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik MUP-a Bugojno.
Tijekom 1993., zapovjedao je postrojbom čiji su se pripadnici iživljavala nad zatočenim
Hrvatima. Osobno je odgovoran za nasilnu smrt Hrvata Nike Grabovca.
DAUTOVIĆ, (VEHAB) SMAIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Maljine
(općina Travnik). Neposredno nakon završetka oružanog napadaja pripadnika Armije BiH
na hrvatsko pučanstvo sela Maline otpočeo je, skupa sa dvojicom braće i još nekolicinom
sumještana muslimanske nacionalnosti, sa pljačkom imovine sumještana Hrvata.
DAUTOVIĆ, (VEHAB) SULEJMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Maljine
(općina Travnik). Neposredno nakon završetka oružanog napadaja pripadnika Armije BiH
na hrvatsko pučanstvo sela Maljine otpočeo je, skupa sa dvojicom braće i još nekolicinom
sumještana muslimanske nacionalnosti, sa pljačkom imovine sumještana Hrvata.
DAUTOVIĆ, (VEHAB) SULJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Maljine
(općina Travnik). Neposredno nakon završetka oružanog napadaja pripadnika Armije BiH
na hrvatsko pučanstvo sela Maljine otpočeo je, skupa sa dvojicom braće i još nekolicinom
sumještana muslimanske nacionalnosti, s pljačkom imovine sumještana Hrvata.
DEDAJIĆ, ISMET “DEDO” - muškarac, rođen 1931., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Šetići (općina Rogatica), do rata je radio kao policajac u Mostaru a potom je umirovljen.
Cijelo vrijeme rata u BiH (od 1992.) boravi u Jablanici gdje je imenovan za zapovjednika
logora “Muzej” u Jablanici. Sukladno poslovima i zadaći koju je obnašao a temeljem stanja
u logoru “Muzej” odgovoran je za stradanje bespravno zatočenih Hrvata (civila i
pripadnika HVO-a) u tom logoru, tijekom vremena travanj 1993./travanj 1994. Osobno je
određivao režim boravka zatočenih Hrvata u logoru “Muzej”u Jablanici, dozvoljavao je
pripadnicima Armije BiH ulazak u logor “Muzej” i fizičko zlostavljanje zatočenih Hrvata,
određivao je način i ‘pravila’ pri istražnim radnjama nad zatočenim Hrvatima kada su isti
bili psihički i fizički zlostavljani i maltretirani te prisiljavani na davanje neistinitih izjava.
DEDIĆ, MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994., je kao
pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
DEDIĆ, MUSTAFA “MUSTE” - muškarac, star oko 55. godina, po nacionalnosti Musliman,
iz Visokog. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Frkina jedinica” iz Visokog. Tijekom
studenog i prosinca 1993., je sam ili skupa s drugim pripadnicima navedene postrojbe
Armije BiH brutalno ubio više od deset Hrvata (civila i zarobljenih pripadnika HVO-a).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (16 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
DEDIĆ, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ostrošca (općina Jablanica).
Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi psihičkog i
fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a), tijekom travnja 1993./
ožujka 1994. godine.
DEDIĆ, SALEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH sudjeluje od 15.04.1993. na dalje u provedbi politike
genocida nad Hrvatima na prostoru općine Jablanica. Skupa s drugim pripadnicima
Armije i MUP-a BiH iz Jablanice, sudjeluje 28.07.1993. u oružanom napadaju na selo
Doljani u kojem su živjeli Hrvati, pri kojemu je ubijen veći broj Hrvata (civila i zarobljenih
pripadnika HVO-a), a preostalo pučanstvo većim dijelom zatočeno u logor zvani “Muzej” u
Jablanici ili protjeran.
DEDIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik postrojbe Armije BiH
stacionirane u mjestu Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Tijekom 1993., sudjelovao je u
napadajima na sela i mjesta nastanjena Hrvatima na području općina Kiseljak, Fojnica,
Kreševo i Sarajevo-Hadžići u kojima su nakon zauzeća (okupacije) počinjeni razni zločini
nad zatečenim civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti.
DEDOVIĆ, ŠEFKIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Nevesinja, stalno
nastanjen u selu Trusina (općina Konjic) /oženio je sestru Semira Poturovića/ pripadnik
Armije BiH. Sudjelovao je, 16.04.1993. godine, oko 8:00 sati, u napadaju na hrvatsko
pučanstvo, mještane sela Trusina i njihovu imovinu, kada su ubijene 22 osobe hrvatske
nacionalnosti. Osobno je, u selu Trusina, palio obiteljske kuće i gospodarske zgrade čiji su
vlasnici Hrvati.
DELALIĆ, KASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, rođen 1964. završio
Ekonomski fakultet. Kao zapovjednik MUP-a u Jablanici je imao uvida u planove i
pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica tijekom 1993. godine
(napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica te
protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su za tu svrhu osnovani na području općine
Jablanica..).
DELALIĆ, RAMIZ “ĆELO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Sarajeva. Pripadnik
Armije BiH. Kao zapovjednik Samostalnog bataljuna Armije BiH iz Sarajeva, sudjelovao je u
napadaju na hrvatsko civilno pučanstvo sela Grabovice, kada je ubijeno više od 30 osoba,
a veliki broj preživjelih je protupravno zarobljen i zatvoren u logor zvani “Muzej” u
Jablanici.
DELALIĆ, SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994. je kao
zapovjednik jedne od jedinica MUP-a u Jablanici koja je s postrojbama Armije BIH na
širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
DELIĆ, AKIF - muškarac, starosti oko 47 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čukle
(zaselak Delići), općina Travnik. Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti
naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na
ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom. Učestalo odlazi u Švicarsku gdje prikuplja novac za financiranje potreba
Armije BiH među Muslimanima koji žive i rade u toj europskoj državi.
DELIĆ, (ŠEFKO) AVDO - muškarac, starosti oko 54 godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Čukle (zaselak Delići), općina Travnik, pričuvni kapetan bivše “JNA”, do rata je bio
predsjednik mjesne zajednice “Čukle”. Osobno se isticao u svom ekstremizmu i
netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje
prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja rezultiralo
oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena
hrvatskim pučanstvom.
DELIĆ, FAHRUDIN - muškarac. po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (17 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
sudjelovao je u ubijanju Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) na području općine Busovača.
DELIĆ, (RAMIZ) HAZIM - muškarac, rođen 02.03.1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Bukovača (općina Busovača). Tijekom 1993./1994., pljačkao je i uništavao (palio i rušio)
hrvatsku imovinu u selima busovačke općine: Oselište, Gusti grab, Bukovče, Nazirovići i
Kaćuni.
DELIĆ, HUSEIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Tijekom 1992./1993.,
je kao načelnik MUP-a u Travniku, štitio zločince i prikrivao zločine počinjene nad
Hrvatima Travnika.
DELIĆ, JUSUF - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Kiseljak. Kao
pripadnik Armije BiH, tijekom 1993,/1994., sudjelovao je skupa s drugim pripadnicima
Armije BiH u napadajima na sela i mjesta općine Kiseljak nastanjena Hrvatima nad kojima
su počinjeni razni zločini.
DELIĆ, (ŠAĆIR) MIRSO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina
Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je
s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko
civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području
grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
DELIĆ, (JUSUF) MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Pobrđe
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., sudjelovao je skupa s
drugim pripadnicima Armije BiH u napadajima na sela i mjesta općine Kiseljak nastanjena
Hrvatima nad kojima su počinjeni razni zločini.
DELIĆ, NAZIF - muškarac, starosti oko 52 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čukle
(zaselak Delići), općina Travnik. Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti
naspram Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje prenosio i na
ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
DELIĆ, (NAZIR) REŠAD - muškarac, rođen 1958. godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Čukle (zaselak Delići), općina Travnik. Osobno se isticao u svom ekstremizmu i
netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje
prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja, rezultiralo
oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena
hrvatskim pučanstvom.
DELIĆ, (NAZIR) SAFET - muškarac, starosti oko 23 godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Čukle (zaselak Delići), općina Travnik. Osobno se isticao u svom ekstremizmu i
netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje
prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja rezultiralo
oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena
hrvatskim pučanstvom. Osobno je, kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao u oružanom
napadaju pripadnika Armije BiH na hrvatsko pučanstvo sela Čukle, koji je počinjen
08.06.1993. godine, u ranim jutarnjim satima (oko 4:20 sati).
DELIĆ, (JUSUF) SALIH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Pobrđe (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., sudjelovao je skupa s drugim
pripadnicima Armije BiH u napadajima na sela i mjesta općine Kiseljak nastanjena
Hrvatima nad kojima su počinjeni razni zločini.
DEMIROVIĆ, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Graca (općina
Konjic), pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 16.04.1993. godine, oko 8:00 sati, pri
napadaju na hrvatsko pučanstvo u selu Trusina (općina Konjic) i njihovu imovinu, kada su
ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (18 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
DERVIŠBEGOVIĆ, AIDA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanice u
istoimenoj općini. Kao pripadnica Armije BiH, sudjelovala je, tijekom 1993., u oružanim
napadajima na sela i mjesta općine Jablanici u kojima su živjeli Hrvati kada je ubijen i
izmasakriran veći broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo jednim
dijelom odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.
DERVIŠBEGOVIĆ, FAZLO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici.
Kao ‘ključna osoba’ i djelatnik RTV u Jablanici u svojim izajvama i izvješćima na lokalnoj TV
- postaji pridonosio je stvaranju odbojnosti i netrpeljivosti kod Muslimana naspram Hrvata
u Jablanici i na širem području pod kontrolom Armije BiH, u širenju nacionalne i vjerske
mržnje te u poticanju na rat protiv hrvatskog pučanstva. Tijekom siječnja i veljače 1994.,
putem lokalne jablaničke televizijske postaje, otvoreno poziva Muslimane općine
Jablanica na ‘sveti rat protiv ustaša’ i ‘borbu za ostvarenje Allahove države’.
DERVIŠIĆ, GALIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije
BiH (jedan od zapovjednika specijalne postrojbe zvane “Zelene beretke”) zapovjedao
usmeno i pismeno. Tako u jednoj njegovoj pismenoj zapovjedi od 20.06.1993. pod br.
01/345/2 Štaba Armije BiH, općine Žepče stoji: “... jedinicama Armije BiH sa 7.
muslimanskom brigadom jačine dvije čete stacionirane u Žepču, Begovom Hanu i
Željeznom polju, kojima se pridodaje i 1. bataljun iz Travnika, izvrše dana 24.06.1993. god.
u 9:00 sati - napad na Žepče. Na pravcu napada sve što je ustaško spaliti, djecu i žene
pritvoriti u logoru Vitlacima, a muškarce pobiti”. Dalje, u točci tri zapovjedi stoji: “Snage
koje su u gradu, koristeći vjerski praznik i okupljene ljude u crkvi do 8:00 sati 24.06.1993.
god. zaposjesti utvrđene zgrade po ranijem planu, sve što se kreće ubijati. Snajperima
neutralisati sve istaknute članove komande ustaša i staviti grad pod kontrolu. Po ulasku u
grad naših snaga prijeći na čišćenje grada, žene i djecu zatvoriti. Bolnicu koju drže ustaše i
sve ustaše pobiti, a medicinsko osoblje zadržati da radi pod kontrolom. Na osnovu ovog
naređenja, komadanti i komandiri jedinica, detaljno razraditi plan akcije i donijeti mi ga na
odobrenje 22.06.1993. god. do 20:00 sati kada ćemo detalje razraditi... - ovo naređenje je
strogo povjerljivo i tako se prema njemu morate odnositi...”
DILAVER, (SALKO) SAMIR - muškarac, rođen 19.01.1974., po nacionalnosti Musliman iz
Tomislavgrada. 30.09.1992., u večernjim satima je u Tomislavgradu skupa s Junuzom
Vrčićem silovao maloljetnu J.P. (rođena 07.01.1975.), prognanu Hrvaticu iz Jajca.
DOLOVAC, REDŽEP - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Pripadnik Armije
BiH i član muslimanskog ‘Ratnog predsjedništva općine Bugojno’.
DRAGINOVIĆ, NESIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna, muslimanski
ekstremist. Pripadnik postrojbi Armije BiH. U zatvorima Zenice vršio brutalna zlostavljanja,
premlaćivanja i ubijanja zatočenih Hrvata.
DRAGINOVIĆ, RASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna, muslimanski
ekstremist, pripadnik Armije BiH. Čuvar u zatvoru “Muzička škola” u Zenici, slovio je kao
zloglasan. Mučitelj i ubojica Hrvata.
DRLJEVIĆ, BADA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini, nepoznat status. Osobno je 28.07.1993., skupa s nekolicinom žena (Muslimanki) iz
grada Jablanica, došla u selo Doljane, i iživljavala se nad mrtvim tijelima ubijenih
(izmasakriranih) Hrvata koja su bila izložena ispred zgrade seoskog zadružnog Doma.
DRLJEVIĆ, FATIMA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao pripadnica Armije BiH, sudjelovala je, tijekom 1993., u oružanim
napadajima na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela općine Jablanica i njihovu
imovinu, kada je ubijeno i izmasakrirano, veći broj civila i pripadnika HVO-a. Preostalo
pučanstvo jednim dijelom odvedeno u zloglasni logor zvani “Muzej”, gdje mnogi nisu od
zlostavljanja ni preživjeli, a drugi dio protjeran.
DRLJEVIĆ, MIRSADA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini, nepoznat status. Osobno je 28.07.1993., skupa s nekolicinom žena
(Muslimanki) iz grada Jablanica, došla u selo Doljane, i iživljavala se nad mrtvim tijelima
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (19 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
ubijenih (izmasakriranih) Hrvata koja su bila izložena ispred zgrade seoskog zadružnog
Doma.
DROCIĆ, HARIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije
BiH, sudjelovao je, tijekom 1993./1994., skupa s ostalim pripadnicima muslimanskih snaga
u provedbi zločina nad Hrvatima s područja općine Žepče (ubijanju, maltretiranju,
pljačkanju i uništavanju imovine Hrvata...).
DROCIĆ, NARCIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik 3.
korpusa Armije BiH (jedan od zapovjednika specijalne postrojbe zvane “Zelene beretke”)
zapovjedao usmeno i pismeno, (jedna takva zapovjed Štaba Armije BiH, općine Žepče br.
03/425-2 od 23.06.1993. pod naznakom “Vojna tajna, strogo povjerljivo”, a u ime ‘Allaha
ekbera i slobodne islamske države BiH’ prenosi svoje zapovjedi na grupe bojovnika Armije
BiH da: ‘ulaskom u Žepče imate sve ustaše odmah ubiti, a žene, djecu, starce zatvoriti u
srednju i osnovnu školu, držati kao taoce, potom ih maltretirati, te odvoditi na radio
stanicu Armije BiH, da zovu na predaju ostale ustaše. Po ovladanju gradom prikupiti iz
hrvatskih kuća, svu bijelu tehniku, zlato i dr. i donijeti u džamiju, a automobile u
omladinsko naselje, a svu hranu u silos Armije BiH’. Osobno je predvodio i organizirao
napadaje pripadnika svoje postrojbe na Hrvate općine i grada Žepča od 24.06.1993. na
dalje.
Opaska: Prema neprovjerenim navodima radi se o osobi s izmišljenim imenom.
DURAČIĆ, MIRALEM “DURA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Konjica.
Nalogodavac i zapovjednik skupine (?) koja je pljačkala i uništavala (palili su kuće) civilnu
imovinu Hrvata u gradu Konjicu. Pripadnici te skupine su fizički maltretirali, zlostavljali i
protjerivali Hrvate iz grada Konjica.
DUVNJAK, MESUD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Kao javni tužitelj u
Bugojnu, od 1993. provodio je istražne radnje nad zatočenim Hrvatima primjenjujući
prisilu,, zlostavljanja i uopće sve moguće torture.
DŽAFEROVIĆ, RAMIZ - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti na
dužnosti 1992, 1993., 1994. godine, predsjednika Izvršnog odbora općine Zenica. Jedan je
od muslimanskih ekstremista za sukoba Hrvata i Muslimana. Provodio putem postrojbi
Armije BiH ubijanja i mučenja Hrvata u logoru - muzičkoj školi, te naređivao etničko
čišćenje nad Hrvatima općine Zenica.
DŽAFIĆ, KEMO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao dozapovjednik službe
sigurnosti u redovima postrojbi Armije BiH na području općine Bugojno odgovoran za
bezrazložna uhićenja velikog broja Hrvata te za nestanak (smrt?) 26 Hrvata iz Bugojna (tzv.
‘Bugojanska grupa zatočenika’).
DŽAFIĆ, RAMO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Tijekom
1992./1993./1994., počinio je zločine genocida (ubijanja, zlostavljanja, te etničkog
čišćenja) nad Hrvatima i Srbima na području općine Visoko. Tako je 14.11.1993. došao u
selo Gornja Zimća i ušao u kuću Jure Blaževića te počeo fizički zlostavljati Juru, njegovu
suprugu Fridu i njenu majku a poslije svega sve troje je ubio iz vatrenog oružja zajedno sa
Matoruga Abdulahom i Mešetović Nerminom.
DŽAFIĆ, (NAŠID) RAŠID “RAŠKO” - muškarac, rođen 1973., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Misoča (općina Ilijaš). Pripadnik Armije BiH. Skupa s pripadnicima Armije BiH:
Abdulahom Matorugom zvanim “Avdica”, Namirom Mečetovićem i Ramom Bešlijom je
tijekom mjeseca travnja 1993. u mjestu Gornja Breza (općina Breza) ubio četiri (dvije žene i
dva muškrca) civilne osobe srpske nacionalnosti: Milku Novaković, Obreniju Novaković,
Petra Novaković i Rajka Novaković. Poslije ubojstva su opljačkali imovinu žrtava. Skupa s
istim pripadnicima Armije BiH, u selu Gornja Zimča (općina Visoko), je 13./14.11.1993. (u
kasnim noćnim satima) nasilno provalio (kroz krov) u obiteljsku kuću Jure Blaževića, te
zaklalo Juru Blaževića, njegovu suprugu Fridu i njezinu majku Anu Grgić (1919.)
prethodno ih mučeći i zlostavljajući. Poslije ovog zločina opljačkali su imovinu žrtava.
DŽAPO, (ŠERIF) SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata je radio kao
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (20 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
medicinski tehničar u Domu zdravlja u Jablanici, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela
Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila).
DŽEFER, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, pripadnik 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Do rata je
radio kao vozač autobusa. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
DŽELMO, AVDO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u istoimenoj
općini. Kao jedan od zapovjednika u postaji muslimanske civilne policije (MUP BiH) u
Jablanici čiji su pripadnici skupa s drugim pripadnicima Armije i MUP-a BiH sudjelovali u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike genocida nad Hrvatima na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje),
te u selima Doljani (28.07.1993.), Drežnica i Grabovica (09.09.1993.) gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logor ili zatvore na području općine Jablanica.
DŽELMO, (SADIK) IZUDIN - muškarac, rođen 1968., po nacionalnosti Musliman, iz grada
Jablanice u istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH (ili MUP-a BIH ?) sudjeluje od
15.04.1993. na dalje u provedbi politike genocida nad Hrvatima na prostoru općine
Jablanica. Skupa s drugim pripadnicima Armije i MUP-a BiH iz Jablanice, sudjeluje
28.07.1993. u oružanom napadaju na selo Doljani u kojem su živjeli Hrvati, pri kojemu je
ubijeno 36 Hrvata (8 civila i 28 pripadnika HVO-a), a preostalo pučanstvo većim dijelom
zatočeno u logor zvani “Muzej” u Jablanici ili protjerano. Sada je navodno isljednik MUP-a
u Jablanici.
DŽELMO, (ALIJA) ZENAID “CAKE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1935. u
Jablanici, dipl. pravnik. Jedan od zapovjednika Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je
zajedno s drugim postrojbama Armije BiH na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Sada je navodno isljednik MUP-a u
Jablanici. Osobno se isticao u zapovijedanju i samom zlostavljanju zatočenih pripadnika
HVO-a (Karla Marića i dr.) u logoru “Muzej” u Jablanici, te određivao režim boravka
zatočenika navedenog logora.
DŽIDIĆ, FUAD - muškarac, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Musliman, po
zanimanju sociolog, iz Zenice. U općinskoj vladi Zenice obnašao je dužnosti koordinatora
za cijelu regiju Zenice. Ekstremno nastrojen. Jedan je od organizatora i osnivača
ekstremno radikalnih vojnih postrojbi Armije BiH. Aktivno se zalagao (inspirator) za
provedbu etničkog čišćenja Hrvata sa prostora zeničke regije.
DŽILIĆ, KADIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Pobornik ekstremnog
islamskog fundamentalizma. Skupa sa svojom suprugom (zvana “KOBRA”) poticao je,
tijekom 1992./1993./1994., i raspirivao mržnju muslimanskog naroda prema Hrvatima.
DŽINO, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Višnjica (općina Kiseljak).
Kao pripadnik Armije BiH obnašao je zadaću zapovjednika kontrolnog punkta u selu
Bilalovac (kod Plinare u Klokotima) postavljenog na regionalnoj prometnici između
Kiseljaka i Busovače. Tijekom 1993., je u više navrata počinio razne zločine nad civilima
hrvatske nacionalnosti koji su se kretali na relaciji između Kiseljaka i Busovače
(zlostavljanje, premlaćivanje, pljačka i bezrazložno uhićenje). Tijekom ljeta 1993. opljačkao
je svu imovinu iz kuće čiji je vlasnik Tomislav Vidović (od keramičkih pločica, kade, bojlera,
umivaonika, WC školjke do svih drugih stvari).
DŽINO, SENAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Tijekom 1993.
godine, obnašao je visoku dužnost u vojnoj hijerarhiji u 4. korpusu Armije BiH (zamjenik
zapovjednika 44. brigade zvane “Neretva”) sa područjem djelovanja na prostoru općine
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni.htm (21 of 22) [24.5.2008 17:57:34]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Jablanica i sjevernom dijelu općine Mostar (područje sela Drežnica, Grabovica i Vrdi) te je
imao na raspolaganju više tisuća sebi potčinjenih pripadnika Armije BiH, koji su tijekom
1993. godine, počinili veći broj masovnih, ratnih zločina na području sela Doljani,
Drežnica, Grabovica, te u samom gradu Jablanici...
ĐELILOVIĆ, HAKIJA - muškarac, po nacionalnsti Musliman. Pripadnik Armije BiH. Kao
zapovjednik 3. bataljuna je sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH provodio, na
području općine Vitez (sela Preočice, Vrhovina, Sivrinog Sela) protjerivanje, premlaćivanja
i ubijanja Hrvata s ciljem etničkog čišćenja.
ĐENANOVIĆ, ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik 7. muslimanske
brigade 3. korpusa Armije BiH iz Zenice. Skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije
BiH počinio je ratne zločine na području središnje Bosne, tijekom 1993./1994. godine.
ĐULIMAN, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Zlavas (općina Bugojno).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je u napadajima i progonu Hrvata općine Bugojno,
tijekom 1993./1994. godine.
EGLENOVIĆ, (SALKO) ISMET “PEGLA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen
01.07.1968. u selu Sovići - Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili
pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju
na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
Ubio je Antu Žarića iz sela Doljani, rođenog 1965.

ELVIDA, (REDŽA) OSMAN “KOKAN” - muškarac, rođen 02.03.1959., po nacionalnosti
Musliman, iz sela Bukovci (općina Busovača). Kao pripadnik Vojne policije Armije BiH
osobno je 1993. počinio ubojstvo dvoje Hrvata - civila: Katu Pravdić (nju je prethodno
silovao) i sina joj Stipu. Pljačkao i uništavao (paljenjem) imovinu Hrvata po selima općine
Busovača.

FATIĆ, VAHID “CAR” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Mratinići (općina
Kreševo). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., organizira i sudjeluje u više
oružanih napadaja na područje sela i mjesta na prosotrima općina Kreševo (selo Pirin) i
Kiseljak (sela: Bukovice, Zabrđa i Toplice) u kojima su živjeli Hrvati. Najčešći napadaji
pripadnika Armije BiH su se odvijali pravcima Tarčin - Perinski propust - Blinje. U tim
oružanim napadajima u potpunosti su protjerali hrvatsko pučanstvo iz sela Perin kojeg su
opljačkali a potom spalili.
FATIĆ, ZAHID - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, tijekom
1993./1994., sudjeluje u više oružanih napadaja na područje sela i mjesta na prosotrima
općina Kreševo (selo Pirin) i Kiseljak (sela: Bukovice, Zabrđa i Toplice) u kojima su živjeli
Hrvati. U tim oružanim napadajima u potpunosti su protjerali hrvatsko pučanstvo iz sela
Perin kojeg su opljačkali a potom spalili.
FAZLIHODŽIĆ, NAMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Radeljevići (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., je sudjelovao u oružanim
napadajima na sela i mjesta općine Kiseljak u kojima su živjeli Hrvati i u provedbi raznih
zločina (maltretiranja, premlaćivanja, zlostavljanja, pljačkanja imovine i protjerivanja) nad
zatečenim Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a).
FAZLIHODŽIĆ, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH, tijekom 1993. je sudjelovao u oružanim napadajima na sela i mjesta u kojima su živjeli
Hrvati (na prostoru općina Kiseljak, Fojnica i Busovača) i provedbi raznih zločina
(maltretiranja, premlaćivanja, zlostavljanja, pljačkanja imovine i protjerivanja) nad
zatečenim Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a).
FAZLIĆ, ASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Jedno je kraće vrijeme
obnašao dužnosti načelnik MUP-a u Travniku a potom odlazi u Zenicu gdje postaje
načelnik Centra službi sigurnosti (CSS) Zenice.
FAZLIĆ, ? “BRACO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Do rata je bio ‘oficir’ u JNA.
Kao pripadnik Armije BiH, bio je ‘načelnik štaba’ operativne grupe Armije BiH zvane
“Igman”. Od jeseni 1993. postavljen je za zamjenika ‘komadanta’ 6. korpusa Armije BiH.
Tijekom lipnja i srpnja 1993. sudjeluje sa sebi potčinjenim pripadnicima (postrojbama)
Armije BiH u oružanim napadajima na sela i mjesta općina Kiseljak, Kreševo i SarajevoHadžići
u kojima su živjeli Hrvati (Gojakovac, Bukovica, Zabrđe, Perin...). Nakon zauzimanja
(okupacije) pojedinih sela i mjesta pripadnici Armije BiH čine teške zločine nad hrvatskim
stanovništvom (ubijanja, ozljeđivanja vatrenim oružjem, premlaćivanja, zlostavljanja...
protjerivanja).
FAZLIĆ, ? - muškarac (brat Asima Fazlića, načelnika MUP-a R BiH Travnik), po
nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Osobno je 04.06.1993. godine, oko 12:00 sati
predvodio skupinu pripadnika Armije BiH sa kojom je nasilno ušao u prostorije župske
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (1 of 19) [24.5.2008 18:13:02]
Nepotpuni popis osumnjicenih
kuće (u kojoj je stanovao župnik crkve Sv. Ivana Krstitelja) iz koje su, bez ikakvog
objašnjenja uzeli i odnijeli vrijednije predmete i stvari.
FERUK, AVDO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Zenice, muslimanski ekstremist,
pripadao Armiji BiH (policajac). 18.05.1993. god. bez razloga ubija Hrvate na području
općine Kakanj. Potom vrši hapšenje Hrvata, te ih odvodi u kakanjski motel “Sretno”, gdje
ih premalećuje do besvjesti, lomeći noge...
FOKS, SILVER “VALTER” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Sarajeva. Pripadnik
Armije BiH, član Štaba Armije BiH i jedan od zapovjednika Armije BiH, zapovijedao je
jedinicom za posebne namjene Armije BiH zvane “Valter” iz Sarajeva, 07.09.1993.,
sudjelovao je u pripremi, a 09.09.1993., u provedbi ratnog zločina masakra nad hrvatskim
pučanstvom sela Grabovica i Drežnica (mjesta se nalaze na krajnjem sjeveru općine
Mostar).
GABELA, ISMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.
20.03.1993. godine, je u selu Kostajnica (općina Konjic), iz automobila u kretnji bačena
ručna bomba na skupinu od tri djevojčice po nacionalnosti Hrvatice,kada je jedna
djevojčica lakše ozljeđena pri eksploziji bombe. U navedenom automobilu su se nalazili
Ismet Gabela i Sakib Boloban.
GAFIĆ, MUSTAFA - muškarac, šezdesetogodišnjak, muslimanske nacionalnosti. U vrijeme
sukoba Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini je putem lokalne radijske postaje “Radio
Travnik” kao i putem lokalnog travničkog tiska (“Travnički ljiljan”, “Divan”, “Merhamet”)
kao i u drugim listovima, svojim lažnim izvještavanjima i pisanjem, kod Muslimana
raspirivao mržnju protiv Hrvata.
GAGULA, SAFET - muškarac, nepoznate nacionalnosti. Kao pripadnik Armije BiH je,
22.04.1993. u selu Vrci (općina Konjic), skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, nakon
mušenja počinio brutalno ubojstvo (klanjem) najmanje dvoje civila srpske nacionalnosti,
mještana tog sela (Đoko Ristić rođen 1918. i Petra Ristić rođena 1918.).
GAGULA, SAŠA - muškarac, nepoznate nacionalnosti, iz sela Rodići (općina Jablanica).
Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a
BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te
u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa
nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.),
gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je
protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
GAMIJA, HALID - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik muslimanske
civilne policije (MUP BiH) u selu Bilalovac (općina Kiseljak). Tijekom 1993. počinio je, sam ili
skupa s drugim pripadnicima MUP-a BiH razna zlodjela nad Hrvatima koji su živjeli na
području općine Kiseljak, napose u selima Bilalovac, Datići, Pobrđe... Tako je u svibnju
1993., skupa sa Ferdom Žilić u naselje Velike Sotnice u borovoj šumi (u blizini kuće Ante
Katane) počinio brutalno ubojstvo dvojice Hrvata, mještana tog sela: Ante Katane i Drage
Ljoljo, civila, starih preko 60. godina.
GARAČ, ABDULAH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Višegrada. Do rata u BiH je
bio pripadnik (časnik) bivše JNA. Tijekom 1993./1994., bio je zapovjednik 317. brigade
Armije BiH s zonom odgovornosti na području općine Gornji Vakuf/Uskoplje.
GASAN, NISVET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao zapovjednik u logoru na
stadionu “Iskre” u Bugojnu, sudjelovao je u stradanju zatočenih Hrvata, tijekom
1993./1994. godine.
GENJAC, dr. HALID - muškarac, politički aktivist stranke SDA za područje općine Travnik,
po nacionalnosti Musliman. Politički djeluje na području općine Travnik, prema tvrdnjama
svjedoka jedan je od vodećih političkih čelnika iz reda muslimanskog naroda na području
općine Travnik a koji su se zalagali da dođe do sukoba između Hrvata i Muslimana na
području općine Travnik. Otvoreno je, i pred međunarodnim predstavnicima, nazivao
Hrvate ustašama, izražavajući time mržnju prema tom narodu. Njegova supruga na poslu
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (2 of 19) [24.5.2008 18:13:02]
Nepotpuni popis osumnjicenih
demonstrativno nosi “feredžu” - kao u tursko doba, dajući time primjer drugima.
GIJOVIĆ, HALID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Šahinovića (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., je sudjelovao u oružanim
napadajima na sela i mjesta općine Kiseljak u kojima su živjeli Hrvati i u provedbi raznih
zločina (maltretiranja, premlaćivanja, zlostavljanja, pljačkanja imovine i protjerivanja) nad
zatečenim Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a).
GOSTO, OSMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Japalaci (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993., sudjeluje u oružanim napadajima na
sela i mjesta u kojima su živjeli Hrvati na prostoru općina Fojnica, Kreševo, Kiseljak i
Sarajevo-Hadžići. Nakon zauzimanja (okupacije) pojedinih sela ili mjesta sudjeluje, sam ili
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi raznih zločina (maltretiranja,
premlaćivanja, zlostavljanja, pljačkanja imovine i protjerivanja) nad zatečenim Hrvatima
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a).
GOSTOVČIĆ, (ZEJNIL) ADNAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1976. u
selu Trusini (općina Konjic), pripadnik Armije BiH. U predvečernjim satima 15.04.1993.
godine, viđen je kako, noseći automatsku pušku, odlazi u pravcu brijega iznad sela Trusina
sa kojeg je 16.04.1993. godine, oko 8:00 sati, napadnuto hrvatsko pučanstvo u selu
Trusina i njihova imovina, kada su ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti.
GOSTOVČIĆ, (ABID) BEJAMIL “BAJKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen
1954. godine, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je,
16.04.1993. godine, oko 8:00 sati, pri napadaju na hrvatsko pučanstvo u selu Trusina i
njihovu imovinu, kada su ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti.
GOSTOVČIĆ, FAIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 33 godine, iz sela
Trusina (općina Konjic), pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 16.04.1993. godine, oko 8:00
sati, pri napadaju na hrvatsko pučanstvo u selu Trusina i njihovu imovinu, kada su ubijene
22 osobe hrvatske nacionalnosti.
GOSTOVČIĆ, (ABID) ZEJNIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1951. godine,
iz sela Trusina (općina Konjic), po zanimanju autoprijevoznik. 12.04.1993. godine, hodajući
kroz selo Trusina, psovao je “majku fašističku i ustašku” i provocirao mještane hrvatske
nacionalnosti. Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika
HVO-a).
GRABUS, DŽEMO - muškarac, starosti oko 35 godina, muslimanske nacionalnosti, iz sela
Krpeljići (općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH (nepoznate matične postrojbe),
sudjelovao je (skupa sa dvojicom sumještana, neki Naić i sin nekog Emina koji je živio u
kući pokraj džamije) 08.06.1993. godine (oko 5:00 sati), u oružanim napadajima i
djelovanjima protiv pučanstva hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići (općina Travnik) kojom
prilikom je počinio ubojstvo (ispalivši mu metak u glavu) sumještana, civila, Drage Volića
(starosti 60 godina). Pri oružanom napadaju pripadnika Armije BiH na civilno pučanstvo
hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići koji se dogodio 08.06.1993. godine, u ranim jutarnjim
satima, ubijeno je najmanje 7 Hrvata.
GRABUS, FERID - muškarac, starosti oko 41 godinu, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Han Bila (općina Travnik). Kao zapovjednik pripadnika Armije BiH iz sela Han Bila je,
08./09.1993. godine, predvodio sebi potčinjene i skupa s njima sudjelovao u oružanom
napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Brajkovići.
GRADAŠČEVIĆ, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, predsjednik stranke
MBO u Travniku. Tijekom 1992./1993./1994., politički djeluje na području općine Travnik,
prema tvrdnjama svjedoka, jedan je od vodećih političkih čelnika iz reda muslimanskog
naroda na području općine Travnik koji su se zalagali da dođe do sukoba između Hrvata i
Muslimana na području općine Travnik.
GRADINČIĆ, ASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Osobno je, kao
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (3 of 19) [24.5.2008 18:13:02]
Nepotpuni popis osumnjicenih
“logističar” jedne od postrojba Armije BiH koje su djelovale na prostoru općine Travnik,
06.06.1993. godine, predvodio skupinu pripadnika Armije BiH, koji su prema njegovoj
zapovjedi oduzeli svu zatečenu humanitarnu robu iz skladišnog prostora travničkog
“Caritasa”.
GRANIĆ, TAHIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993., bio je zapovjednik
brigade Vojne policije Armije BiH u Bugojnu. Odgovoran je za uhićenje i nestanak (smrt?)
26 Hrvata iz Bugojna (tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’), i za ubojstva većeg broja
hrvatskih civila u selu Gračanica (Bugojno), koncem srpnja 1993. godine.
GRANOV, dr. MIRSAD - muškarac, politički aktivist stranke SDA za područje općine
Travnik, po nacionalnosti Musliman, po zanimanju kirurg specijalist, ravnatelj bolničkog
centra u Travniku. Politički djeluje na području općine Travnik, prema tvrdnjama nekih od
svjedoka jedan je od vodećih političkih čelnika iz reda muslimanskog naroda na području
općine Travnik a koji su se zalagali da dođe do sukoba između Hrvata i Muslimana na
području općine Travnik. Osobno je iz travničkog bolničkog centra otpustio skoro sve
djelatnike hrvatske nacionalnosti, ostavio je samo one koji su obavljali neke poslove, ako
iste te poslove nije poznavao netko tko je je po nacionalnosti Musliman.
GUSIĆ, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Do rata je bio ‘oficir’ u JNA s
činom kapetana I. klase, na službi u ‘Titovoj Gardi’ (u Beogradu). Tijekom lipnja i srpnja
1993., kao zapovejdnik 6. korpusa Armije BiH sudjeluje sa sebi potčinjenim pripadnicima
(postrojbama) Armije BiH u pripremi i provedbi oružanih napadaja na sela i mjesta općina
Kiseljak, Kreševo i Sarajevo-Hadžići u kojima su živjeli Hrvati. Nakon zauzimanja
(okupacije) pojedinih sela i mjesta pripadnici Armije BiH čine teške zločine nad hrvatskim
stanovništvom (ubijanja, ozljeđivanja vatrenim oružjem, premlaćivanja, zlostavljanja...
protjerivanja).
GUSIĆ, (ZAHIR) SENAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici.
Zapovjednik policije u Jablanici (MUP-a iz Jablanice), sudjelovao je u pripremi, a
15.04.1993. i u provedbi planskog i organiziranog napadaja na pripadnike HVO-a općine
Jablanica i hrvatsko pučanstvo općine Jablanica kada je bilo ubojstava, pljačkanja,
protupravnog uhićenja i zatvaranja uhićenih Hrvata u logor “Muzej” u Jablanici...
GUSKA, ISMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik muslimanske civilne
policije (MUP BiH) u mjestu Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Tijekom 1993., osobno je, u
više navrata, izdavao zapovjedi za ubijanje pojedinih civila hrvatske nacionalnosti sa
područja općina Sarajevo-Hadžići, Kreševo i Kiseljak.
GUSKA, JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, načelnik Stanice javne
sigurnosti u Konjicu. Tijekom 1992. godine, bio je sudionikom etničkog čišćenja grada i
općine Konjic - prvo od Srba a potom, tijekom 1993. godine, jedan od organizatora i
podstrekača genocida nad Hrvatima, stanovnicima grada i općine Konjic.
GUŠIĆ, SLAVKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik 6. korpusa Armije
BiH. Ovaj korpus je nastao (osnovan u drugoj polovoci 1993.) od dijelova 4. korpusa
Armije BiH, samostalnih bataljuna i tzv. udarnih grupa Armije BiH.
HABIBIJA, MIRZA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 18.03.1993. godine, u bezrazložnom zarobljavanju
većeg broja civila hrvatske nacionalnosti iz sela Jasenik (općina Konjic), koji su sukladno
objavi mjesnih (muslimanskih) vlasti došli u prostorije mjesnog Crvenog križa po
humanitarnu pomoć.
HABIBIJA, MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Konjica. Kao pripadnik
Armije BiH osobno je 18.04.1993. ubio Hrvaticu Apoloniju Azinović.
HABIBIJA, (ŠERIF) SAID ili SENAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Konjica. Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno
pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata -
mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). Dana 18.03.1993. godine,
sudjelovao je u bezrazložnom zarobljavanju većeg broja civila hrvatske nacionalnosti iz
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (4 of 19) [24.5.2008 18:13:02]
Nepotpuni popis osumnjicenih
sela Jasenik, koji su sukladno objavi mjesnih (muslimanskih) vlasti došli u prostorije
mjesnog Crvenog križa po humanitarnu pomoć.
HADAREVIĆ, ? “OSOBLJE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski
ekstremist, pripadnik Armije BiH (Vojne policije) vršio strašna zlostavljanja, ubijanja i
mučenja Hrvata na području općine Kakanj.
HADŽAJLIJA, JUSUF “HOMEINI”, “JUSA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen
1955. godine u selu Šunje, nastanjen u gradu Konjic. Zapovjednik Vojne policije Armije
BiH za područje zvano Klis (sjeverozapadni dio općine Konjic). Jedan od ideologa i
nalogodavaca za provedbu genocida (protjerivanja, zatvaranja i ubojstava) nad Hrvatima
s područja općine Konjic.
HADŽIBEGOVIĆ, ISMET “DURSUM” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Vrbanja (općina Bugojno). Kao član Ratnog predsjedništva Bugojna odgovoran je za
ubijanje civila hrvatske nacionalnosti općine Bugojno, tijekom 1993./1994. Pripadnici
postrojbe Armije BiH kojom je imenovani zapovjedao, su 17.07.1993., ubili Miru Telentu i
Miju Vučka.
HADŽIĆ, DŽEMAL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Kaknja, muslimanski
ekstremist, pripadnik Armije BiH, zapovjednik 309. brigade Armije BiH. Progonitelj Hrvata
kakanjskog kraja. Tijekom 1993. je radio na etničkom čišćenju općine Kakanj od Hrvata.
HADŽIĆ, (HASAN) NERMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, sa područja općine
Kakanj. Pripadnik Armije BiH. Vršio zlostavljanja, hapšenja, premlaćivanja Hrvata sa
područja općine Kakanj.
HADŽIHASANOVIĆ, ENVER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH, časnik (‘komadant’ zračnog korpusa A BiH). 18. i 19.05.1993. rukovodi akcijom
hapšenja, zlostavljanja kao i etničkog čišćenja općine Kakanj od hrvatskog pučanstva.
Tijekom 1993./1994., organizirao je i zapovjedao provedbu više oružanih napadaja
pripadnika Armije BiH na Hrvate koji žive na području općine Busovača. Prema nekim
informacijama pretpostavlja se da je kao oficir bivše JNA sudjelovao u agresiji i oružanim
napadajima na Republiku Hrvatsku, tijekom 1991./1992. godine.
HADŽIOSMIĆ, ENVER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993., bio je
(jedno vrijeme) zapovjednik 3. korpusa Armije BiH (tzv. “Zenički korpus”). U jednom
dopisu HVO-u (travnja 1993.), s ciljem skidanja odgovornosti između ostalog je napisao:
“Mudžahedinske jedinice nisu pod mojom komandom i Armija BiH nije odgovorna za ono
što oni čine”.
HAKALOVIĆ, HASAN “HASO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1947.
godine u selu Gornje Višnjevice (općina Konjic), vlasnik caffe bara u selu Seonica (općina
Konjic), zapovjednik 45. Parsovačke brigade zvane “Neretvica” koja djeluje u sastavu 4.
korpusa Armije BiH (ovim korpusom je zapovijedao Arif Pašalić). Sudjelovao je,
16.04.1993. godine, sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH u oružanom napadaju na
civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic) kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). Tijekom mjeseca svibnja
1993. godine, njemu potčinjeni pripadnici Armije BiH su u selu Mrkosovice (općina Konjic)
ubili (strijeljali) dvojicu civila (Iliju Ilića, starog oko 60 godina i Cvitana Kneževića, starog
oko 75 godina).
HAKALOVIĆ, (ADIL) MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 25
godina, iz sela Gostovići (općina Konjic), pripadnik Armije BiH. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela
(16 civila i šest pripadnika HVO-a).
HAKALOVIĆ, (ZAIM) SEAD (ili SEID ili SEJDO) - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Gostovići ili Buturović Polja (oba sela su na području općine Konjic), vlasnik jednog
dijela trgovine koja se nalazila u selu Trusina (općina Konjic) /u kući, čiji je vlasnik Juro
Anđelić/, pripadnik Armije BiH. 23.03.1993. godine, pucajući iz automatske puške je ubio
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (5 of 19) [24.5.2008 18:13:02]
Nepotpuni popis osumnjicenih
uhićenog i nenaoružanog pripadnika HVO-a, Zvonka Đopu a teže ozljedio još jednu
osobu. Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju
na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata -
mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). 16.04.1993. godine, u selu Trusina
je, sa još dva pripadnika Armije BiH, počinio ubojstvo (strijeljanje) šestorice uhićenih i
zavezanih pripadnika HVO-a.
HAKANOVIĆ, EDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u ubijanju Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) na području općine Busovača.
HALEBIĆ, ADEM “KAMILICA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u
Jablanici. Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi
psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a), tijekom
travnja 1993./ožujka 1994. godine.
HALEBIĆ, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994., je kao
istražitelj MUP-a u Jablanici koja je s postrojbama Armije BIH na širem području općina:
Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja,
zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području
općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
HALEBIĆ, MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, do rata je
radio kao klesar u Jablanici. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
HALEBIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Luga (općina Jablanica).
Tijekom 1993. i 1994., je kao pripadnik
Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
HALILHODŽIĆ, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
HALILHODŽIĆ, AMIR “PRPA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice (iz sela
Jelačići), pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz
Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
HALILHODŽIĆ, (SAFET) ENVER “ENO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Jeličići - Jablanica (brat poznatog mostarskog nogometaša Vahida Halilhodžića). Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
HALILOVIĆ, NEZIM “MUDERISS” - muškarac, rođen 1965. u mjestu Žepa, po
nacionalnosti Musliman, do 1991. je živio u Sarajevu a od 1991. u Konjicu. Polazio je
fakultet arapske književnosti na Al Asharu u Kairu (Egipat). Od 1991. obnaša vjerske
dužnosti glavnog imama u Konjicu. Sredinom 1992., osniva diverzantski vod kojeg su
isključivo sačinjavale osobe bliske Islamskoj zajednici. Za kratko vrijeme ‘vod’,
dopunjavanjem, prerasta u ‘četu’ koja dobiva naziv “Muderiss”. Do travnja 1994.
diverzantska postrojba (‘četa’) “Muderiss” djeluje u sastavu 4. korpusa Armije BiH sa
zonom odgovornosti na prostoru općina Jablanica, Konjic i Sarajevo-Hadžići. Temeljem
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (6 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
odluke ‘Štaba Vrhovne komande Armije BiH’ od travnja 1994. imenovan je zapovjednikom
novoustrojene 4. muslimanske lake brigade Armije BiH, u čiji sastav, u cijelosti, ulazi
diverzantska ‘četa’ Armije BiH zvana “Muderiss”. Tijekom 1993./1994., je planirao i skupa
sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH počinio bezbroj ratnih zločina nad Hrvatima
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostorima općina Jablanica, Konjic...
HALILOVIĆ, SEFER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Sarajeva. Načelnik Štaba
Armije BiH, odgovoran je za izdavanje zapovijedi za pripremu i provedbu oružanih
napadaja na mjesta naseljena civilnim pučanstvom na području uz rijeku Neretvu,
sjeverno od Mostara, pri kojima je ubijen i izmasakriran veći broj civilnog pučanstava
hrvatske nacionalnosti, organiziranje logora, u cilju provedbe genocida i etničkog
čišćenja, protupravnih uhićenja i zatvaranja civilnog pučanstva u logore, psihičko i fizičko
zlostavljanje i ubojstva zatočenika... Bio je nazočan sastanku održanom u bazi “Zukine
vojske” u selu Donja Jablanica (općina Jablanica) 08.09.1993. skupa sa Mujicom
Beglerovićem, Vehbijom Karićem i Zulfikarom Ališpagom “Zukom” kada je u tu bazu
dovedena i zatvorena skupina uhićenih Hrvata iz Jablanice. Tijekom sastanka s navedenim
zapovjednicima Armije i MUP-a BiH pripremao je oružanu akciju nazvanu “Neretva ‘93" u
okviru koje je počinjen ratni zločin genocida nad civilnim pučanstvom sela Grabovica
kada je brutalno ubijeno više od 30 Hrvata, a veliki broj preživjelih je protupravno uhićen i
zatvoren u logor zvan ”Muzej" u Jablanici. Pripremao je (od 10. do 13.09.1993.) i izravno
rukovodio (14.09.1993.) oružanim napadajom pripadnika Armije BiH na civilno pučanstvo
sela Uzdol (općina Rama/Prozor) iz zapovjednog mjesta u Dobrom Polju. Dan prije
napadaja na selo Uzdol, 13.09.1993., pozvao je sve pripadnike Armije BiH koji su se nalazili
na odmoru ili u pričuvi (osim onih koji su bili na bojišnici), te vojnu policiju. Tog dana se u
Dobrom Polju okupio veći broj pripadnika Armije BiH a pristiglo je i 300 vojnika Kliškog
bataljuna Armije BiH (iz općine Konjic). Osobno je, na otvorenom prostoru, pred
okupljenim pripadnicima Armije BiH rekao da Armija BiH mora ovladati prostorima: Crni
Vrh, Blace i Uzdol, te da su za tu priliku pripadnici 7. muslimanske brigade ubačeni u
područje Paljike i Kolivret, a pripadnici 17. krajiške u područje Makljena i Draševa i da
samo čekaju početak akcije. Potom je rasporedio pravce napadaja i odredio da bataljuni iz
Klise (Konjic) i Voljevca (Uskoplje/G. Vakuf) napadaju Crni Vrh, pola prve čete bataljuna
“Prozor” (iz Hera) i vod “Foča” (iz istočne Bosne) te 20 vojnika iz sela Kute napadaju Uzdol,
a 10 vojnika iz voda “Foča” i 5 vojnika iz prve čete bataljuna “Prozor” napadaje Gradac, a
ostalih oko 100 vojnika napadaju Blace, Juriće i Glibe. Grupi koja je dobila zapovjed da
napadnu Uzdol je rekao: “Kad uzmete Uzdol možete slobodno sjesti u auta i pravo za
Prozor.” U znak dobro planirane akcije vojnicima Armije BiH je ponuđeno 12 pečenih
janjaca. Istu večer vojnici su se vratili u selo Here gdje su uzeli streljivo i bombe i oko 23:00
sata otišli u pravcu sela Uzdol gdje su 14.09.1993. u 5:30 počeli s napadajom u kojem je
ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HANDŽIĆ, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Donjeg Vakufa. Tijekom
1993./1994., nosio je uniformu i obilježja Vojne policije Armije BiH te je zapovjedao u
akcijama Vojne policije u Bugojnu i okolici.
HASANDIĆ, (IBRAHIM) EDIN - muškarac, rođen 07.12.1972., po nacionalnosti Musliman,
rođen u Kiseljaku a nastanjen u Kreševu (Džemala Bijedića 13), po zanimanju tekstilni
radnik. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom
1993./1994., sustavno pljačkao imovinu te progonio i ubijao Hrvate iz sela na području
općine Kreševo a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik.
HASANDIĆ, (MUHAREM) IBRAHIM - muškarac, rođen 01.10.1941., po nacionalnosti
Musliman, rođen u Visokom a nastanjen u Kreševu (G. Jankovića 12), po zanimanju
električar. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom
1993./1994., sustavno pljačkao imovinu te progonio i ubijao Hrvate iz sela na području
općine Kreševo a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik.
HASANOVIĆ, SUAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Maglaja. Kao pripadnik
Armije BiH (303 brigade, 3. korpusa) je sa grupom pripadnika Armije BiH među kojima i
Mirsad Šestić, Ramiz Bečurhodić, 16.08.1993. oružano napali selo Kiseljak (općina Žepče) i
sve Hrvate - civile, od staraca - starice do djece istjerali iz kuća. Potom su odmah te kuće
opljačkali, a poslije su pomenute civile isturili kao živi štit prema položajima pripadnika
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (7 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
HVO-a. Kada su se na ovaj način osigurali otpočinju “svoj krvavi pir” zaposjedaju ostale
kuće, i ubijaju zatečene Hrvate.
HASEČIĆ, MENSUD “HOTA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kiseljaka, bivši
vlasnik ugostiteljskog objekta “Leko” u Kiseljaku. Pri Armiji BiH je obnašao zadaće vojnog
istražitelja u logoru/zatvoru “Silos” u mjestu Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići) gdje je
izdavao zapovjedi za zlostavljanja i brutalna fizička maltretiranja zatočenih Hrvata i Srba
(civila i pripadnika HVO-a). Pored toga je, tijekom lipnja i srpnja 1993., kao pripadnik
Armije BiH, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, oružano napadajao sela i mjesta na
prostoru općina Kiseljak, Kreševo i Sarajevo-Hadžići u kojima su živjeli Hrvati. Pri
zauzimanju (okupaciji) sela (Gojakovac, Bukovica, Zabrđe, Perina...) nastanjenih Hrvatima,
pripadnici Armije BiH su dotična sela opljačkali i uglavnom popalili a, počinili su i bezbroj
ratnih zločina nad civilnim pučanstvom i zarobljenim pripadnicima HVO-a (zlostavljanje,
brutalno fizičko maltretiranje, ozljeđivanje vatrenim oružjem, bezrazložna zatvaranja u
logore ili zatvore, ubojstva, progon...).
HASIDIĆ, (MUJO) HUSO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 03.01.1940. u selu
Doljani - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
HASIDIĆ, (MUJO) NEZIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1953. godine, iz
sela Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik
republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
HASIDIĆ, SABAHUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Doljani
(općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je dana 28.07.1993. u oružanom
napadaju na Hrvate koji su živjeli u selu Doljani, i pokolju istih. Osobno je palio kuće i
gospodarske objekte Hrvata, zarobljavao hrvatsko civilno pučanstvo i sprovodio u logor
zvani “Muzej” u Jablanici.
HASIĆ, (SAFET) FIKRET “GROBAR” - muškarac, rođen 10.10.1955., po nacionalnosti
Musliman, iz sela Bukovica (općina Kiseljak). Kao zapovjednik jedne izviđačkodiverzantske
skupine pripadnika Armije BiH stacionirane u mjestu Tarčin (općina SarajevoHadžići),
je tijekom lipnja i srpnja 1993., sudjelovao skupa sa sebi podređenim
pripadnicima Armije BiH u više oružanih napadaja na područje sela i mjesta na prosotrima
općina Kreševo, Kiseljak i Sarajevo-Hadžići u kojima su živjeli Hrvati. U tim oružanim
napadajima pripadnici Armije BiH su počinili veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) a u potpunosti su protjerali hrvatsko
pučanstvo iz sela Perin kojeg su opljačkali a potom spalili.
HASIĆ, KANIJA - muškarac, rođen 01.12.1972., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, tijekom 1993./1994., u
provedbi oružanih napadaja na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti na području
općine Kiseljak. Posebice se ‘istakao’ u pogromu nad Hrvatima iz sela Bilalovac (općina
Kiseljak) pljačkajući i uništavajući njihovu imovinu te u brutalnom psiho-fizičkom
iživljavanju nad civilima.
HASIĆ, (ČAMIL) SAMIR - muškarac, rođen 18.06.1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Bukovica (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993./1994., skupa s drugim
pripadnicima Armije BiH sudjeluje u više oružanih napadaja na područje sela i mjesta na
prosotrima općina Kreševo (selo Pirin) i Kiseljak (sela: Bukovice, Zabrđa i Toplice) u kojima
su živjeli Hrvati. U tim oružanim napadajima pripadnici Armije BiH su počinili veliki broj
ratnih zločina nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) a u potpunosti su
protjerali hrvatsko pučanstvo iz sela Perin kojeg su opljačkali a potom spalili.
HASKIĆ, SULJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Vojne policije
Armije BiH počinio je ratne zločine nad Hrvatima zatočenim u zatvoru u selu Opare
(brutalno zlostavljao i premlaćivao te im tako nanosio teške fizičke ozljede).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (8 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
HATIĆ, SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao pripadnik
diverzantske skupine Armije BiH (postrojbe iz Jablanice), sudjelovao je 28.07.1993., u
oružanom napadaju na Hrvate koji su živjeli u selu Doljani (općina Jablanica) kada je
ubijeno i izmasakrirano 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila). Osobno je počinio
monstruozne zločine nad Hrvatima u predjelu sela zvanog Stipića livade.
HATIKA, (MUHAREM) SENAD - muškarac, rođen 1961., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Podbriježja (općina Jablanica). Kao pripadnik pričuvnog sastava muslimanske civilne
policije (MUP BiH) iz Jablanice, sudjelovao je, 28.07.1993., u oružanom napadaju na Hrvate
koji su živjeli u selu Doljani (općina Jablanica) kada je ubijeno i izmasakrirano 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i 8 civila).
HELVID, AHMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u ubijanju Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) na području općine Busovača.
HELVID, KASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u ubijanju Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) na području općine Busovača.
HELVID, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u ubijanju Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) na području općine Busovača.
HELVID, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je u ubijanju Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) na području općine Busovača.
HERO, (NUMO) AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina
Rama/Prozor). Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na
civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, (SALKO) ALMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/
Prozor). Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, DERVO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/Prozor).
Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a). Pri izvođenju napadaja isti je
ozljeđen (ranjen).
HERO, ELVEDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Tijekom 1993./1994., obnašao je poslove i zadaće načelnika ‘Službe državne
bezbjednosti R BiH’. Sudjelovao je na provedbi politike genocida nad Hrvatima općine
Jablanica, tijekom 1993./1994. Osobno je sudjelovao pri istražnim radnjama nad
zatočenim Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) tijekom kojih su nad njima počinjena
brojna fizička i psihička zlostavljanja i mučenja. Takvim načinom je prisiljavao zatočenike
na davanje netočnih i lažnih izjava koje je potom putem lokalnih radio postaja Jablanice i
Konjica plasirao u javnost s ciljem da kod muslimanskog pučanstva izazove što veću
mržnju i netrpeljivost naspram Hrvata.
HERO, (ĐEMO) FUAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/
Prozor). Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, JUSUF - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/Prozor).
Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Hera (općina Prozor/Rama).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (9 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Zapovjednik bataljuna “Prozor” (bataljun je u sastavu 45. brdske brigade 6. korpusa Armije
BiH). Odgovoran je za pripremu i provedbu zločina genocida nad Hrvatima sela Uzdol
(opć. Prozor) 14.09.1993. kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12
pripadnika mjesnog HVO-a). Prema nekim navodima poginuo je u selu Here, 24.01.1994.,
tijekom borbi s pripadnicima HVO-a.
HERO, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/Prozor).
Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, OSMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/Prozor).
Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, (IBRO) SMAJIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/
Prozor). Osobno je, 14.09.1993. kao zapovjednik 2. voda bataljuna “Prozor” 6. korpusa
Armije BiH (iz sela Here, općina Rama/Prozor) sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo
sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29
civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, (DERVO) SULEJMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina
Rama/Prozor). Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na
civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HERO, ZAJIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Here (općina Rama/Prozor).
Kao pripadnik postrojbe Armije BiH stacionirane u selu Šćipe (općina Rama/Prozor),
sudjelovao je, 24.06.1993., u oružanom napadaju Armije BiH na civilno pučanstvo sela
Ljubunci - zaselak Jurići kada su ubijene tri civilne osobe (dijeca Josip i Marina Knežević te
starica Anica Jurić). Osobno je ubio navedenu staricu. Isti je, 14.09.1993., kao zapovjednik
jedne od skupina pripadnika bataljuna “Prozor” 6. korpusa Armije BiH (iz sela Here, općina
Rama/Prozor) sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/
Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
HIDŽIĆ, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar).
Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
HINDIĆ, HASAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH, od sredine 1993. nadalje je sudjelovao u provedbi
politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
HINDIĆ, IBRAHIM “ĆIBE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Donja Jablanica
(općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u
provedbi politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
HINDIĆ, JUSUF “SIC” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Lug (općina
Jablanica). Pripadnik postrojbe Armije BiH koja je na širem području općina: Jablanica,
Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
HINDIĆ, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (10 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
provedbi politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
HINDIĆ, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u provedbi politike
genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
HINDIĆ (OSMAN) SAFET “BOŽO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice,
rođen 1950.. Kao zapovjednik Vojne policije Armije BiH u Jablanici je imao uvida u
planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica, tijekom
1993. godine, (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu
Jablanici, te protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore, koji su u tu svrhu oformljeni na
području općine Jablanica..).
HODŽIĆ, MUHAMED - muškarac, rođen 1963., po nacionalnosti Musliman, iz Rostova
(općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH. Vršio promidžbu ekstremnih muslimanskih
ciljeva i postrekivao na sukobe između Hrvata i Muslimana.
HODŽIĆ, SELMAN - muškarac, po nacionalosti Musliman, starosti oko 40 godina, iz
Sarajeva, bivši oficir JNA. Kao isljednik u MUP-u u Jablanici, sudjelovao je u provedbi
psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata u logoru “Muzej” u Jablanici.
HODŽIĆ, TAHIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije
BiH, sudjelovao je, skupa s ostalim pripadnicima muslimanskih snaga u provedbi zločina
nad Hrvatima s područja općine Žepče (ubijanju, maltretiranju, pljačkanju i uništavanju
imovine Hrvata...).
HOĐO, (MUJO) MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u
provedbi politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
HONDO, SEFER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Prozora. Čelnik stranke
SDA iz Prozora, sudjelovao je, tijekom 1993. i 1994. u pripremi i provedbi politike etničkog
čišćenja i genocida na području općina Jablanica i Prozor.
HONDŽO, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije
BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
HOTA, MUSA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata je radio kao učitelj u pučkoj
školi u selu Ribići. Kao zapovjednik jedne od postrojbi 4. korpusa Armije BiH (postrojba je
bila stacionirana u selu Ostrožac na području općine Jablanica) je, zajedno sa sebi
potčinjenim pripadnicima Armije BiH, izveo je, 23.03.1993. godine, minobacački napadaj i
granatiranje pučanstva hrvatske nacionalnosti i njihove imovine na području sela
Falanovo Brdo, Kostajnica i Vrci (sva ova napadnuta sela pripadaju općini Konjic), kada je
uništen manji, a oštećen veći dio civilne imovine u napadnutim selima, a civilno
pučanstvo je počelo, usljed pogibelji, napuštati svoja mjesta i odlaziti u progonstvo. Kao
pripadnik Samostalnog bataljuna Armije BiH zvanog i “Ćelina jedinica”, sudjelovao je pri
oružanom napadaju Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela
Grabovice, kada je ubijeno i izmasakrirano više od 30 osoba, a preživjelo pučanstvo je
uglavnom uhićeno i zatočeno u logor “Muzej” u Jablanici.
HRUSTIĆ, KADIR - muškarac, star oko 50 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Gaćice (općina Vitez). Krajnje ekstremno nastrojen. Politički aktivist SDA općine Vitez.
Osoba koja je kočila svaki dogovor o poboljšanju odnosa između Hrvata i Muslimana u
Vitezu.
HRUSTO, JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski ekstremist,
pripadnik Armije BiH. Djelovao na području Kaknja; zlostavljao, maltretirao i pljačkao
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (11 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Hrvate.
HUJDUR, AZEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
HUJDUR, ĐULAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
HUJDUR, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
HUJDUR, ENIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
zapovjednik jedne od postrojba samostalnog bataljuna “Prozor” 6. korpusa Armije BiH
sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je
ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
HUJDUR, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
HUJDUR, SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a). Pri izvođenju napadaja isti je ozljeđen (ranjen) u ruku.
HUMO, ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Mostara, invalid - bez obje noge,
nastanjen u Jablanici. Kao djelatnik RTV u Jablanici u svojim izajvama i izvješćima na
lokalnoj TV - postaji pridonosio je stvaranju odbojnosti i netrpeljivosti između Muslimana i
Hrvata u Jablanici i na širem području pod kontrolom Armije BiH, u šireći nacionalnu i
vjersku mržnju, potičući Muslimane na rat protiv hrvatskog pučanstva.
HUREN, FIKRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Opravdano
se pretpostavlja da je imenovani, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, 18.09.1993. u
selu Kratine (općina Vitez) na livadi zvanoj “Brđani”, preobučen u uniformu pripadnika
HVO-a, pozvao a potom pucao i ubio Hrvata Iliju Omazića (1953.), mještana sela Krtine.
HUSANOVIĆ, ESO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Han Bila (općina
Travnik). Kao pripadnik Armije BiH je, 08./09.1993. godine, sudjelovao u oružanom
napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Brajkovići.
HUSIĆ, MEHMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Vesela (općina Bugojno).
Pripadnik Armije BiH. Svjedoci ga sumnjiče kao vođu pljačkaške bande i počinitelja više
zločina nad Hrvatima općine Bugojno, tijekom 1993./1994. godine.
HUSKANOVIĆ, HARIS “HAMZA” - muškarac, srednje starosne dobi, rodom iz Sarajeva a
državljanin Turske. Jedan je od zapovjednika postrojbe Armije BiH zvane “Gerila” iz
Zenice. Vršio strašne, nezapamćene zločine nad Hrvatima općina Zenica, Travnik i Vitez
(napose 09.01.1994. u naselju Buhine kuće kod Viteza).
IBRAK, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Travnik. Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, tijekom lipnja 1993. godine, pri oružanom napadaju
na pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Pokrajčići (uočen je na lokaciji zvanoj “Orlovo
polje”).
IBRALIĆ, (AVDO) ŠAĆIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (12 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
muslimanske civilne policije (MUP BiH) je, tijekom 1993., sustavno činio zločine nad
pučanstvom hrvatske nacionalnosti na prostoru općine Kiseljak (pljačkanja, zlostavljanja,
premlaćivanja, protjerivanja...).
IBREŠEVIĆ, (NEZIR) NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška
Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., činio, sam ili s drugim
pripadnicima Armije BiH, u više navrata razne zločine nad pučanstvom hrvatske
nacionalnosti na prostoru općine Kiseljak, a napose u selima Bilalovac, Datići i Pobrđe na
taj način što je brutalno ubijao civile i zarobljene pripadnike HVO-a, protjerivao Hrvate iz
njihovih domova i mjesta s ciljem stvaranja etnički čistog prostora, silovao Hrvatice
(djevojke, žene pa čak i starice), zatvarao i tukao zatočene muškarce u zatvorima, pljačkao
i uništavao (uglavnom paljenjem) imovinu Hrvata...
IBROVIĆ, AZEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u provedbi politike
genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
IDRIZOVIĆ, SAFET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Bivši zapovjednik
Štaba 44. brigade Armije BiH zvane “Neretva”, tijekom ožujka 1993. godine, u Jabalnici je
izjavio: “dobio sam naređenje iz Sarajeva da se pobiju svi Hrvati u Jablanici” pa se
opravdano pretpostavlja da je u to vrijeme obnašao visoku dužnost u administraciji
općine Jablanica (npr. u tzv. “Ratnom predsjedništvu” općine Jablanica) te da je imao
uvida u planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica,
tijekom 1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica,
mjestu Jablanica; protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu
osnovani na području općine Jablanica..). Osobno je, 15.04.1993., naložio hapšenje osam
Hrvata u gradu Jablanici. Potpisnik je dokumenta od 20.03.1993. tj. plana napadaja na
Hrvate općina Jablanica, Konjic i Prozor.
ILIJAS, (?) “HODŽA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Puhovac (općina
Zenica). Bio je islamski vjerski vođa. Pripadnik 7. muslimanske postrojbe (ekstremno
nastrojen). Osobito se isticao ubijanjem i masakriranjem Hrvata. Tako je 18.04.1996. u selu
Kozarcu (općina Zenica) sa više hitaca ispaljenih iz vatrenog oružja ubio Zrnić Magdalenu,
dijete od 5 godina starosti.
IMAMOVIĆ, (DŽAFER) ĆAZIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pomoćnik
zapovjednika za pozadinu tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice,
koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na
hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na
području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.),
Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske
nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na
području općine Jablanica.
IMAMOVIĆ, (MUŠAN) DERVIŠ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1965..
Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
IMAMOVIĆ, DŽULAGA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik muslimanske
civilne policije (MUP BiH). Kao pripadnik MUP-a BiH je tijekom 1993. sustavno, sam ili s
drugim pripadnicima MUP-a BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom
hrvatske nacionalnosti na prostoru općine Kiseljak (pljačkanja, zlostavljanja,
premlaćivanja, protjerivanja...).
IMAMOVIĆ, (HAMID) HALID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine
Kiseljak. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993./1994., činio, sam ili s drugim
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (13 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
pripadnicima Armije BiH, u više navrata razne zločine nad pučanstvom hrvatske
nacionalnosti na prostoru općine Kiseljak.
IMAMOVIĆ, HUSO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik jednog voda tzv.
“Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama
Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i
pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od
15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol
(14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
IMAMOVIĆ, IRFAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja muslimanski
ekstremist, pripadnik Armije BiH, časnik za sigurnost. Izravno činio zločine nad Hrvatima
na prostoru općine Kakanj.
IMAMOVIĆ, (SAFET) IZET - muškarac, rođen 11.05.1958., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Miloševića (općina Kiseljak). Pljačkao i uništavao (paljenjem) imovinu Hrvata po
selima općine Busovača.
IMAMOVIĆ, MUMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik postrojbe
Armije BiH stacionirane u selu Šćipe (općina Rama/Prozor), sudjelovao je, 24.06.1993., u
oružanom napadaju Armije BiH na civilno pučanstvo sela Ljubunci - zaselak Jurići kada su
ubijene tri civilne osobe (dijeca Josip i Marina Knežević te starica Anica Jurić). Skupa s
Muharemom Zečićem zvanim “Muške” ubio je navedeno dvoje djece.
IMAMOVIĆ, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je,
tijekom 1993., činio, sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH, u više navrata razne zločine
(pljačkanje i uništavanje imovine te protjerivanje) nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
na prostoru općine Kiseljak.
IMAMOVIĆ, ŠEMSO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Kao
pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., počinio, sam ili skupa s drugim pripadnicima
Armije BiH, veći broj ratnih zločina (ubojstva, masovne pljačke i protjerivanja...) nad
Hrvatima na prostoru općine Kiseljak a napose u selima Bilalovac, Datići, Pobrde gdje je
počinio zločine silovanja Hrvatica, ubijanje civila i zarobljenih pripadnika HVO-a. Prema
tvrdnjama nekolicine svjedoka, osobno je zapovjedio ubojstvo dvojice Hrvata iz sela
Velika Sotnica: Ante Katane i Drage Ljoljo, civila, starih preko 60. godina a koje su u jednoj
borovoj šumi, u blizini kuće Ante Katane počinili dva pripadnika Armije BiH (Fadil Žilić i
Halid Gamija).
IMAMOVIĆ, ? “LEPTIR” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1973.. Pripadnik
tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
IVKOVIĆ, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Tijekom 1993.,
imenovan je gradonačelnikom grada Jablanice, i od tada traje njegov angažman na
pripremi i provedbi politike genocida nad Hrvatima na prostoru općine Jablanica. S
ostalim članovima gradskih vlasti Jablanice zabranio je izlazak iz grada svim osobama bez
posebne dozvole koju on izdaje (uz njega su dozvole za kretanje izdavali još i zapovjednici
lokalnih vojnih i policijskih snaga Jablanice). Prema dostupnim spoznajama dužnost
gradonačelnika obnašao je zasigurno, tijekom cijele 1993. godine.
IVKOVIĆ, SEJO “SULE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podbriježje (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u provedbi
politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
IVKOVIĆ, SMAJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (14 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
općini. Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u provedbi politike
genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
IVKOVIĆ, ZENAID “KIČ” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Podbrežja
(općina Jablanica). Pripadnik postrojbe Vojne policije Armije BiH iz Jablanice koja je,
tijekom 1993./1994., na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr.
počinila organizirano etničko čišćenje, zlostavljanja, uhićenja, bespravna zatvaranja (u, za
tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
(civila i pripadnika HVO-a).
IZIĆ, NERMIN - muškarac, mlađe starosne dobi, po nacionalnosti Musliman. Zamjenik
zapovjednika jedinica “manevar” MUP-a Zenica. Jedan je od glavnih ekstremista policije
MUP-a Zenica.
JAHIĆ, (ASIF) ADIL - muškarac, rođen 11.10.1961., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH (isticao se), u provedbi zločina (zlostavljanje,
progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine
Kiseljak.
JAHIĆ, (ATIF) DERVIŠ - muškarac, rođen 21.01.1955., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Zabrđe (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH (isticao se), u provedbi zločina (zlostavljanje,
progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine
Kiseljak.
JAHIĆ, (MUSTAFA) EJUB “BUBE” - muškarac, rođen 21.01.1966. po nacionalnosti
Musliman, iz sela Rotilj (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993.,
sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH u provedbi zločina (pljačkanje i
uništavanje imovine, zlostavljanje, silovanje, progon...) nad Hrvatima na prostoru općine
Kiseljak. Između ostalog je, neutvrđenog dana, tijekom mjeseca prosinca 1993., u selu
Grahovci (općina Kiseljak) presreo dvoje civila hrvatske nacionalnosti (bračni par I. i S.
Miličević) koji su se kretali iz pravca Kaknja u pravcu Kiseljaka. Nakon presretanja je, uz
prijetnju oružjem, brutalno pretukao I.M. (šakama, nogama i kundakom puške), potom (u
nazočnosti I.M.) silovao njegovu suprugu S.M., a na kraju im opljačkao svu imovinu koju su
imali uz sebe (devizni novac i garderobu).
JAHIĆ, (MUHAMED) ENES - muškarac, rođen 01.04.1960., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, ENVER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Žepča. Do pred rat je
radio kao nastavnik tjelesnog odgoja. Sačinio je spiskove Hrvata grada Žepča koji su
trebali biti ubijeni u oružanom napadaju pripadnika Armije BiH na Hrvate grada i općine
Žepče. Spiskove je sačinjavao skupa sa svojim sugrađanom Selmom Malim.
JAHIĆ, (BAJRO) ESAD - muškarac, rođen 09.03.1958., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (MUJO) ETHEM - muškarac, rođen 25.05.1931., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (ADEM) FADIL - muškarac, rođen 06.04.1954., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (15 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (HASAN) FADIL - muškarac, rođen 18.04.1937., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (HALIDA) FAHRUDIN - muškarac, rođen 16.11.1974., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (ADEM) HALID - muškarac, rođen 05.01.1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (MEHMED) HAMID - muškarac, rođen 20.08.1953., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (AHMED) HIKMET - muškarac, rođen 16.07.1957., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, HUSEIN - muškarac, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Musliman. Kao
islamski vjerski službenik obnašao je poslove referenta za vjerska pitanja u 7. brigadi
Armije BiH. Inače, veliki islamski ekstremist. Posebno se isticao u zlostavljanju i fizičkom
maltretiranju zatvorenika civila i vojnika HVO-a hrvatske nacionalnosti u zatvoru muzičke
škole i KP doma Zenica.
JAHIĆ, (FEHIMAL) HUSO - muškarac, rođen 14.07.1958., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Bukovica (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (MUJO) KASIM - muškarac, rođen 28.08.1936., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (AIŠA) MEHMED - muškarac, rođen 09.05.1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (IBRAHIM) MEHMED - muškarac, rođen 22.06.1968., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Tulica (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (16 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (MUJO) MEHMED - muškarac, rođen 08.10.1926., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (RAMIZ) MEHMED - muškarac, rođen 14.11.1968., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (ADEM) RAMIZ - muškarac, rođen 1945., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (ALIJA) RAMIZ - muškarac, rođen 03.12.1968., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (OSMAN) RAMIZ - muškarac, rođen 10.10.1942., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Rotilj (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAHIĆ, (IBRAHIM) SMAJLO - muškarac, rođen 27.03.1973., po nacionalnosti Musliman.
Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima
Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad
Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
Navodno je počinio i veći broj nasilnih bludnih radnji (silovanja) nad Hrvaticama na
prostoru sela: Bilalovac, Datići, Pobrđu (općina Kiseljak).
JANIĆ, (ALIJA) SALKAN - muškarac, rođen 26.04.1955., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JANIĆ, (ZIHRO) ZAMIR - muškarac, rođen 15.05.1968., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JAPAUR, (HAMZA) KEMO - muškarac, rođen 26.12.1972., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Kanševa (općina Kiseljak). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH) je,
tijekom 1993., sustavno, sam ili s drugim pripadnicima MUP-a BiH, činio, u više navrata,
razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima
HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja,
zlostavljanja, teror, premlaćivanja, protjerivanja, zatvaranja u logore i zatvore, silovanja,
brutalna ubojstva...).
JARANOVIĆ, HARIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (17 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
JARANOVIĆ, ZIJAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH (načelnik topništva), tijekom drugog
polugodišta 1993., osobno je zapovijedao topničkoj postrojbi Armije BiH stacioniranoj na
prostoru općine Jablanica, da počne topničke napadaje na sela u kojima žive Hrvati a koja
nisu bila pod kontrolom Armije BiH. Pri navedenim topničkim napadajima smrto su
stradavali civili a nanešena je ogromna materijalna šteta na civilnim i društvenim
objektima (nevojnim ciljevima).
JAŠAREVIĆ, JASMIN - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti. Kao
pripadnik postrojbi Armije BiH, vršio zločine mučenja, zlostavljanja i ubijanja osoba
hrvatske nacionalnosti na području općina Zenica i Kakanj. Tako je 09.06.1993. u selu
Lozančići, zarobio i odveo u zatvor trojicu pripadnike HVO-a: M.L., J.Č. i Z.L. gdje ih je
mučio, zlostavljao i ponižavao.
JAŠAREVIĆ, REFIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u oružanom
napadaju na područje sela Doljani (općina Jablanica) u kojem su živjeli Hrvati, pri kojemu
je ubijen (izmasakriran) veći broj Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) a preostalo civilno
pučanstvo je većim dijelom zatočeno u logor “Muzej” u Jablanici, a manjim dijelom
protjerano.
JAŠAREVIĆ, SAKIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz zaselka Fazlići (selo
Mehurići), općina Travnik. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Mudžahedini”,
sudjelovao je, 24.04.1993. godine, oko 17:30 sati, pri oružanom napadaju na hrvatsko
pučanstvo sela Miletići, kojom prilikom je na brutalan način, izmasakrirano i ubijeno 5
Hrvata.
JAŠAREVIĆ, SALIH - muškarac, starosti oko 54 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Han Bila (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram
Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale
Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
JEL(A)EČ, ABDULAH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Tijekom 1993.
bio je zapovjednik jedne od postrojbi Armije BiH. Odgovoran je za uhićenje i nestanak
(smrt?) 26 Hrvata iz Bugojna (tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’), i za ubojstva većeg broja
hrvatskih civila u selu Gračanica, koncem srpnja 1993. godine.
JONIĆ, HUSO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, tijekom
1993./1994., skupa s drugim pripadnicima Armije BiH sudjeluje u više oružanih napadaja
na područje sela i mjesta na prosotrima općina Kreševo (selo Pirin) i Kiseljak (sela:
Bukovice, Zabrđa i Toplice) u kojima su živjeli Hrvati. U tim oružanim napadajima
pripadnici Armije BiH su počinili veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima (civilima i
zarobljenim pripadnicima HVO-a) a u potpunosti su protjerali hrvatsko pučanstvo iz sela
Perin kojeg su opljačkali a potom spalili.
JUNUZOVIĆ, (ALIJA) FAHRUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i skupa s
drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
JUNUZOVIĆ, NUMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac (općina
Kiseljak). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH) općine Kiseljak a sjedištem
u selu Bilalovac obnašao je zadaće osobe zadužene za sigurnost. Osobno je, a po
njegovim uputama i zapovjednima i drugi pripadnici MUP-a BiH su, tijekom 1993., počinili
veće broj ratnih zločina (ubojstva, teror, pljačke, paljenja kuća i progon) nad pučanstvom
hrvatske nacionalnosti na prostoru općine Kiseljak.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm (18 of 19) [24.5.2008 18:13:03]
Nepotpuni popis osumnjicenih
JUSIĆ, (DEDO) KASIM “JUSO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Mehurići
(zaselak Jezerce), općina Travnik. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Mudžahedini”, sudjelovao je, 24.04.1993. godine, oko 17:30 sati, pri oružanom napadaju
na hrvatsko pučanstvo sela Miletići kojom prilikom je na brutalan način izmasakrirano i
ubijeno 5 Hrvata. Osobno je udarcima nogu provalio u kuću Stipe Pavlovića (naoružanog
civila) i rafalno pucajući iz automatske puške teže ranio vlasnika kuće (dotičnog Stipu) koji
ga je, premda ranjen, pucajući iz puške pogodio i usmrtio.
JUSIĆ, SALIH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao član ‘Štaba Armije BiH općine Jablanica’ sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
JUSIĆ, VELAGA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, sa područja općine Travnik. Kao
pripadnik Armije BiH je, u selu Brajkovići, 08.06.1993. godine, prisiljavao jednog uhićenog
Hrvata da, u nazočnosti ostalih uhićenih Hrvata, mještana sela Brajkovići za njim ponavlja
riječi islamske vjerske molitve a potom je prisilio dotičnog uhićenika da razminira prostor
oko mjesne škole.
JUSIĆ, ZAIM - muškarac, star oko 40 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Pode
(općina Travnik). Kao pripadnik 3. Korpusa Armije BiH je, u selu Čukle je, 08.06.1993.
godine, osobno je ubio veći broj uhićenih Hrvata, civila među kojima i Vinka Jankovića i
Tomu Stojaka.
JUSIĆ, (DEDO) ? - muškarac (brat Kasima zvanog “Juso”), po nacionalnosti Musliman, iz
sela Mehurići (zaselak Jezerce), općina Travnik. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Mudžahedini”, sudjelovao je, 24.04.1993. godine, oko 17:30 sati, pri oružanom napadaju
na hrvatsko pučanstvo sela Miletići kojom prilikom je na brutalan način izmasakrirano i
ubijeno 5 Hrvata.
JUSUFOVIĆ, JUSO - muškarac, starosti oko 45 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Maline (iz dijela sela zvanog Donje Maljine), općina Travnik. Uz prijetnje oružjem je
spriječio Muslimane koji su se odazvali pozivu Hrvata sela Maljine da pregovorima i
dogovorom savladaju međunacionalne nesuglasice i probleme koji su nastali 16.04.1993.
godine, kada su pripadnici Armije BiH iz djela sela Maljine zvanog Donje Maljine pucali na
dva vozila, kojim su se Hrvati kretali iz sela Guča Gora u pravcu sela Maljine.
JUSUPOVIĆ, (MUJČIN) ? “MUJČINOV” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao
pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH) je, tijekom 1993., sustavno, sam ili s
drugim pripadnicima MUP-a BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom
hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela
Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja,
teror, premlaćivanja, protjerivanja, zatvaranja u logore i zatvore, silovanja, brutalna
ubojstva...)

KADRIĆ, BAHRO - muškarac, 50 godina starosti, muslimanske nacionalnosti. Tijekom
sukoba Hrvata i Muslimana (1993./1994.) obnašao je dužnosti tajnika “Ratnog
predsjedništva općine Travnik”. Jedan je od onih osoba koje su postrekivale etničko
čišćenje općine Travnik (od Hrvata). Ostvario (sebi !) materijalnu korist od malverzacija s
imovinom prognanih Hrvata.
KAHRIMAN, BEČO - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti, kao
pripadnik mudžehedinske jedinice “gerila” sudjelovao u većem broju oružanih napadaja
na hrvatska naselja općina Zenice i Travnika. Jedno od naselja je i hrvatsko naselje Buhine
kuće, gdje je izvršio strašan masakr nad Hrvatima, a neke su i razapeli na križ, pa poslije iz
automatskog oružja ubili.
KAHRIMAN, FADIL - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti, kao
pripadnik mudžahedinske jedinice “gerila” sudjelovao u većem broju oružanih napadaja
na hrvatska naselja, među njima i na naselje Buhine kuće, kod Viteza. Izvršio je masakr nad
mnogim Hrvatima, a neke je razapinjao i na križ, iste je tako izmučene, razapete na križu,
ubijao iz vatrenog oružja (rafalnom paljbom iz automatske puške).
KAJMOVIĆ, MUNIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Viteza, po zanimanju
profesor. Predsjednik SDA općine Vitez. Pobornik ekstremnog islamskog
fundamentalizma i protivnik svakog pokušaja dogovora na smirivanju situacije između
Muslimana i Hrvata u općini Vitez.
KALAJHODŽIĆ, MURIS “MURGO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja
općine Bugojno. Sudjelovao je, 08.11.1993., u ubojstvu sedam Hrvata civila koji su ubijeni
na području sela Vesela (općina Bugojno), u podnožju brda zvanog Gorica, dok su
pokušavali napustiti okupirani grad Bugojno.
KANDŽIĆ, MURIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz općine Kakanj. Pripadnik
Armije BiH i zapovjednik jednog inproviziranih zeničkih zatvora. Tijekom 1993./1994.,
sudjelovao je u mnogobrojnim zlostavljanjima (prema nekim informacijama i ubojstvima)
zatočenih Hrvata.
KARADŽA, NERVIN “GERMA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je
odgovoran za ubojstva većeg broja hrvatskih civila u selu Gračanica (općina Bugojno),
koncem srpnja 1993. godine.
KARASALIHOVIĆ, (RAMIZ) HASAN “ROŠEŠA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz
Novog naselja (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sustavno, sam
ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom
hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela
Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja,
teror, premlaćivanja, protjerivanja, zatvaranja u logore i zatvore, silovanja, brutalna
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (1 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
ubojstva...).
KARAULA, DŽEVAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Bukovci
(općina Busovača). Pljačkao i uništavao (paljenjem) imovinu Hrvata po selima općine
Busovača.
KARIĆ, ADIS - muško dijete, star 16 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bukovica
(općina Kislejak). Tijekom 1993., u više navrata je viđen u uniformi Armije BiH, s oružjem u
rukama skupa s pripadnicima specijalne postrojbe Armije BiH. Premda maloljetnik,
počinio je brutalne zločine (zlostavljanje, premlaćivanje, ubojstva...) nad Hrvatima
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
KARIĆ, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994. je kao
pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
KARIĆ, (BESIMA) ELVIR - muškarac, rođen 1974., muslimanske nacionalnosti, iz Zenice.
Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Gerila”, sudjelovao je u većem broju oružanih
akcija navedene postrojbe a napose pri oružanom napadaju na Hrvate sela Buhine kuće
kod Viteza gdje je osobno ubio četiri Hrvata starije dobi.
KARIĆ, HAMA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao jedan od zapovjednika muslimanske civilne policije (MUP BiH) u Jablanici,
osobno je, tijekom 1993., zapovijedao a i sudjelovao u oružanim napadajima na područje
sela i mjesta općine Jablanica u kojima su živjeli Hrvati, pri kojima je ubijen veći broj
Hrvata (civila i zarobljenih pripadnika HVO-a), mještana sela Doljani, Grabovica, Drežnica
te u samom gradu Jablanica. protjerivanje i zatvaranje Hrvata u logore, koji su za te prilike
oformljeni na području opć. Jablanica). (Šifra: Jb110)
KARIĆ, ISMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici. Kao jedan od
čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi psihičkog i fizičkog
zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) u razdoblju travanj 1993./ožujak
1994. godine.
KARIĆ, NAZIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Direktor poduzeća “DP Grant -
Mont”, iz Jablanice. Odmah po otpočimanju muslimanske agresije na Hrvate općine
Jablanica (travanj 1993.) podjelio je otkaze svim Hrvatima zaposlenim u poduzeću “DP
Grant Mont”.
KARIĆ, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanica i Konjica’, dr.
Safeta Ćibe imenovan je, tijekom ožujka 1993. za ‘drugog sekretara sekretarijata za
Narodnu obranu općine Jablanice’. Sam čin promjene vlasti je bio nasilan, uz oružanu silu
pripadnika Armije BiH. Nakon imenovanja uzurpira potpunu vlast od legalnog (i
legitimnog!) čelništva općine Jablanica. Odstranjuje svaku suradnju s Hrvatima i HVO-m
općine Jablanica, čime otpočinje pravi ‘pakao’ za Hrvate koji su živjeli na prostoru općine
Jablanica. Otpočinje progon, zatvaranje i ubojstva Hrvata, uništava se i pljačka njihova
imovina. Športske dvorane, tvorničke hale, škole, ‘Muzej revolucije’ i drugi objekti
pretvaraju se u logore i zatvore za uhićene Hrvate (pripadnike HVO-a i civile).
KARIĆ, (MUHAMED) REDŽO - muškarac, rođen 18.01.1959., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Gornji Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993.,
sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina
(zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
KARIĆ, (NAZIF) REFIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade
Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (2 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
KARIĆ, VEHBIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do 1992. godine je bio naslužbi
u bivšoj JNA kao časnik. Sudjelovao je u agresiji i oružanim napadajima na Republiku
Hrvatsku, tijekom 1991. Po izbijanju ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini postaje pripadnik
Armije BiH, član ‘Štaba Armije BiH’ i jedan od zapovjednika Armije BiH. Dana 07.09.1993.,
sudjelovao je u pripremi, a 09.09.1993., u provedbi ratnog zločina masakra nad hrvatskim
pučanstvom sela Grabovica i Drežnica (mjesta se nalaze na krajnjem sjeveru općine
Mostar). Bio je nazočan sastanku održanom u bazi “Zukine vojske” u selu Donja Jablanica
(općina Jablanica) 08.09.1993., skupa sa Mujicom Beglerovićem, Seferom Halilovićem, i
Zulfikarom Ališpagom “Zukom” kada je u tu bazu dovedena i zatvorena skupina uhićenih
Hrvata iz Jablanice. Tijekom sastanka s navedenim zapovjednicima Armije i MUP-a BiH
pripremao je oružanu akciju nazvanu “Neretva ‘93" u okviru koje je počinjen ratni zločin
genocida nad civilnim pučanstvom sela Grabovica kada je brutalno ubijeno više od 30
Hrvata, a veliki broj preživjelih je protupravno uhićen i zatvoren u logor zvan ”Muzej" u
Jablanici. Sudjelovao je u pripremama i organiziranju te zapovjedanju provedbe više
oružanih akcija pripadnika Armije BiH na Hrvate općine Busovača, tijekom 1993. godine.
KAROLIĆ, (MAHMUTA) EMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Zenice.
Komandant 7. muslimanske brigade (jedna od najekstremnijih postrojbi Armije BiH). Pod
komandom ove brigade ubijeno je i izmasakrirano više od 200 Hrvata i Hrvatica u
naseljima Ovnak, Šušanj, Grahovćići i Brajkovići.
KASUMOVIĆ, MEHRUD - muškarac, starosti oko 28 godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Podovi (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti
naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na
ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
KASUMOVIĆ, ZAIM - muškarac, starosti oko 40 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Podovi (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram
Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale
Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
KASUMOVIĆ, ZIJO - muškarac, starosti oko 42 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Podovi (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram
Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale
Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim
napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim
pučanstvom.
KASUMOVIĆ, ? “MUSA” - muškarac, starosti oko 22 godine, po nacionalnosti Musliman,
iz sela Podovi (općina Travnik). Osobno je, kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao u
oružanom napadaju pripadnika Armije BiH na hrvatsko pučanstvo sela Čukle koji je
počinjen 08.06.1993. godine, u ranim jutarnjim satima (oko 4:20 sati).
KAZIĆ, NEZIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik 9. brdske brigade
Armije BiH stacionirane u mjestu Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Tijekom lipnja i srpnja
1993., počinio je, skupa sa sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, niz zločina nad
pučanstvom hrvatske nacionalnosti na prostoru općina Sarajevo-Hadžići, Kreševo i
Kiseljak. Pri oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta u kojima su živjeli
Hrvati, izdavao je zapovjedi, sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH: ‘Koljite Hrvate, sve
po redu, i žene i djecu’.
KEČO, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom
1993., sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (3 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
(zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i
zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak. Napse veliku brutalnost je
iskazao pri zlostavljanju zatočenih Hrvata u logoru “Plinara” (kod sela Klokoti, općina
Kiseljak).
KEČO, SMAJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je,
tijekom 1993., sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi
zločina (pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...)
nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak,
napose u selu Radeljevići. Nakon što su pripadnici Armije BiH zauzeli (okupirali) veći dio
općine Fojnica pljačkao je i uništavao imovinu tamošnjih Hrvata (žito, krupnu i sitnu
stoku).
KENO, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 40 god., muslimanski ekstremist.
Pripadnik Armije BiH, bio je zapovjednik zloglasnog zatvora “Muzička škola” u Zenici, gdje
su mnogi Hrvati iz Kaknja podnosili strašne batine i druga maltretiranja, a mnogi su tu i
ubijeni.
KESKIN, BEĆIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Glogošnica (općina
Jablanica). Zapovjednik jednog voda tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
KESKIN, (JUSUF) EDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963.?, iz Jablanice.
Zapovjednik Vojne policije Armije BiH. U Jablanici je imao uvida u planove i pripreme za
sve ono što se događalo na području općine Jablanica, tijekom 1993. godine (napadaji i
ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica te protjerivanja i
zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu oformljeni na području općine
Jablanica..).
KESKIN, (SALKO) HANKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1976.? u selu
Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije
BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
KESKIN, (RAMIZ) IGBAL “LIPA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1964.? u
selu Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade
Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
KESKIN, (KASIM) MIRALEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963.? u selu
Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije
BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (4 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
KESKIN, (HALIL) SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1952.? u selu
Glogošnica (općina Jablanica). Zamjenik zapovjednika tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalima postrojbama Armije BiH (“Zukini ljudi”,
“Čedini vukovi” i dr.), na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr.
počinila organizirano etničko čišćenje, zlostavljanja, uhićenja, bespravna zatvaranja (u, za
tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
(civila i pripadnika HVO-a). Sudjelovao je pri uhićenjima pripadnika HVO-a kada su isti
nakon uhićenja pretučeni, zlostavljani i fizički maltretirani.
KESTIN, (OMER) MENSUR - muškarac, rođen 1969. godine, po nacionalnosti Musliman, iz
grada Travnika. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “El Mudžahedin” je, tijekom
ljeta 1993. godine, u kuću svoga oca doveo oko 30 svojih suboraca (“Mudžahedina”) te je
skupa s njima svakodnevno prijetio i vrijeđao pučanstvo hrvatske nacionalnosti u gradu
Travniku.
KEVRIĆ, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Glogošnica (općina
Jablanica). Zapovjednik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice,
koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na
hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na
području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.),
Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske
nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na
području općine Jablanica.
ŽRAZMAK 6 T =
KEVRIĆ, JUSUF “JUSA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, pripadnik 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela
Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila). Ubio je Slavka Vrlića koji ga je molio da mu poštedi život i
u zamjenu mu nudio ugostiteljsku radnju i osobni automobil ali su sve molbe ostale bez
rezultata. Skupa s Amirom Spahićem zvanim “Prpa” je uz Slavka Vrljića ubio i Marinka
Antunovića.
KEĆO, (ASIM) SELVER - muškarac, rođen 01.12.1972., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH), je
tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata,
razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima
HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje
imovine, zlostavljanja, teror, premlaćivanja, protjerivanja, zatvaranja u logore i zatvore,
zlostavljanja i mučenja zatočenika, silovanja, brutalna ubojstva...).
KEVRIĆ, ŠERIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik jednog voda tzv.
“Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama
Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i
pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od
15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol
(14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
KIŠEVLJAK, (MUJO) ISMET - muškarac, rođen 27.06.1950., po nacionalnosti Musliman, u
selu Bukovci (općina Busovača). Tijekom 1993., sudjelovao je u pljački i uništavanju
(paljenjem) imovine Hrvata u selima busovačke općine (Oselište, Gusti Grab, Bukovci,
Nezirovići i Kaćuni).
KLADUŠAK, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Sovići
(općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je 28.07.1993., u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili
izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (5 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
preživjele torturu i glad.
KLADUŠAK, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu
preživjele torturu i glad.
KLEPO, (ZAHIRA) MIRSAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čehari (općina
Jablanica), po zanimanju diplomirani ekonomist. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog
predsjedništva općina Jablanice i Konjica’, dr. Safeta Ćibe, imenovan je za predsjednika
(drugog po redu) Izvršnog Odbora općine Jablanica. Skupa s Mirsadom Omerikom i
Salkom Klepom je predlagao provedbu represivnih mjera prema Hrvatima, s ciljem
ograničavanja ljudskih prava i sloboda Hrvata Jablanice, te je “zaslužan” za veliki progon
Hrvata iz Jablanice, tijekom 1993. godine.
KLEPO, SALIH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanice i Konjica’, dr.
Safeta Ćibe, imenovan je za predsjednika (trećeg po redu) Izvršnog Odbora općine
Jablanica. Tijekom 1993., sudjeluje u pripremi provedbe politike genocida nad Hrvatima
općine Jablanica koju su pripadnici Armije i MUP-a BiH, od 15.04.1993. započeli sprovoditi
u djelo.
KLEPO, (RAMO) SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čehari (općina
Jablanica), po zanimanju diplomirani inžinjer. Skupa s Mirsadom Klepom i Mirsadom
Omerikom je predlagao represivne mjere s ciljem ograničavanja ljudskih prava i sloboda
Hrvata Jablanice, te je vrlo “zaslužan” za veliki progon Hrvata iz Jablanice, tijekom 1993.
godine.
KLEPO, SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Sada je navodno
zapovjednik MUP-a u Jablanici. Imao je uvida u planove i pripreme za sve ono što se
događalo na području općine Jablanica, tijekom 1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata
u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica te protjerivanja i zatvaranja Hrvata
u logore koji su namjenski, u tu svrhu osnovani na području općine Jablanica..).
KLISARA, IBRAHIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Šahinovići (općina
Kiseljak). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH) je, tijekom 1993., sam ili s
drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad
pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine,
zlostavljanja, premlaćivanja, protjerivanja...).
KOPČIĆ, MEHO - muškarac, star 35 godina, po nacionalnosti Musliman, iz Novog
Travnika. Pripadnik Armije BiH. Vršio zločine zlostavljanja, premlaćivanja i ubijanja Hrvata
na području sela Šenkovića (općina Novi Travnik).
KOPŠO, (MEHO) MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini, po zanimanju električar. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH iz
Jablanice sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na civilno pučanstvo
hrvatske nacionalnosti općine Jablanica. Sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili
izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu
preživjele torturu i glad.
KORELIĆ, ? “FREJZER” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik postrojbi Armije
BiH. Vršio hapšenja, zlostavljanja, ubijanja civila žena i muškaraca u selu Počulica općina
Vitez, tijekom 1993. godine.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (6 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
KORMAN, BAJRO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
KORMAN, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
KOVAČ, NASER - muškarac, rođen 1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela Rostovo
(općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH. Vršio ekstremnu muslimansku promidžbu i
postrekivao sukobe između Hrvata i Muslimana. Počinio ratne zločine (ubojstva i
zlostavljanja) Hrvata na području dijela općine Novi Travnik koji je pod kontrolom Armije
BiH.
KOVAČEVIĆ, (LUTVO) ALMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je,
14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela
Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12
zatečenih pripadnika HVO-a).
KOVAČEVIĆ, AVDO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Rodići (općina
Jablanica). Pripadnik 44. brigade Armije BiH (snajperist) iz Jabalnice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
KOVAČEVIĆ, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Tijekom 1993.
godine, obnašao je visoku dužnost u vojnoj hijerarhiji u 4. korpusu Armije BiH
(zapovjednik 44. brigade zvane “Neretva”) sa područjem djelovanja na prostoru općine
Jablanica i sjevernom dijelu općine Mostar (područje sela Drežnica, Grabovica i Vrdi) te je
kao takav imao na raspolaganju više tisuća sebi potčinjenih pripadnika Armije BiH, koji su,
tijekom 1993. godine, počinili veći broj masovnih, ratnih zločina na području sela Doljani,
Drežnica, Grabovica, te u samom gradu Jablanici... Skupa sa sebi nadređenim časnicima
Armije BiH i članovima tzv. “Ratnog predsjedništva” općine Jablanica planirao je i
provodio pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica, tijekom
1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu
Jablanica... Protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu
oformljeni na području općine Jablanica..).
KOVAČEVIĆ, HIMZO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
KOVAČEVIĆ, MUJICA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
KOVAČEVIĆ, RAHMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993.
kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
KOVAČEVIĆ, SUAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (7 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
KOVAČEVIĆ, ŠEFIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici. Kao
jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi psihičkog i fizičkog
zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) u razdoblju travanj 1993./ožujak
1994. godine.
KOVAČEVIĆ, ZIJAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
KOVAČEVIĆ, ? “ĆELO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, prije rata je radio u firmi
“Konstruktor” iz Splita. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
KOVAČEVIĆ, ? “LOLA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman (brat Suada Kovačevića).
Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno
pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske
nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).
KOZIĆ, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Jablanica ili
Konjic. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s Hazimom Kozićem, Dževadom Ćosićem i
Hamzom Ćosićem, 23.03.1993. iz vatrenog oružja počinio okrutno ubojstvu Mate
Stjepanovića, Hrvata iz općine Konjic, ispred pokojnikove kuće.
KOZIĆ, HAZIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ostrošca (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s Enesom Kozićem, Dževadom Ćosićem i Hamzom
Ćosićem, 23.03.1993. iz vatrenog oružja počinio okrutno ubojstvu Mate Stjepanovića,
Hrvata iz općine Konjic, ispred pokojnikove kuće.
KREČINIĆ, ZAIM “PLOTINA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ostrošca
(općina Jablanica). Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u
provedbi psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) u
razdoblju travanj 1993./ožujak 1994. godine.
KRNJIĆ, (OMER) HAZIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelačići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
KRNJIĆ, JASMIN - muškarac, star 30 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Krnjić
Potok (općina Novi Travnik). Zapovjednik postrojbe Vojne policije Armije BiH na podurčju
općine Novi Travnik. Skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH sudjelovao je,
tijekom 1993./1994., u mnogobrojnim oružanim napadajima na Hrvate općine Novi
Travnik.
KRNJIĆ, (OMER) MIRALEM “PAJA” - muškarac, iz sela Jelačići - Jablanica, pripadnik
Armije BiH. Kao pripadnik izviđačko -diverzantske skupine 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila). Osobno je iz zasjede,
na lokalitetu zvanom “Stipića Livada” (selo Doljani) sudjelovao u ubojstvu većeg broja
Hrvata koji su odstupali pred muslimanskom agresijom na selo Doljani.
KUBIĆ, (HASAN) BEĆIR “LUTVO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 39
godina, iz sela Doljani - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine,
u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica)
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (8 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
KUBIĆ, FADIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica,
pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
KUBIĆ, FIKRET “FIKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatine. Tijekom
1993. i 1994., je kao pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim
postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr.
počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za
tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
(civila i pripadnika HVO-a).
KUBIĆ, (RAMIZ) NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 23.05.1973. u
selu Doljani - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
KUBURA, AMIR - muškarac, rođen 1964., po nacionalnosti Musliman. Koordinator
postrojbi Armije BiH ispred 3. korpusa Armije BiH.
KUKIĆ, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju; neke
mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu preživjele torturu i glad.
KUKIĆ, ZIJAD - muškarac, star 35 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Kasapovići
(općina Novi Travnik). Načelnik Vojne policije Armije BiH na području općine Novi Travnik.
KULAŠIN, KASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Kreševo. Kao
pripadnik Armije BiH organizira i sudjeluje u više oružanih napadaja na područje općine
Kreševo. Najčešći napadaji pripadnika Armije BiH su se odvijali pravcima Tarčin - Perinski
propust - Blinje. U tim oružanim akcijama u potpunosti su protjerali hrvatsko pučanstvo iz
sela Perin (općina Kreševo) kojeg su opljačkali a potom spalili.
KULIĆ, SABAHUDIN - muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije
BiH, vršio zločine okrutnog ubojstva i pljačke nad Hrvatima u naselju Gornje Vardište,
općina Zenica, dana 23.04.1993. godine.
KULIĆ, SAMIR - muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH,
vršio zločine, ubojstva i pljačke nad Hrvatima u naselju Gornje Vardište, općina Zenica,
dana 23.04.1996. godine.
KULJANIN, MIRO - muškarac, po nacionalnosti Srbin (supruga Muslimanka), iz grada
Konjica, općina Konjic, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik
republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine (nakon napadaja
pripadnika Armije BiH na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani /općina
Jablanica/ i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba /28 pripadnika
HVO-a i osam civila/), u selu Doljani pri masovnom uhićenju i odvođenju civilnog
pučanstva hrvatske nacionalnosti iz sela Doljani u zatočeništvo, te pljačkanju i uništavanju
civilne imovine i dobara.
KURIĆ, ISMETA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao pripadnica Armije BiH, sudjelovala je, tijekom 1993., u oružanim napadajima
na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela općine Jablanica i njihovu imovinu,
kada je ubijeno i izmasakrirano, veći broj civila i pripadnika HVO-a. Preostalo pučanstvo
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (9 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
jednim dijelom odvedeno u zloglasni logor zvani “Muzej”, gdje mnogi nisu od
zlostavljanja ni preživjeli, a ostali su protjerani.
KURT, (JUSO) SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963. u selu
Glogošnica - Jablanica. Zapovjednik Vojne policije Armije BiH u Jablanici koja je s drugim
postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr.
počinila organizirano etničko čišćenje, zlostavljanja, uhićenja, bespravna zatvaranja (u, za
tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
(civila i pripadnika HVO-a). Maltretirao je, te omogućavao drugima zlostavljanja i druga
maltretiranja zatočenih Hrvata u logoru “Muzej” u Jablanici.
KURTEŠEVIĆ, ISMET “MEČE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika.
Zapovjednik specijalne policije zvane “Mečetova policija”, koja je naoružana harala
gradom ulijevajući strah i maltretirajući preostale Hrvate Travnika, za što su javno
pohvaljeni od političkih struktura SDA Travnika.
KURTOVIĆ, AHMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina
Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je
s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko
civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području
grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
KURTOVIĆ, FIKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar).
Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim
postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno
pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada
Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
KURTOVIĆ, HASO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina
Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je
s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko
civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području
grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica.
KURTOVIĆ, ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar).
Zapovjednik postrojbe Vojne policije Armije BiH u selu Drežnica (općina Mostar) koja je s
drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar,
Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna
zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te
ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
LAVIĆ, JUSUF “JUSO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata je radio kao
policajac u SUP-u u Jablanici, sada je prema nekim navodima isljednik u MUP-u u
Jablanici. Tijekom 1993. i 1994., sudjelovao je, kao pripadnik Vojne policije Armije BiH u
Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica,
Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). 09.09.1993. je kao zapovjednik
predvodio jednu diverzantsku postrojbu Armije BiH pri oružanom napadaju na civilno
pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovica, tijekom istražnih radnji zatočene Hrvate
je psihički i fizički zlostavljao, te ih prisiljavao na potpisivanje priznanja o njihovom
osobnom učešću u provedbi zlodjela nad Muslimanima.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (10 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
LENDI, (ALIJE) ŠEFIK - muškarac, 02.05.1954., muslimanske nacionalnosti, iz sela Bistro
(općina Novi Travnik). Kao pripadnik Armije BiH mnoge Hrvate, civile i zarobljene
pripadnike HVO-a maltretira i fizički zlostavlja. Tako je Peri Vili, zarobljenom pripadniku
HVO-a udarcima polomio više rebara.
LENDO, AGAN - muškarac, rođen 1948., po nacionalnosti Musliman, iz sela Rostovo
(općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH. Vršio svestranu muslimansku promidžbu
pozivajući na sukob Hrvata i Muslimana. Znakovita je njegova izjava: “Ovdje jednog
naroda neće biti, Hrvata ili Muslimana”.
LENDO, REFIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik Armije BiH u Gornjem
Vakufu/Uskoplju (prije toga je bio zapovjednik Armije BiH u Travniku). Sa sebi potčinjenim
Fahradin Agićem je radio na organiziranju i pokretanju oružanih napadaja na pripadnike
HVO-a općine Gornj Vakuf/Uskoplje, tijekom 1992. i 1993. godine.
LEPARA, ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik postrojbe Armije
BiH kojom je zapovjedao Zulfikar Ali Špaga zvani “Zuka”, 22.04.1993. godine, u selu Vrci
(općina Konjic), skupa s drugim pripadnicima Armije BiH je, počinio ubojstvo najmanje
dvoje civila hrvatske nacionalnosti, mještana sela Vrci (Ana Kožul zvana “Anuša” (1929.) i
Ivan Stanić (1935.)).
LEPIR, MUNIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Miljevine (općina Foča).
Pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BiH
na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano
etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku,
organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i
pripadnika HVO-a). Sudjelovao je pri svakodnevnim zlostavljanjima i maltretiranjima
zatočenih Hrvata u logoru “Muzej” u Jablanici.
LETICA, MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
LETUKA, (HASAN) ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 29 godina,
iz Jablanice, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
LETUKA, HIKMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podbriježje (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u provedbi
politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.
LIHOVIĆ, HUSO - muškarac, rođen 1958., po nacionalnosti Musliman. Časnik za sigurnost i
zapovjednik Vojne policije 7. brigade 3. korpusa Armije BiH iz Zenice. Tijekom 1993./1994.,
skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH, provodio je etničko čišćenje zeničke
regije od hrvatskog pučanstva.
LIKOVIĆ, SENAD “SENO” - muškarac, starosti oko 45 godina, po nacionalnosti Musliman,
iz sela Han Bila (općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH je, 08./09.1993. godine,
sudjelovao u oružanom napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Brajkovići.
LIPOVAC, HIKMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, kao pripadnik
postrojbe Armije BiH zvane “Neretvica” kojom je zapovjedao Hasan Hakalović,
01.05.1993., u selu Mrkosovice (općina Konjic), ubio Hrvata Cvitana Kneževića, starca
rođenog 1927. godine, dok je ovaj sahranjivao jednu pokojnicu.
LISOVAC, (OMER) AVDO - muškarac, rođen 23.12.1955., po nacionalnosti Musliman,
rođen u Kiseljaku a nastanjen u Kreševu (G. Jankovića 1), po zanimanju tehničar. Kao
pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993./1994.,
sustavno pljačkao imovinu te progonio i ubijao Hrvate iz sela na području općine Kreševo
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (11 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik.
LISOVAC, (ŠERIF) IBRAHIM - muškarac, rođen 27.09.1949., po nacionalnosti Musliman,
rođen u Kreševu a stalno nastanjen u Sarajevu (Faletići b.b., Stari Grad), po zanimanju
vjerski službenik na službi u Mešihatu islamske vjerske zajednice u Sarajevu, bio je i tajnik
Gazihusretbegova vakufa u Sarajevu. Početkom 1992., a po zadatku Islamsko vjerske
zajednice (IVZ) Sarajevo, dolazi u svoje rodno mjesto Kreševo poradi formiranja udruženja.
Poslije se, kroz rad, ispostavlja da je glavni cilj udruženja stvaranje ‘Islamske Republike
BiH’. Prije rata je obišao više Islamskih zemalja. Dolaskom u Kreševo okuplja svoje
povjerljive prijatelje, u koje je od ranije imao povjerenje, s ciljem preuzimanja vlasti (svim
sredstvima) na području općine Kreševo. Za ovaj “posao” kao najpogodnije odabire
Muslimane - intelektualce iz grada Kreševa i to Kasmira Kulašina i Vahida Fatića te
Muslimane s činovima pričuvnih oficira bivše JNA te skupa s njima osniva “Opštinski Štab
Armije BiH Kreševo”. Osim do sad navedenog, okuplja muslimanski puk te ga sistematski
priprema na psihološki rat protiv Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) i tako stvara
pretpostavke za preuzimanje vlasti i za stvaranje totalitarne ‘Islamske države BiH’. Preko
svojih emisara a i osobno djeluje (kretanjem od sela do sela) na svijest muslimanskog
naroda govoreći im o nemogućnosti zajedničkog života sa Hrvatima, odnosno hrvatskim
narodom, pa čak izjednačavanjem Srba i Hrvate kao zajedničkih neprijatelja
muslimanskog naroda. Ovakvo promidžbeno djelovanje je dovelo do oružanog napadaja
pripadnika Armije BiH na Hrvate grad Kreševa i mnogih naselja općine Kreševo u kojima
žive Hrvati (Perin, Blinje, Dežavac, Crnički, Kamenik, a djelomično Bjelovići) gdje su mnogi
Hrvati ubijeni ili protjerani a njihova imovina opljačkana ili uništena.
LIVNJAK, DINO - muškarac, po nacionalno Musliman. Kao pripadnik Armije BiH počinio je
ratne zločine teškog fizičkog zlostavljanja (premlaćivanje) i etničkog čišćenja područja
sela Kruščica (općina Vitez) od hrvatskog pučanstva.
LUGAN, ZIJO - muškarac, star 32 godine, po nacionalnosti Musliman, sa područja
Zapadne Bosne. Kao pripadnik Vojne policije Armije BiH, tijekom 1993. počinio je zločine
nad zatočenim hrvatskim civilima u zatvorima Opare i srednjoškolskog centra u Travniku.
LUKOVIĆ, (OMER) JASMIN - muškarac, star oko 25 godina, po nacionalnosti Musliman, iz
dijela sela Čukle zvanog Gornje Čukle (općina Travnik). Kao pripadnik 3. Korpusa Armije
BiH, 08.06.1993. godine, u selu Čukle, izveo je dvojicu zatočenika, braću Dragu i Miroslava
Lauša, Hrvate po nacionalnosti, i naočigled njihove majke ih mučio a potom odveo do
obližnje kuće (vlasnik kuće je Muharem SSoftić) i tu ih obojicu ubio.
LUKOVIĆ, (MUJO) OMER - muškarac, star oko 50 godina, po nacionalnosti Musliman, iz
dijela sela Čukle zvanog Gornje Čukle (općina Travnik). 08.06.1993. godine, na lokaciji
zvanoj “Ušice” (dio sela Čukle) je odbio pomoći ranjenom Boži Žabiću, Hrvatu iz sela Čukle
kojeg je trebalo prevesti do liječnika već je zapovjedio ostalim Hrvatima koji su bili uz
ranjenog Božu da se udalje a kad su se udaljili na cca 100 metara čuli su se pucnji, kojima
je ubijen Božo od strane Omera Lukovića i njegovih suboraca.
MACANOVIĆ, ADIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je, 1993., u napadajima na Hrvate u selima na području općine Konjic
(Buturović Polje, Obri...). Prema neprovjerenim informacijama poginuo je u borbama s
pripadnicima HVO-a.
MAHMUTAGIĆ, SENAD “ĆEVAP” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelovca
(općina Maglaj). Kao pripadnik Armije BiH (snajperist) je u vremenu od 24.06.1993. do
05.05.1994., snajperskim rasprskavajućim streljivom ubio i teško ranio više desetaka osoba
hrvatske nacionalnosti (civila i pripadnika HVO-a) na području sela Tomići (općina Maglaj).
MAKSUMIĆ, (ALIJA) HIDAJET “MAKS” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Doljani - Jablanica. Pripadnik MUP-a BiH iz Jablanice. Po zapovjedi Emina Zebića,
načelnika MUP-a Jablanica organizirao je i predvodio skupinu pripadnika MUP-a Jablanica
koja je 28.07.1993. sudjelovala u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane
sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba
(28 pripadnika HVO-a i osam civila).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (12 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
MAKSUMOVIĆ, MUSTAFA “MUĆO” - muškarac, rođen 1958., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Doljani (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993.
godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina
Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVOa
i osam civila).
MALČO, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalnog
bataljuna Armije BiH zvanog i “Ćelina jedinica”, sudjelovao je pri oružanom napadaju
Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
MALI, SELMO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Žepča. Načinio je spiskove
Hrvata grada Žepča koji su trebali biti ubijeni u oružanom napadaju pripadnika Armije BiH
na Hrvate grada i općine Žepče. Spiskove je načinio skupa sa svojim sugrađaninom
Enverom Jahićem.
MALOVIĆ, ALIJA “ALE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelačići - Jablanica,
pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
MALOVIĆ, AVDO “ŠOK” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao
pripadnik diverzantske grupe Armije BiH stacionirane u Jablanici, sudjelovao ja
28.07.1993., u oružanom napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Doljani i
njegovih zaselaka, prema unaprijed pripremljenom planu (od strane ‘Ratnog
predsjedništva’ Jablanice), pri kojem je ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
MALOVIĆ, ZENAIDA “CIČKA” - žena, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanice u
istoimenoj općini, nepoznat status. Osobno je 28.07.1993., skupa s nekolicinom žena
(Muslimanki) iz grada Jablanice, došla u selo Doljane, i iživljavala se nad mrtvim tijelima
ubijenih (izmasakriranih) Hrvata koja su bila izložena ispred zgrade seoskog zadružnog
Doma.
MANDŽIĆ, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1994., obnašao je
dužnosti šefa sigurnosti u logoru “Stadion” (na igralištu nogometnog kluba “Iskra”) u
Bugojnu.
MANJUŠAK, (ISMET) ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jakelići (općina
Bugojno). Tijekom 1993. je, u gradu Bugojno, osobno ubio Hrvaticu Pavku Maros (1934.)
na pragu (ulazu) njene kuće.
MARIĆ, (AHMET) MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman, diplomirani
ekonomist, iz Jablanice, direktor poduzeća “DP Granit” u Jablanici. Tijekom 1993. godine,
obnašao je dužnost potpredsjednika “Ratnog predsjedništva Jablanice” u administraciji
općine Jablanica (u svemu je zamjenjivao Safeta Ćibu, predsjednika “Ratnog
predsjedništva Jablanice”) te je imao uvida u planove i pripreme za sve ono što se
događalo na području općine Jablanica u 1993. godini (napadaji i ubojstva Hrvata u
selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica, protjerivanja i zatvaranja Hrvata u
logore koji su namjenski, u tu svrhu, osnovani na području općine Jablanica..).
MARIĆ, NAZIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
MARIĆ, SALEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (13 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
MARIĆ, (JUSE) SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, po zanimanju
profesor ONO i DSZ (općenarodne obrade i društvene samozaštite). Prije rata radio je kao
sekretar u jablaničkom SUP-u. Kao pripadnik MUP-a u Jablanici, tijekom 1993., imao je
uvida u planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica
tijekom iste godine, (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica,
mjestu Jablanica te protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu,
osnovani na području općine Jablanica..). Izravno je radio na protjerivanju (izbacivanju)
Hrvata iz stanova u Jablanici. Trenutačno je napustio Bosnu i Hercegovinu i nalazi se
negdje u inozemstvu.
MASLIĆ, NAZIF - muškarac, star 55 godina, po nacionalnosti Musliman, iz Novog Travnika.
Tijekom 1993. bio je predsjednik muslimanske Vlade općine Novi Travnik.
MASLO, IGBAL - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik jednog voda tzv.
“Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama
Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i u
pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od
15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol
(14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
MASLO, (REDŽO) JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Donja Jablanica
(općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici. Tamo su bili
izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu
preživjele torturu i glad.
MASLO, (MUMIN) MIRALEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani -
zaselak Krkače (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u
napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica),
kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo
hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici. Tamo
su bili izloženi zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
MAŠIĆ, ABDULAH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.
16.04.1993. godine, sudjelovao je u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela
(16 civila i šest pripadnika HVO-a).
MAŠIĆ, ĆAZIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno
pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga
sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
MAŠIĆ, NIHAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 17 godina, iz sela
Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
MAŠIĆ, RIFAT - muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH,
činio okrutne zločine (ubojstva i pljačke), te etničkog čišćenja nad Hrvatima. Dana
21.04.1993. godine, Rifat sa sinovima ulazi u selo Bilivode, općina Zenica, gdje su počinili
okrutno ubojstvo Mirka Letića, Joze Krište, Luke Šestana i mnogih drugih, a potom iste
spalili.
MAŠIĆ, ZAIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994. je kao
pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (14 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
MATORUGA, ABDULAH “AVDICA” - muškarac, rođen 1970., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Misoča (općina Ilijaš). Pripadnik Armije BiH. Skupa s pripadnicima Armije BiH:
Rašidom Džafićem zvanim “Raško”, Namirom Mečetovićem i Ramom Bešlijom je tijekom
mjeseca travnja 1993. u mjestu Gornja Breza (općina Breza) ubio četiri (dvije žene i dva
muškrca) civilne osobe srpske nacionalnosti: Milku Novaković, Obreniju Novaković, Petra
Novaković i Rajka Novaković. Poslije ubojstva su opljačkali imovinu žrtava. Zajedno s istim
pripadnicima Armije BiH je, u selu Gornja Zimča (općina Visoko), 13./14.11.1993., u kasnim
noćnim satima, nasilno provalio (kroz krov) u obiteljsku kuću Jure Blaževića, te zaklalo
Juru Blaževića, njegovu suprugu Fridu i njezinu majku Anu Grgić (1919.) prethodno ih
mučeći i zlostavljajući. Poslije ovog zločina opljačkali su imovinu žrtava.
MEHIĆ, ŠAĆIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Gacko. Do kraja
mjeseca studenog 1993. bio je zamjenik Ismeta Dedajića - upravitelja logora “Muzej” u
Jablanici, a u razdoblju od kraja studenog 1993. do ožujka 1994. godine, obnašao je
dužnost upravitelja logora zvanog “Muzej” u Jablanici u kojem su bile zatočene osobe
hrvatske nacionalnosti (civili i pripadnici HVO-a) s područja općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor... a koji su tijekom zatočeništva bili izloženi zlostavljanjima, maltretiranjima,
izgladnjivanju...
MEKIĆ, ASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao zapovjednik postrojbe Armije
BiH iz sela Kaćuni (općina Busovača) odgovoran je za protjerivanje Hrvata na području
Busovače tijekom 1993./1994. te pljačkanje i uništavanje imovine protjeranih Hrvata.
MEMIDŽEVIĆ, (HUESIN) BEHADIL - muškarac, rođen 05.03.1953. god., po nacionalnosti
Musliman, iz mjesta Vlasenica u istoimenoj općini. Pripadnik Armije BiH. Tijekom mjeseca
lipnja 1993. imenovan je, od strane ‘Komande Armije BiH’ odnosno po zapovjedi
‘Načelnika Štaba Armije BiH’, Sefera Halilovića, za zapovjednika ‘OG Istok’ sa zonom
odgovornosti na području općina Visoko, Breza, Kiseljak, Kreševo i Fojnica. Na ovu
dužnost postavljen je sa zadaćom organiziranja oružanih napadaje pripadnika Armije BiH
na postrojbe HVO-a u području navedenih općina a s ciljem potpunog preuzimanja vlasti i
stvaranje pretpostavki (protjerivnje hrvatskog pučanstva s navedenih prostora) za
naseljavanje tih područja izbjeglicama muslimanske nacionalnosti, koje su srpske
agresorske snage protjerale sa područja općina Foča, Goražde, Višegrad, Jajce... Pod
svojim zapovjedništvom imao je konstantno, između ostalih, sljedeće postrojbe Armije
BiH: 302. motorizirana brigada, 126. i 306. brdska brigada, općinski ‘Štab Armije BiH
Kiseljak’. Prema potrebi na područja navedenih općina i pod kontrolu ‘OG Istok’ su dolazili
i pripadnici sljedećih postrojba Armije BiH: 7. muslimanska brigada i 17. krajiške brigade.
Na područjima općina koje su bile u zoni odgovornosti ‘OG Istok’ je tijekom 1993./1994.,
od strane pripadnika Armije BiH počinjen veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima (civilima i
pripadnicima HVO-a). Veliki broj zločina nad Hrvatima je počinjen u logorima i zatvorima
koji su namjenski, u tu svrhu, osnovani na području u zoni odgovornosti ‘OG Istok’:
‘Plinara-Bilalovac’, ‘Silos-Tarčin’, zatvor u selu Kaćuni (općina Busovača), vojni zatvor u selu
Dusina (općina Fojnica), zatvor u osnovnoj školi u gradu Fojnici.... Nakon što je imenovan
za zapovjednika ‘OG Istok’, proveo je smjenu dotadašnjih zapovjednika ‘općinskih štabova
Armije BiH’ za Kiseljak i Fojnicu, jer nije imao dovoljno povjerenja u njih.
MEMIĆ, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
MEMIĆ, ATIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
MEMIĆ, EMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 60 godina, iz sela Trusina
(općina Konjic). Naoružan puškom, sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (15 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
MEMIĆ, FADIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a). Pri izvođenju napadaja isti je ozlijeđen (ranjen).
MEMIĆ, HANEMIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
MEMIĆ, (EMIN) MIRALEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1960.? godine,
iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine,
u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
MEMIĆ, (EMIN) SMAIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1957. godine, iz
sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
MEŠETOVIĆ, NAMIR - muškarac, rođen 1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela Misoča
(općina Ilijaš). Pripadnik Armije BiH. Skupa s pripadnicima Armije BiH: Rašidom Džafićem
zvanim “Raško”, Abdulahom Matorugom zvanim “Avdica” i Ramom Bešlijom je tijekom
mjeseca travnja 1993., u mjestu Gornja Breza (općina Breza) ubio četiri (dvije žene i dva
muškrca) civilne osobe srpske nacionalnosti: Milku Novaković, Obreniju Novaković, Petra
Novaković i Rajka Novaković. Poslije ubojstva su opljačkali imovinu žrtava. Zajedno s istim
pripadnicima Armije BiH je, u selu Gornja Zimča (općina Visoko), 13./14.11.1993., u kasnim
noćnim satima, nasilno provalio (kroz krov) u obiteljsku kuću Jure Blaževića, te zaklalo
Juru Blaževića, njegovu suprugu Fridu i njezinu majku Anu Grgić (1919.) prethodno ih
mučeći i zlostavljajući. Poslije ovog zločina opljačkali su imovinu žrtava.
MLAĆO, DŽEVAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1996. bio je
predsjednik “Ratnog predsjedništva općine Bugojno”. Izravno odgovoran za zločine
počinjene tijekom 1993. - 1996. od strane pripadnika Armije BiH nad zarobljenim
Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) u Bugojnu. Zakleti je neprijatelj Hrvata i protivnik
svakog suživota između Hrvata i Muslimana. Glavni zapreka povratku Hrvata u Bugojno,
čime snosi izravnu odgovornost za neuspjeh provedbi Washingtonskih i Daytonskih
sporazuma na području općine Bugojno. Odgovoran za uhićenje i nestanak (smrt?) 26
Hrvata iz Bugojna (tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’).
MLIVO, UZEIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Sandžaka (Srbija). Tijekom
1993./1994. bio je član “Ratnog predsjedništva općine Bugojno”.
MOTIKA, HAJRUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
MOTIKA, (MUHAMED) MIRSAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1966. u
selu Papci - Prozor, nastanjen u Jablanici. Pripadnik jedne od specijalnih postrojba Armije
BiH koja je s drugim postrojbama Armije BiH na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Sudjelovao je pri ubojstvu jednog
zatočenog Hrvata (rodom iz Jajca) u logoru “Muzej” u Jablanici, te pri zlostavljanju i
maltretiranju ostalih zatočenika.
MOTIKA, (MUHAMED) SENAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1961. u
Jablanici, pripadnik pričuvnog sastava MUP-a Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993.
godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina
Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVOhttp://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm
(16 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
a i osam civila).
MRAVOVIĆ, MUHAREM “MRAV” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 23
godine, iz sela Parsovići (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je,
16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti
sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
MRNJAVAC, ANĐELKO - muškarac, po nacionalnosti Hrvat (?), iz mjesta Tarčin (općina
Sarajevo-Hadžići). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH), je tijekom 1993.,
sam ili s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad
pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine,
zlostavljanja, premlaćivanja, protjerivanja...).
MUJADŽIĆ, MIRZA - muškarac, politički čelnik SDA (do rata je bio predsjednik ogranka
SDA za općinu Prijedor), do lipnja 1992. godine, živio na području općine Prijedor (u
mjestu Kozarac), po nacionalnosti Musliman. Od sredine 1992. godine, živi i politički
djeluje na području općine Travnik, prema tvrdnjama svjedoka jedan je od vodećih
političkih čelnika iz reda muslimanskog naroda na području općine Travnik, koji su se
zalagali da dođe do sukoba između Hrvata i Muslimana na području općine Travnik.
Tijekom kolovoza 1996. je, sukladno rezultatima izbora, izabran za zastupnika SDA (iz
općine Prijedor) u Skupštini srpskog entiteta.
MUJAN, “ŽUTI” - muškarac, rođen 1960., po nacionalnosti Musliman, iz sela Pazarić
(općina Sarajevo-Hadžići), do rata je slovio kao opasni kriminalac. Kao pripadnik Armije
BiH je, tijekom 1993., počinio, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, niz zločina nad
pučanstvom hrvatske nacionalnosti na prostoru općina Sarajevo-Hadžići, Kreševo i
Kiseljak.
MUJEZINOVIĆ dr., MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pobornik
ekstremnog islamskog fundamentalizma. Kao predsjednik muslimanskog dijela općine
Vitez raspirivao je mržnju prema Hrvatima, te podstrekivao na sukobe na relaciji Hrvata i
Muslimana, a s time i na zločine nad Hrvatima od strane Armije BiH. Osobno je u suradnji
sa svojim bratom - vjerskim službenikom, koji boravi u Americi, doveo prve strane
plaćenike arapskog podrijetlla (mudžehedine) u BiH. Preko lokalne muslimanske radijske
postaje “Vitez 325" svakodnevno je svojim izvješćima i komentarima širio strah i mržnju
prema ”ustašama". Jedan od glavni krivaca za izbijanje sukoba između Hrvata i Muslimana
u Vitezu.
MUJIĆ, AVDET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica,
pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
MUJIĆ, (AHMET) SENAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima
Armije BiH činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u
općini Kiseljak a i na prostoru općine Kreševo (pljačkanja i uništavanje imovine,
zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja te zlostavljanja i mučenja
zatočenih Hrvata, brutalna ubojstva i protjerivanja...).
MUJKANOVIĆ, SULJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina
Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz
Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
MUNIKOZA, (HAMDO) NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada
Jablanica u istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (17 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica),
kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo
hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici, bilo
izloženo zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjivanja i nasilnoj smrti.
MUNIKOZA, (HAMDO) SENAD “SENO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom
1993. i 1994. je kao pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije
BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano
etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku,
organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i
pripadnika HVO-a). Osobno je a prema zapovijedi Emina Zebića, načelnika MUP-a
Jablanica, organizirao, predvodio i zapovjedao skupinom združenih muslimanskih snaga
(pripadnika Armije BiH i MUP-a Jablanica), koja je 28.07.1993. sudjelovala u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti u zaseoku Krkača (selo Doljani - općina Jablanica) i
njihovu imovinu, gdje je izmasakrirano i ubijeno devet a teže ranjeno pet osoba.
MURATOVIĆ, MIRALEM “CRNI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Svojim izjavama
i izvješćima na lokalnoj TV - postaji pridonosio je stvaranju odbojnosti i netrpeljivosti kod
Muslimana prema Hrvatima u Jablanici i na širem području pod kontrolom Armije BiH.
MUSIĆ, (MUHAREM) NASER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik
nekakve specijalne postrojbe Armije BiH posebno se isticao u zlostavljanju i
iživljavljavanju nad zatočenim Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) u Bugojnu
tijekom 1993./1994. Hicem iz pištolja je tijekom srpnja 1993., u gradu Bugojnu, ubio Dragu
Avira, nakon što je od istog iznudio priznanje da je bio snajperist, premda je dotični bio
civil koji je u grad Bugojno došao neposredno prije napadaja Muslimana na Hrvate
Bugojna.
MUSLIĆ, SAMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije
BiH (snajperist i propagandist), tijekom 1992., provodio lažnu promidžbu protiv Hrvata, a
poslije kao snajperist ubijao Hrvate na području općine Žepče ne prezajući ni od čega (ne
birajući ni spol ni starosnu dob). Javno je izgovarao parolu: “ubi’ sve što se živo kreće, jer
je ‘ustaško’.”
MUSLIĆ, ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Vojne policije Armije
BiH, tijekom 1993. počinio je zločine nad zatočenim hrvatskim civilima u zatvorima Opare
i srednjoškolskog centra u Travniku.
MUSTAFIĆ, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1957. godine, iz sela
Kruščica (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina
Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
MUSTAJBEGOVIĆ, AKIF “PAGAC” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada
Kiseljak u istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim
pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske
nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac,
Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja,
premlaćivanja, silovanja, ubojstva, protjerivanja...).
MUTAP, (SMAJO) ADEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Topola (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim
pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje,
progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine
Kiseljak.
MUTAP, (NEZIR) AZIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Topola (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim
pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje,
progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine
Kiseljak.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (18 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
MUTAP, (SALKO) BEĆIR - muškarac, rođen 11.08.1942., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (MUJO) ĆAZIM - muškarac, rođen 07.02.1953., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (MEHO) EMIN - muškarac, rođen 22.03.1935., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Donji Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (MUJO) HAZIM - muškarac, rođen 13.07.1951., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak), do rata je radio kao aktivni pripadnik tadašnjeg SUPa
(danas MUP-a). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima
Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u
općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i mučenja zatočenika, ubojstva, protjerivanja...).
MUTAP, (KASIM) IDRIZ - muškarac, rođen 14.11.1962., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (MUJO) IZET - muškarac, rođen 25.04.1938., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (MAHMUT) JASMIN - muškarac, rođen 28.05.1973., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993.
sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina
(zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (HAZIM) KENAN - muškarac, rođen 02.09.1975., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993.
sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina
(zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (MUJO) RAMIZ - muškarac, rođen 13.07.1948., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao,
sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (NEZIR) SAFET - muškarac, rođen 31.12.1955. po nacionalnosti Musliman, iz sela
Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa
s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru općine Kiseljak.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (19 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
MUTAP, (EMIN) SALEM - muškarac, rođen 28.11.1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Gornji Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i
skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno
premlaćivanje, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima
HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (IZET) SAMIR - muškarac, rođen 13.06.1966., po nacionalnosti Musliman. Kao
pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima
Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, ubojstva, progoni...)
nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
MUTAP, (IBRAHIM) SENAD - muškarac, rođen 15.06.1966., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993.
sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina
(zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
MUŠE, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike
etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima
Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki
broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
MUŠIJA, ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star 29 god., visok 190 cm, rodom
iz Kaknja, pripadnik Armije BiH. ‘Iskazao’ se u brutalom premlaćivanju Hrvata (kundakom
puške) na prostoru općine Kakanj.
MUŠIJA, (FERID) ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, ima 30. god. iz Velikih
Trnovaca kod Kraljeve Sutjeska, općina Kakanj, visok preko 2 m. Pripadnik Armije BiH, bio
je specijalista za zlostavljanja i udaranje kundakom puške po tijelima uhićenih ili
zatočenih Hrvata.
MUŠIĆ, (HODŽA) ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski ekstremist,
pripadnik Armije BiH. Prema izjavi jednog od svjedoka, dotični je veliki zločinac, dok ga
drugi svjedok imenuje i kao zapovjednika zatvora u Kaknju.
MUŠIĆ, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Predsjednik “Crvenog križa” i
načelnik Štaba “Civilne zaštite” Jablanice te pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice,
koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na
hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na
području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.),
Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske
nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na
području općine Jablanica. Intenzivno je radio na diskriminaciji Hrvata Jablanice pri
raspodjeli humanitarne pomoći, prisiljavanju Hrvata Jablanice na obavljanje teških fizičkih
poslova. Kao uvjet za dobivanje humanitarne pomoći od muškaraca Hrvata Jablanice je
tražio da pristupe u redove Armije Bih ili da daju krv. Uskraćivao je dostavu i podjelu hrane
zatočenim civilima hrvatske nacionalnosti u logorima “Muzej” u Jablanici i “Ostrožac” u
istoimenom selu jablaničke općine, te je na taj način namjerno prouzročio nepotrebna
mučenja, patnje i glad zatočenika.
NAIĆ, ? - muškarac, starosti oko 30 godina, iz sela Krpeljići (općina Travnik). Kao pripadnik
Armije BiH (nepoznate matične postrojbe) sudjelovao je (skupa s dvojicom sumještana,
Džemom Grabusom i sinom nekog Emina koji je živio u kući pokraj džamije), 08.06.1993.
godine (oko 5:00 sati), u oružanim napadajima i djelovanjima protiv pučanstva hrvatske
nacionalnosti sela Krpeljići (općina Travnik) kada je ubijen (metak u glavu) civil hrvatske
nacionalnosti, Drago Volić (starosti 60 godina). Pri oružanom napadaju pripadnika Armije
BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići, koji se dogodio 08.06.1993.
godine, u ranim jutarnjim satima, ubijeno je najmanje sedam Hrvata.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni01.htm (20 of 21) [24.5.2008 18:14:13]
Nepotpuni popis osumnjicenih
NEIMARLIJA, ISO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, muslimanski
ekstremist, pripadnik Armije BiH, vršio zlostavljanje, ubijanje civila žena i staraca na
području općine Kakanj. Prijeti se kako će poklati pojedine Hrvate iz sela Kovači (općina
Kakanj) ako se vrate iz izbjeglištva u rodno selo.
NEIMARLIJA, NAMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja. Vlasnik kafe bara
“Abeca”, u kojemu je zlostavljao i maltretirao Hrvate, inače je pripadnik postrojbi Armije
BiH.
NEIMARLIJA, RIFET - muškarac, star oko 45. god., po nacionalnosti Musliman. Kao
pripadnik Armije BiH je, od početka travnja 1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije
BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i
zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini
Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i mučenja zatočenika, ubojstva, protjerivanja...). Osobno je prijetio
smrću (“zaklat’ ću te”) Hrvatu (M.L.) prognanom (od Srba) iz grada Ilijaša, a slično se
odnosio i prema ostalim Hrvatima, mještanima navedenih sela. Tijekom 1993., sudjelovao
je i u provedbi politike genocida nad Hrvatima na području općine Kakanj.
NERADIN, (OSMAN) KASIM - muškarac, rođen 04.10.1952., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Crnići (općina Kreševo). Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima
Armije BiH, tijekom 1993./1994., sustavno čino pljačku imovine te progon i ubijanje Hrvata
iz sela na području općine Kreševo a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik,
Bjelovići i Crnići.
NERADIN, KEMO - muškarac, po nacioanlnosti Musliman, iz sela Bjelavići (općina
Kreševo). Formiranjem posebne čete Armije Bih zvane “Crnačka četa”, kao njen
zapovjednik odlazi, sa sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, na područje sela Dusina
(općina Fojnica) gdje čine razne zločine nad Hrvatima.
NEVENOVIĆ, EMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
NUHIĆ, EMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na
sela i mjesta općine Jablanice u kojima su živjeli Hrvati i kada je ubijen i izmasakriran veći
broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo jednim dijelom
odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.
NUHIĆ, SEFER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac (općina Kiseljak).
Tijekom 1993./1994., obnašao je zadaće načelnika muslimanske civilne policije (MUP BiH)
postaje u selu Bilalovac. Njemu potčinjeni pripadnici MUP-a BiH su, kao i on sam, tijekom
1993./1994., počinili veći broj ratnih zločina (teror, pljačka i uništavanje imovine, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, ubojstva, progon...) nad Hrvatima
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) s područja općina Kiseljak, Busovača, Fojnica....

OMAMOVIĆ, MUHAMED (I.) - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao ‘oficir’ Armije
BiH, je tijekom 1993., sam ili sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH, činio, u više
navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak
(pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna
zatvaranja i mučenja zatočenika, ubojstva, protjerivanja...).
OMANOVIĆ, MUHAMED (II.) - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Brezovik
(općina Visoko). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH), je tijekom 1993.,
sam ili s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad
pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na
prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine,
zlostavljanja, premlaćivanja, protjerivanja...). Osobno je, skupa sa Salihom Šljivarom,
Hamdom Bajrićem i Mehmedom Čićkom, sudjelovao u pljačkanju civilne imovine u selima
Odrače i Badnje (općina Kiseljak) koje su potom u potpunosti zapalili. Na području općine
Busovača su opljačkali, a potom zapalili stambene i gospodarske objekte (vlasnici
objekata su Hrvati) u jednom selu kojeg su zauzeli (okupirali) pripadnici Armije BiH.
OMERAGIĆ, (EJUB) EDIN “EDO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH
sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u
provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa
nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.),
gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je
protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
OMERAGIĆ, (ESO) EDIS - muškarac, rođen 1970. ?, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik
republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
OMERAGIĆ, (EJUB) EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade
Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
OMERAGIĆ, (ESO) EMIR - muškarac, rođen 1974. ?, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik
republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (1 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
OMERAGIĆ, (EJUB) ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade
Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
OMERAGIĆ, (EJUB) ENVER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade
Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
OMERAGIĆ, (ENVER) ERMIN “ŠILJO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik
republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
OMERAGIĆ, (EJUB) ESO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade
Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u
oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi
politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u
selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen
veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području općine Jablanica.
OMERAGIĆ, (SMAIL) FIKRET - muškarac, rođen 29.03.1964., muslimanske nacionalnosti,
iz sela Rankovići (općina Novi Travnik). Kao pripadnik Armije BiH vršio zlodjela nad
hrvatskim civilima, kao i zarobljenim pripadnicima HVO-a. Pojedine zarobljene pripadnike
HVO-a je do iznemoglosti fizički i psihički maltretirao zarezujući ih bajonetom po licu, sve
dotle dok nije krv otekla, govoreći: “Poklati ću vas, majku vam ustašku!”
OMERČEVIĆ, OSMAN “CICA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Svinjarevo
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima
Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u
općini Kiseljak a i na prostoru općine Kreševo (pljačkanja i uništavanje imovine,
zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika,
brutalna ubojstva, protjerivanja...).
OMERIKA, (HALIL) MIRSAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1959. u selu
Drežnica, nastanjen u Jablanici. Tijekom 1993. godine, je obnašao visoku dužnost u
administraciji općine Jablanica (predsjednik Izvršnog odbora i član “Ratnog
predsjedništva” općine Jablanica) te je imao uvida u planove i pripreme za sve ono što se
događalo na području općine Jablanica tijekom 1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata
u selima Doljani, Grabovica, Drežnica i mjestu Jablanica te protjerivanja i zatvaranja
Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu, osnovali na području općine Jablanica..).
Skupa s Mirsadom Klepom i Salkom Klepom predlagao je represivne mjere s ciljem
ograničavanja ljudskih prava i sloboda Hrvata Jablanice, te je vrlo “zaslužan” za veliki
progon Hrvata iz Jablanice tijekom 1993. godine.
OSMANOVIĆ, SEJDO - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti. Kao
pripadnik MUP-a Zenice, u logorima je (u zloglasnoj “Muzičkoj školi” i “KP domu” u Zenici)
fizički i psihički zlostavljao zatočene Hrvate (civile i pripadnike HVO-a) tijekom 1993./1994.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (2 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
godine.
OSMANOVIĆ, SMAJO - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti. Kao
pripadnik Armije BiH, počinio je brojne ratne zločine nad zatočenicima u zeničkim
logorima “Muzička škola” i “KP domu”).
OSMIĆ, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Kao vojni policajac
Armije BiH, osobno je odveo svog pretučenog susjeda Vlatka Kapetanovića (Hrvat) čije je
tijelo (djelovi tijela) pronađeno nakon mjesec dana na lokalitetu Garački Podovi pokraj
Bugojna.
OSMIĆ, FERID “KULIN” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi
zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i
zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.
OVNOVIĆ, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u oružanom napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili odvedeno i zatočeno u logor zvan “Muzej” u Jablanici, gdje su
bili izloženi stalnom zlostavljanju, premlaćivanju, mučenju glađu i žeđu, pojedine ženske
osobe su silovane...
OVNOVIĆ, (RAGIB) MIRZA - muškarac, rođen 01.07.1961., po nacionalnosti Musliman, iz
sela Doljani (općina Jablanica), Kao pripadnik pričuvnog sastava muslimanske civilne
policije (MUP BiH) sudjelovao je, 28.07.1993.,, u oružanom napadaju na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
PADALOVIĆ, (BEGAN) DERVIŠ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gostovići
(općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
PADALOVIĆ, (BEGAN) HABIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gostovići
(općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
PADALOVIĆ, (BEGAN) REMZA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gostovići
(općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
PADALOVIĆ, (ZAIM) SEID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 30 godina, iz
sela Buturović Polje /zaselak Padalovići/ (općina Konjic), zapovjednik postrojbe zvane
“Tigrovi” koja djeluje u sastavu 4. korpusa Armije BiH (ovim korpusom je zapovijedao Arif
Pašalić). Sudjelovao je, 16.04.1993. godine, sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH u
oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina
Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
PADALOVIĆ, ZAIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Parsovići (općina
Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju
na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena
22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
PAJIĆ, (EDHEM) ALIJA - muškarac, rođen 28.05.1942., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Kaćuni (općina Busovača). Kao pripadnik Armije BiH osobno je, u selu Ovčina kod
Busovače, ubio Hrvata civila Marijana Čavaru zvanog “Gavro”.
PALALIJA, (MUJO) ADIS - muškarac, rođen 23.03.1975. u Sarajevu, po nacionalnosti
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (3 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Musliman, tijekom 1992./1993. bio je nastanje u selu Višnjica (općina Kiseljak). Kao
pripadnik 323. brigade Armije BiH tijekom 1993./1994., počinio je brojne ratne zločine u
selu Oselište (općina Busovača).
PALIĆ, MITHAT “MITO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim
napadajima na sela i mjesta općine Jablanice u kojima su živjeli Hrvati, kada je ubijen i
izmasakriran veći broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo jednim
dijelom odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.
PALIĆ, (JUSO) RAŠID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Baćina (općina
Jablanica), po zanimanju profesor ONO i DSZ (općenarodna obrana i društvena
samozaštita), do rata je radio kao inspektor SUP-a u Jablanici. Pripadnik Vojne policije
Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina:
Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja,
zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu prigodu, namjenski organizirane logore na
području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Kao
istražitelj MUP-a u Jablanici je, tijekom istražnih postupaka zatočene Hrvate psihički i
fizički zlostavljao, te ih prisiljavao na potpisivanje priznanja o njihovom navodnom učešću
u provedbi zlodjela nad Muslimanima.
PALJANIN, MUHAREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993.,
kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a). Pri izvođenju napadaja isti je ozljeđen (ranjen) u ruku.
PATKOVIĆ, MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao referent logistike 3.
korpusa Armije BiH, iz kuća i stanova Hrvata prije njihova protjerivanja je “prikupljao” zlato
i novac (uglavnom stranu valutu). Po izjavi svjedoka, jednom prigodom je hodao sa najlon
vrećicom zapremine od oko 3 kg, punom oduzete zlatnine.
PATKOVIĆ, (UZEIR) SENID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika, do rata u
BiH poznat po počinjenim kriminalnim djelima u Travniku. Tijekom sukoba HVO-a i Armije
BiH u Travniku (1993) učestalo je pljačkao imovinu iz hrvatskih kuća i poslovnih objekata.
Pljačkao je isključivo noću i u vrijeme “policijskog sata” kojeg su uspostavile muslimanske
‘vlasti’, te se opravdano pretpostavlja da je imao punu zaštitu čelnika MUP-a Travnik,
Huseina Delića i Nedima Smajlagića.
PATKOVIĆ, ŠERIF - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz Zenice. Zapovjednik jedne
od postrojba 3. korpusa Armije BiH, i jedan je od osnivača “7. muslimanske brigade”. Kao
zapovjednik postrojbe Armije BiH je, tijekom lipnju 1993., na širem prostoru sela Ovnak
(općine Travnik) zapovjedio sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH da počine masakr i
ubojstva oko 80 Hrvata.
PAŠALIĆ, ARIF - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao zapovjednik 4. korpusa
Armije BiH, pravio je strategijske planove i izdao zapovijedi za pripremu i provedbu
napadaja na hrvatsko pučanstvo općina: Konjic, Jablanica, Prozor i Mostar. Odgovoran je
za zločine počinjene od strane njemu podređenih pripadnika Armije BiH na području
navedenih općina.
PERENDA, ESAD - muškarac, star 30 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Šenkovići
(općina Novi Travnik). Kao pripadnik Armije BiH počinio je tijekom 1993., ratne zločine
(oružani napadaj, zlostavljanje i ubijanje) nad Hrvatima u naselju Šenkovići.
PERENDA, KADIR - muškarac, star 39 godina, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik
Armije BiH počinio je ratne zločine (ubijanje, zlostavljanje, premlaćivanje...) nad civilima
hrvatske nacionalnosti na području općine Novi Travnik tijekom 1993. godine.
PERENDA, MUSTAFA - muškarac, star 37 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Sinokos (općina Novi Travnik). Kao pripadnik Armije BiH počinio je tijekom 1993. ratne
zločine (ubijanje, premlaćivanje i zlostavljanje) nad Hrvatima na području općine Novi
Travnik. Tako je u selu Šenkovići došao pred kuću Josipa Jurišića vičući: “Iziđite iz kuće
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (4 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Josipe i Zdravko, j.... vam majku ustašku.” Josip, star 56 godina i njegov sin Zdravko su, kao
civili, izašli pred kućna vrata, nenaoružani i preplašeni, a Mustafa ih je, pucajući iz
automatskog oružja ubio.
PERENDA, NEŠAR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Vojne policije
Armije BiH počinio je ratne zločine nad zatočenim Hrvatima (civili i pripadnici HVO-a) u
zatvorima Opare i srednjoškolski centar u Travniku.
PERENDA, NIHO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sinokos (općina Novi
Travnik). Kao pripadnik Armije BiH, počinio je zločine zlostavljanja, premlaćivanja i
protjerivanja Hrvata na području općine Novi Travnik.
PETLO, (FAIKA) ? - muškarac, muslimanske nacionalnosti iz Zenice, sa stanom u ulici
Vlašičkog odreda. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Zelena legija”. Osobno je zaklao
više od deset Hrvata sa područja općine Vitez. Zapovjednik postrojbe Armije BiH zvane
“Zelena legija” u vrijeme izvršenja ovih zločina bio je Enver Bašić.
PIPLICA, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz sela Sevica (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim
pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje,
ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru
općine Kiseljak. Tako je u selu Blinje (općina Kreševo), neutvrđenog datuma, skupa s
Nehadom Šehićem, pripadnikom muslimanske civilne policije (MUP BiH) sudjelovao u
ubojstvu dvojice i teškog ranjavanja jednog Hrvata koji su se vozili u sanitetskom vozilu.
PIRKIĆ, MIDHAD “MITKE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Konjica, do
rata poznati narkoman. Nalogodavac, počinitelj i zapovjednik jedne postrojbe Armije BiH,
čiji su pripadnici maltretirali, zlostavljali, protjerivali i ubijali Hrvate u širem području grada
Konjica.
PODONJAK, NAIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Brnjica, općina Kakanj.
Pripadnik armije BiH (Vojne policije). Zlostavljao i pucao na Hrvate, kolege koji su zajedno
bili u vojnoj policiji sa namjerom da ih ubije. U vrijeme dok još nije došlo do sukoba Hrvata
i Muslimana.
POLJAREVIĆ, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH je, 28.07.1993., vozio zatečene civile hrvatske
nacionalnosti koji su živjeli u selu Doljani (više stotina osoba među kojima i oko 60 djece)
u grad Jablanicu i zatočili ih u logor “Muzej” u kojem su, u krajnje teškim uvjetima i uz
neljudsko postupanje logorskih vlasti boravili do 01.03.1994. godine.
POLJAREVIĆ, FAHRUDIN - muškarac, starosti oko 50 godina, po nacionalnosti Musliman,
iz sela Polje (općina Travnik). Prema tvrdnjama svjedoka osobno je jedan od glavnih
poticatelja netrpeljivosti Muslimana prema Hrvatima što je dovelo i do oružanih napadaja
pripadnika Armije BiH na hrvatsko pučanstvo u selu Polje. Neposredno prije navedenog
oružanog napadaja pripadnika Armije BiH na Hrvate sela Polje. Dotični Fahrudin Poljarević
je osobno vrijeđao Hrvate na nacionalnoj osnovi, dok je pojedine i fizički napadao. Dana
04.06.1993. godine, oko 19:00 sati, je u prostorije svoje kuće doveo oko 20 naoružanih
pripadnika Armije BiH koji su idućih dana, iz njegove kuće polazili u oružane napadaje,
prepade i pljačke Hrvata sela Polje.
POLJAREVIĆ, FIKRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u oružanom napadaju na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili odvedeno i zatočeno u logor zvan “Muzej” u Jablanici, gdje su
bili izloženi stalnom zlostavljanju, premlaćivanju, mučenju glađu i žeđu, pojedine ženske
osobe su silovane...
POPARA, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Gackog, oženjen
kćerkom Slavka Jeličića zvanog ‘Jašer’ iz Jablanice. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (5 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu prigodu, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
POTUROVIĆ, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.
Sredinom mjeseca ožujka 1993. godine, u selu Trusina (općina Konjic) je, u trgovini koja je
smještena u kući Jure Anđelića, vlasniku kuće prijetio smrću (“Ja ću te ubiti!”).
POTUROVIĆ, (OMER) HAZIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1954.
godine, iz sela Parsovići (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je,
16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti
sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
POTUROVIĆ, (JUNUZ) REDŽO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1975.
godine, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993.
godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina,
kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). Zapalio
je kuću (vlasnik kuće je Hrvat, Cmiljko Krešo) u kojoj je izgorjelo tijelo ubijenog Cmiljka
Kreše.
POTUROVIĆ, (IBRO) SEMIR “SEMO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Trusina (općina Konjic), rođen 1975. godine. Kao pripadnik 2. kličkog bataljuna, 45.
parsovačka brigada (brigada zvana “Neretvica”) Armije BiH, sudjelovao je, 16.04.1993.
godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina,
kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). Tijekom
napadaja bio je obučen u donji dio trenirke i vojničku maskirnu uniformu, a od naoružanja
je imao pušku zvanu “tandžara” (M-48).
POTUROVIĆ, (OMER) ŠAĆIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1947. (ili
1957.) godine, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je,
16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti
sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika
HVO-a).
POTUROVIĆ, (FEHIM) ŠERIF “ŠEFKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
POZDER, FIKRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatina (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993. u pljačkanju i
uništavanju (uglavnom paljenjem) obiteljskih i gospodarskih objekata u selu Slatina
(općina Jablanica), a čiji su vlasnici Hrvati.
POZDER, RAMO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatina (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993. u pljačkanju i uništavanju
(uglavnom paljenjem) obiteljskih i gospodarskih objekata u selu Slatina (općina
Jablanica), a čiji su vlasnici Hrvati.
PRAMENKOVIĆ, SADIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Sandžaka (Srbija). Kao
pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH) sudjelovao je, tijekom 1993. u oružanim
napadajima na sela i mjesta općine Jablanice u kojima su živjeli Hrvati, kada je ubijen i
izmasakriran veći broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo jednim
dijelom odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.
PRCANOVIĆ, (RAHMAN) ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Maljine (općina
Travnik). Neposredno nakon završetka oružanog napadaja pripadnika Armije BiH na
hrvatsko pučanstvo sela Maljine otpočeo je, skupa sa trojicom sinova Vehaba Dautovića i
još nekolicinom sumještana muslimanske nacionalnosti, sa pljačkom imovine sumještana
Hrvata.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (6 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
PREVLJAK, FIKRET “FIĆO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. je bio
zapovjednik više postrojbi Armije BiH: 101. motorizirana brigada, postrojba za specijalne
namjene imenom “Cipelići” te tzv. “Hrasničke brigade”. Tijekom mjeseca svibnja 1993.,
njemu potčinjeni pripadnici tzv. “Hrasničke brigade” Armije BiH su u selu Zaslivlje (općina
Konjic) izmasakrirali (odsječene uši i nosovi) i ubili tri osobe hrvatske nacionalnosti (Ante
Banović, Jozo Brevnik i Zlatko Trlina). Osobno je sa sebi potčinjenim pripadnicima tzv.
“Hrasničke brigade” Armije BiH sudjelovao pri oskrnavljivanjui katoličkih crkava u selima
Čelebići i Radešine, te u pljački imovine i maltretiranju Hrvata - mještana ova dva sela. Kao
zapovjednik 101. motorizirane brigade i zapovjednik postrojbe za specijalne namjene
imenom “Cipelići” sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je u provedbi
oružanih napadaja na Hrvate (civile i pripadnike HVO-a) na području općina Fojnica,
Kiseljak, Kreševo i Sarajevo-Hadžići. Pri navedenim oružanim napadajima pripadnici
Armije BiH su počinili veći broj ratnih zločina nad osobama hrvatske nacionalnosti.
PRIJIĆ, HANEFIJA “PARAGA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je ubijao
civile hrvatske nacionalnosti u selu Gračanica (općina Bugojno) koncem srpnja 1993.
godine.
PROVALIĆ, (SALEM) FERID “FRKA” - muškarac, rođen 1958., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Srhinje (općina Visoko). Zapovjednik postrojbe Armije BiH iz Visokog zvane “Frkina
jedinica” (oko 90% pripadnika ove jedinice čine okorjeli predratni kriminalci), koja je svoj
naziv dobila upravo prema nadimku svog zapovjednika koji se, tijekom 1993./1994. isticao
i prednjačio u provedbi ratnih zločina počinjenih nad Hrvatima i Srbima (civilima i
pripadnicima HVO-a) na prostoru općina Fojnica, Kakanj, Kiseljak i Vareš. Osobno je, sa
‘svojom jedinicom’ smišljeno i planski pripremao i provodio oružane napadaje na Hrvate
pri čemu su učinjeni brojni ratni zločini (ubijanja, masakriranja, pljačkanje i uništavanje
stambenih i gospodarskih objekata na spomenutim područjima). Tako je 13.11.1993. bio
nazočan u vrijeme i na mjestu kada su dvojica njemu potčinjenih pripadnika Armije BiH
(Nihad Burhan zvani “Niho” i osoba prezimenom Čengić zvanim “Čenga”, inače njegov
zamjenik) u franjevačkom samostanu u gradu Fojnici iz vatrenog oružja ubili dvojicu
rimokatoličkih svećenika (samostanskog gvardijana fra Nikicu Miličevića i vikara fra Leona
Migića). Nakon brutalnog ubojstva dvojice svećenika skupa sa sebi potčinjenim
pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je u pljačkanju crkvene imovine iz samostanskih
prostorija.
PURGIĆ, DŽEVAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
PURGIĆ, HASO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina
Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
PURIĆ, IBRO - muškarac, mlađe starosne dobi, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik
jedne od postrojbi Armije BiH iz Zenice, a i jedan je od osnivača vojne postrojbe zvane
“Patriotska liga” tijekom 1992. godine.
RADOVANOVIĆ, SEBASTIJAN - muškarac, nepoznate nacionalnosti, iz grada Maglaja
(općina Maglaj). Kao pripadnik Armije BiH (snajperist) je u vremenu od 24.06.1993. do
05.05.1994., snajperskim rasprskavajućim streljivom ubio i teško ranio više desetaka osoba
hrvatske nacionalnosti (civila i pripadnika HVO-a) na području sela Tomići (općina Maglaj).
RADOŠ, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (7 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
RADOŠ, SEJDO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
RAFALIJA, MUFID - muškarac, rođen 02.01.1969., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Višnjica (općina Kiseljak). Tijekom 1993. počinio je ratne zločine nad Hrvatima sela Oselište
(općina Busovača) gdje je, skupa s Fikretom Vretom ubio Stipu Tomasa, civila hrvatske
nacionalnosti.
RAMADANI, ? - star 25. god., po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH,
zapovjednik muslimanske postrojbe “Rekićevi”. Tijekom 1993. godine, sujelovao je u
napadajnim akcijama na hrvatska područja opć. Kiseljaka, Fojnice, Kreševa i Tarčina, tako
da je zauzećem nekih područja naseljenih hrvatskim pučanstvom, vršio pljačkanje,
paljenje, ranjavanje i progon hrvatskog stanovništva.
RAMIĆ, BEHIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Fojnice u istoimenoj
općini. Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH), je tijekom 1993., sam ili s
drugim pripadnicima MUP-a BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom
hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela
Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanja,
premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna
ubojstva, protjerivanja...).
RAMIĆ, ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Do početka rata u BiH je radio u
bivšoj “JNA” kao jedan od zapovjednika. Tijekom rata u BiH bio je zapovjednik postrojbe
Armije BiH na području općine Konjic.
RAMIĆ, ESO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom
1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine
(pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja...) nad pučanstvom hrvatske
nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općina Busovača,
Fojnica i Kiseljak.
RAMIĆ, (EKREM) NIHAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Redeljevići
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima
Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u
općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna ubojstva, protjerivanja...).
RAMIĆ, SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanica i Konjica’, dr.
Safeta Ćibe imenovan je, tijekom ožujka 1993. za ‘drugog sekretara sekretarijata za
Narodnu obranu općine Jablanice’. Sam čin promjene vlasti je bio nasilan, uz oružanu silu
pripadnika Armije BiH. Nakon imenovanja uzurpira potpunu vlast od legalnog (i
legitimnog!) čelništva općine Jablanica. Odstranjuje svaku suradnju s Hrvatima i HVO-m
općine Jablanica, čime otpočinje pravi ‘pakao’ za Hrvate koji su živjeli na prostoru općine
Jablanica. Otpočinju progoni, zatvaranja i ubojstva Hrvata, uništava se i pljačka njihova
imovina. Športske dvorane, tvorničke hale, škole, ‘Muzej revolucije’ i drugi objekti
pretvaraju se u logore i zatvore za uhićene Hrvate (pripadnike HVO-a i civile).
REDŽIĆ, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao član ‘Štaba Armije BiH općine Jablanica’ sudjelovao je, 28.07.1993.
godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina
Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVOa
i osam civila).
RIĐIĆ, NAĐA - žensko, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Muslimanka, iz Travnika.
Tijekom 1992./1993./1994., za vrijeme sukoba Muslimana i Hrvata, putem Radio - Travnika
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (8 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
u svojim izvješćima i komentarima raspirivala je mržnju protiv Hrvata. Naročito je isticala
mržnju prema Republici Hrvatskoj i njenom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, javno
govoreći najpogrdnije izraze.
RIZVIĆ, BEĆIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje je bilo izloženo zlostavljanju,
mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
RIZVIĆ, EDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
RIZVIĆ, (MUSTAFA) HASAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1951.? u selu
Doljani - općina Jablanica. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice i predsjednik tzv.
“Muslimanskog kriznog štaba” u selu Doljani. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu
na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
RIZVIĆ, (MEHMED) NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1964. u
Jablanici, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
RIZVIĆ, RAIF - muškarac, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Konjevića (općina Zenica). Tijekom 1993./1994., terorizirao je hrvatsko pučanstvo općine
Zenica i protjerivao ih u pravcu grada Busovače. Kao pripadnik postrojbi Armije BiH, dana
08.06.1993. godine, mučki ubijao Hrvate u selu Ovnak (općina Travnik). Osobno je ubio
Kazimira Markovića.
RIZVIĆ, RASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
RIZVIĆ, SAKIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Konjevići (općina Zenica).
Kao pripadnik Armije BiH počinio je ratne zločine nad Hrvatima u selu Šušanj tijekom
1993. godine.
RIZVO, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Hadžića u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom lipnja i srpnja 1993., sam a i s drugim
pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je u provedbi oružanih napada na Hrvate (civile i
pripadnike HVO-a) na području općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo i Sarajevo-Hadžići. Pri
navedenim oružanim napadima pripadnici Armije BiH su počinili veći broj ratnih zločina
(plajčkanje i uništavanje imovine, zlostavljanje, premlaćivanje, ozljeđivanje vatrenim
oružjem, ubijanje i protjerivanje civila) nad osobama hrvatske nacionalnosti.
ROJO, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Nežbelj općina Kakanj,
pripadnik Armije BiH. Vršio napad na hrvatsko selo Želalj i tamo zlostavljao, pljačkao i
palio hrvatske kuće.
RUSTEMPAŠIĆ, HINO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gračanica (općina
Bugojno). Osobno je odgovoran za ubojstva većeg broja hrvatskih civila iz sela Gračanica
koji su masakrirani, koncem srpnja 1993. godine.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (9 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
RUSTENPAŠIĆ, SEMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Odžak (općina
Bugojno). Kao zapovjednik jedne postrojbe Armije BiH, odgovoran je za smrt većeg broja
hrvatskih civila u selu Gračanica (Bugojno) koje su masakrirali i ubili pripadnici postrojbe
Armije BiH kojom je zapovjedao, koncem srpnja 1993. godine.
SADIKOVIĆ, SAMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Kasatići (općina
Sarajevo-Hadžići). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sam a i s drugim
pripadnicima Armije BiH sudjelovao u provedbi oružanih napada na Hrvate (civile i
pripadnike HVO-a) na području općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo i Sarajevo-Hadžići. Pri
navedenim oružanim napadima a i po zauzimanju (okupaciji) pojedinih sela ili mjesta
pripadnici Armije BiH su počinili veći broj ratnih zločina (plajčkanje i uništavanje imovine,
zlostavljanje, premlaćivanje, ozljeđivanje vatrenim oružjem, ubijanje i protjerivanje civila)
nad osobama hrvatske nacionalnosti.
SAFUNDŽIJA, (ŠEFKO) BAHRUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja
općine Kakanj. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je u napadima na sela nastanjena
hrvatskim pučanstvom među kojima i na selo Nežbelj, gdje je osobno mnoge Hrvate
pretukao, ranjavao, pljačkao, palio im kuće i protjerivao ih s njihovih stoljetnih ognjišta.
SAJNICA, IZET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Mokrine (općina SarajevoHadžići).
Kao zapovjednik jedne od postrojbi Armije BiH je, tijekom lipnja i srpnja 1993.,
skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH sudjelovao u oružanim napadima na
sela i naselja na prostoru općina Kreševo, Kiseljak, Fojnica, u kojima su živjeli Hrvati a po
zauzimanju (okupaciji) sela Zabrđe, Bukovica, Gojakovac, Žeželovo (općina Kiseljak)
počinjeni brojni zločini (pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja,
silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna ubojstva,
protjerivanja...). Osobno je, 17.06.1993. prilikom napada na sela kiseljačke općine
Gojakovac, Bukovica i Zabrđe, skupa s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH (Fajko
Topalović, Ekrem Tufo, Refik Tufo, neki Kuper, neki Kalem i neki Jasmin) počinio ubojstvo
većeg broja civila hrvatske nacionalnosti i to: Spomenka (Ilije) Lucića iz sela Gojakovca,
dijete staro 10 godina, Ljubana Markovića zvanog “Džendo” (ubijen u svojoj ugostiteljskoj
kući) starog preko 60 godina, te bračnog para Peru i Danicu Marković stare preko 60
godina (ubijeni vatrenim oružjem u svojoj obiteljskoj kući), potom Stanišu Tešića i
njegovu suprugu (oboje su imali preko 60 godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića (ubijena iz
vatrenog oružja u svojoj obiteljskoj kući).
SAKOVIĆ, AHMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski ekstremista.
Pripadnik Armije BiH. Kao ključna osoba zatvora “Muzička škola” u Zenici slovi i kao jedan
od najgorih mučitelja i progonitelja zatočenih Hrvata.
SALIHAMIDŽIĆ, (HASAN) AHMET “CICKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz
Jablanice, zamjenik načelnika MUP-a u Jablanici. Sudjelovao je u organiziranju, pripremi i
napadu na hrvatsko civilno pučanstvo sela Doljani 28.07.1993. (kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba - 28 pripadnika HVO-a i osam civila) i Grabovica 09.09.1993.(kada je
ubijeno više od 30 osoba), a veliki broj preživjelih je protupravno zarobljen i zatvoren u
logor zvani “Muzej” u Jablanici.
SALIHMIDŽIĆ, (OMER) NERMIN “NONO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen
1966., nastanjen u Jablanici. Pripadnik je postrojbe Armije BiH koja je na širem području
općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje,
uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, namjenski organizirane
logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVOa).
Sudjelovao je pri psihičkom i fizičkom zlostavljanju i maltretiranju zatočenih Hrvata u
logoru “Muzej” u Jablanici.
SALIHAMIDŽIĆ, ZIJAD “ŽIKA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice.
Pripadnik MUP-a BiH u Jablanici, sudjelovao je u napadu na hrvatsko civilno pučanstvo
sela Grabovice, kada je ubijeno više od 30 osoba, a veliki broj preživjelih je protupravno
zarobljen i zatvoren u logor zvani “Muzej” u Jablanici, prema najnovijim spoznajama
postao je član civilne Vlade općine Jablanica.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (10 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
SALKIĆ, SUAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao glavni urednik lokalne
radijske postaje “Vitez 325", čije se emitiranje obavljalo iz sela Vjetrenice (općina Zenica),
posebno se isticao u raspirivanju mržnje i poticanju na sukob između Hrvata i Muslimana.
SAMARDŽIĆ, ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Nakon vojnog poraza
pripadnika bataljuna “Prozor” Armije BiH u selu Herama (24.01.1994. postaje
zapovjednikom bataljuna “Prozor”.
SARAČEVIĆ, TAHIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Busovače. Tijekom 1993.
terorizirao je i protjerivao hrvatsko pučanstvo iz sela na području općine Busovača.
SARAJLIĆ, DERVIŠ “GIGO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Hojsić (općina
Busovača). Tijekom 1993., terorizirao je i protjerivao hrvatsko pučanstvo iz sela na
području općine Busovača.
SARAJLIĆ, EJUB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Parsovići, pripadnik
Armije BiH. Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
SARAJLIĆ, SULEJMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim
napadima na sela i mjesta općine Jablanica u kojima su živjeli Hrvati kada je ubijen i
izmasakriran veći broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo je
jednim dijelom odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.
SARIĆ, (FAIK) SEJO “KIKO” - muškarac, star 50 godina, po nacionalnosti Musliman,
diplomirani ekonomista - direktor GP “VRANICA”. Za cijelo vrijeme sukoba Hrvata i
Muslimana radio na etničkom čišćenju hrvatskog naroda, koristeći se lažima i falsifikatima
putem lista, radija i TV.
SEFER, ASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1965.? u selu Doljani -
Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
SEFER, (MUJO) IDRIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1966.? u selu Doljani
- općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani
(općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila).
SEFER, (ASIM) MUSTAFA “MUĆO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1965.?
u selu Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine,
u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
SEFER, (MUJO) OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1960.? u selu Doljani
- općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani
(općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila). Tijekom napada na sebi je imao maskirnu uniformu i
šarenu kapu na glavi a od oznaka, jasno uočljiva slova “HOS” na rukavu i kapi, te oko
rukava zavezanu trobojnu traku (boje su bile: crvena-bijela-plava).
SEFER, (ASIM) OSMAN “OSMO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen
06.03.1959. u selu Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani
(općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (11 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
SEFER, (MUJO) SULJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1953.? godine u
selu Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani
(općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila).
SEFER, (MUJO) ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1954.? u selu Doljani -
općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
SELIMOVIĆ, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadu na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/
Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
SELIMOVIĆ, IZET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
tijekom 1993./1994., skupa s drugim pripadnicima Armije BiH sudjeluje u više oružanih
napada na područje sela i mjesta na prosotrima općina Kreševo (selo Pirin) i Kiseljak (sela:
Bukovice, Zabrđa i Toplice) u kojima su živjeli Hrvati. U tim oružanim napadima pripadnici
Armije BiH su počinili veliki broj ratnih zločina (pljačka i uništavanje imovine, zlostavljanje
i brutalno premlaćivanje, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a) a u potpunosti su protjerali hrvatsko pučanstvo iz pojedinih sela
koja su u potpunosti opljačkali a potom spalili.
SELIMOVIĆ, MUHAMED “MANGA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao
pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, skupa s ostalim pripadnicima muslimanskih snaga u
provedbi zločina nad Hrvatima s područja općine Žepče (ubijanju, maltretiranju,
pljačkanju i uništavanju imovine Hrvata...).
SELINBEGOVIĆ, ? “MRKI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski
ekstremista iz Kaknja. Pripadnik Armije BiH. Vršio strašne torture, premlaćivanja i ubijanja
Hrvata u općini Kakanj.
SELMAN, (ZIHDIJA) HAJRUDIN - muškarac, rođen 19.05.1964., po nacionalnosti
Musliman, iz sela Hrastovi (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom
1993./1994., sam a i s drugim pripadnicima Armije BiH, sudjelovao u oružanim napadima
na sela i mjesta na prostoru općina Busovača i Kiseljak. Tijekom napadaja a i nakon
zauzimanja (okupacije) pojedinih sela ili mjesta pripadnici Armije BiH su počinili veći broj
ratnih zločina (pljačka i uništavanje imovine, teror, zlostavljanje, brutalno fizičko
maltretiranje, silovanje, ozljeđivanje vatrenim i hladnim oružjem, bezrazložna zatvaranja i
zlostavljanja zatočenika, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim
pripadnicima HVO-a). Osobno je svoju mržnju i brutalnost iskazao nad Hrvatima koji su
živjeli u selu Bilalovac (općina Kiseljak).
SETO, JUSUF - muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti. Kao jedan od
čelnih ljudi u logoru “KP dom” u Zenici (ispred 7. brigade Armije BiH), provodio je
zlostavljenje i fizičko maltretiranje zatočenih Hrvata u logorima “KPD” i u “Muzičkoj školi”
u Zenici.
SIHIRLIĆ, (ŠERIF) HUSEIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 29.02.1956., u
selu Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
SIHIRLIĆ, (HASAN) IBRAHIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1965.? u selu
Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila). Osobno je, na koti 902, ubio pripadnika HVO-a, Maria Hrkača zvanog “Ćikota”.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (12 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
SIHIRLIĆ, SABAHUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela
Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a
i 8 civila). Osobno je, 28.07.1993., u selu Doljani, ubio civila hrvatske nacionalnosti, Željka
Milijana iz Širokog Brijega, rođenog 1962. Nakon počinjenih ubojstava preživjelo hrvatsko
pučanstvo sela Doljani je protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici,
gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
SIHARLIĆ, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
SIHIRLIĆ, (HASAN) ZAJKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1954.? u selu
Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
SIJAMIJA, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao djelatnik službe sigurnosti u
redovima postrojbi Armije BiH na području općine Bugojno sudjelovao je u bezrazložnim
uhićenjima velikog broja Hrvata, među kojima i grupe od 26 muškaraca, Hrvata iz Bugojna
(tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’). Tijekom 1993., bio je dozapovijednik postrojbe Vojne
policije Armije BiH u Bugojnu.
SILAJDŽIJA, (NEZIRA) BESIM - muškarac, rođen 10.04.1951., muslimanske nacionalnosti,
iz sela Čakići (općina Novi Travnik). Kao pripadnik Armije BiH vršio zločin na području
naselja Ovnak (općina Travnik), te zarobljene pripadnike postrojbi HVO-a udarao,
maltretirao i tako istima nanosio teške tjelesne povrede (lomljenje rebara i ekstremiteta).
Ova zlodjela su vršena u logorima u Travniku i Zenici.
SIROVICA, AMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Maglaja. Kao pripadnik Armije
BiH je, 21. i 24.01.1994. sudjelovao, u oružanom napadu pripadnika Armije BiH na
Hrvatima nastanjeno selo Novakovići (općina Maglaj) kada je brutalno ubijen i
izmasakriran veći broj osoba hrvatske nacionalnosti (civila i pripadnika HVO-a).
SIVRO, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 3. korpusa Armije BiH
(časnik za sigurnost). Vršio na području općine Viteza razne ratne zločine i etničko čišćenje
prostora pod kontrolom Armije BiH od Hrvata.
SKOPLJAK, FIKRET “ŠOŠA” - muškarac, star 33 godine, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Trenica (općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH, te zapovjednik zloglasnog
diverzantsko - terorističkog odreda. Tijekom 1993./1994., počinio je brojne ratne zločine
nad Hrvatima središnje Bosne.
SKOPLJAK, FIKRET - muškarac, rođen 1957., muslimanske nacionalnosti, iz sela Nemila
(općina Zenica). Obnašao dužnost zapovjednika straže u KPD Zenica. Osobno je, tijekom
1993./1994., činio zlostavljanje i fizičko maltretiranje zatočenih Hrvata (civila i pripadnika
HVO-a).
SKOPLJAK, REFIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Željznog polja (općina
Žepče), muslimanski ekstremist. Pripadnik postrojbi Armije BiH, pomoćnik ravnatelja
zloglasnog zatvora u ispostavi Kakanj. Mnoge Hrvate je premlaćivao do smrti, vrijeđao i
maltretirao.
SKULJ, HAJRUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Novog Travnika. Kao
načelnik civilne muslimanske policijske postaje odgovoran je za provedbu brojnih ratnih
zločina počinjenih nad Hrvatima općine Novi Travnik, tijekom 1993./1994. godine.
SMAJIĆ, AKIF - muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (13 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Vršio hapšenja, zlostavljanja, ubijanja civila žena, djece i muškaraca hrvatske nacionalnosti
u naselju Brdo općina Vitez.
SMAJIĆ, (ALIJA) ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gorani, pripadnik
Armije BiH. Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). Tijekom napada je bio
naoružan skraćenom sačmaricom podrezana kundaka. 17.04.1993. godine, u logoru koji
se nalazio u selu Parsovići, prijetio je zatočenom V.B. (Hrvat po nacionalnosti) izgovarajući:
“Jučer sam klao u Trusini, a danas ću tebe!”.
SMAJIĆ, NIHAD - muškarac, muslimanske nacionalnosti pripadnik postrojbi Armije BiH.
Vršio uhićenja; zlostavljanja nad civilima - ženama i muškarcima hrvatske nacionalnosti u
naselju Brdo, općina Vitez.
SMAJIĆ, SALIH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Vesela (općina Bugojno).
Kao pripadnika Armije BiH, svjedok ga sumnjiči kao vođu pljačkaških bandi i počinitelja
više ratnih zločina počinjenih nad Hrvatima na području Bugojna, tijekom 1993. godine.
SMAJIĆ, TAIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski ekstremista,
pripadnik postrojbi Armije BiH, to je bio stražar zloglasnog zeničkog KPD-a, on je najviše
tukao i zlostavljao Hrvate. Na katolički blagdan “Božić” (25.12.1993.) je najviše tukao
Hrvate, to je vršio još sa nekim Kuštrom, a drugim zvanim “Hike”.
SMAJLAGIĆ, (ZIJAD) NEDIM - muškarac, rođen 1956., po nacionalnosti Musliman. Od
1993. do 1996. godine obnašao je dužnosti načelnika muslimanskog MUP-a u Travniku.
Kao čelni čovjek MUP-a zataškivao je ratne zločine i pljačke izvršene nad Hrvatima općine
Travnik, te je tako počinitelje podstrekivao na daljnji “rad”.
SMAJLOVIĆ, SEAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Zavidovića. Kao pripadnik
Armije BiH, sudjelovao je u provedbi ratnih zločina nad Hrvatima. Osobno je krajem
siječnja ili početkom veljače 1994., u privremenoj bolnici Armije BiH smještenoj u
poduzeću “Kristal”, pucajući pištoljem, iz neposredne blizini, na bolesničkom krevetu ubio
ranjenog Stipu Banovića (pripadnik HVO-a), Hrvata iz Travnika.
SMAKA, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, pripadnik Armije BiH
(pripadnik Vojne policije) zlostavljao i premlaćivao Hrvate sa područja općine Kaknja.
SMREKO, ČAZIM - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz sela Kozarci (općina Zenica).
Kao pripadnik 7. muslimanske brigade, bio je, tijekom 1993., počinitelj ratnog zločina
(masakr) nad Hrvatima u selima Ovnak (općina Travnik) i Kozarci (općina Zenica).
SMREKO, HALIL - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz Zenice. Kao pripadnik 7.
muslimanske brigade, bio je, tijekom 1993., počinitelj ratnog zločina (masakr) nad
Hrvatima u selima Ovnak (općina Travnik) i Kozarci (općina Zenica).
SMREKO, NAZIR - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz sela Kozarci (općina Zenica).
Kao pripadnik 7. muslimanske brigade, bio je, tijekom 1993., počinitelj ratnog zločina
(masakr) nad Hrvatima u selima Ovnak (općina Travnik) i Kozarci (općina Zenica).
SMREKO, (ŠERIFA) SEAD “STOJA” - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz sela Kozari
(općina Zenica). Kao pripadnik postrojbi Armije BiH počinio je ratne zločine (pa i ubojstva)
nad Hrvatima s područja općine Zenica, kao i pljačke, te paljenje hrvatskih kuća, te je
sudjelovao na entičkom čišćenju zeničke regije od Hrvata.
SMREKO, SMRKO “TAIB” - muškarac, muslimanske nacionalnosti, iz sela Kozarci (općina
Zenica). Kao pripadnik 7. muslimanske brigade, bio je, tijekom 1993., počinitelj ratnog
zločina (masakr) nad Hrvatima u selima Ovnak (općina Travnik) i Kozarci (općina Zenica).
SOFTIĆ, (MUHAREM) OSMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čukle
(općina Travnik). Kao pripadnik 3. Korpusa Armije BiH, 08.06.1993., osobno je, u selu Čukle,
ubio Hrvata Peru (Ivana) Kozinu.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (14 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
SOFTIĆ, ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz sela Slapnica (općina Kakanj).
Kao pripadnik Armije BiH počinio je ratne zločine (premlaćivanja, zlostavljanja i ubijanja)
nad Hrvatima na području općine Kaknja, tijekom 1993./1994. godine.
SPAHIĆ, AMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije
BiH, sudjelovao je, skupa s ostalim pripadnicima muslimanskih snaga u provedbi zločina
nad Hrvatima s područja općine Žepče (ubijanju, maltretiranju, pljačkanju i uništavanju
imovine Hrvata...).
SPAHIĆ, AMIR “PRPA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH.
Osobno je govorio (“hvalio se”) kako je, 28.07.1993., u selu Doljani (općina Jablanica), na
lokalitetu zvanom “Strop” zarobio a potom ubio trojicu pripadnika HVO-a iz sela Doljana
od kojih je imenovao dvojicu: Slavka Vrljića i Marinka Antunovića.
SPAHIĆ, ENES - muškarac, srednje dobi, muslimanske nacionalnosti. Po zanimanju
žurnalist, na dužnosti gradonačelnika općine Zenica 1992., 1993. i 1994. Jedan od
duhovnih vođa islama i podstrekač sukoba između muslimana i Hrvata. Pored toga je
izdavao zapovjedi ekstremnim postrojbama Armije BiH da ubijaju i prinudno raseljavaju
Hrvate sa područja općine Zenica. Po izjavi jednog od svjedoka Spahić je završio teologiju
na Istoku, da je islamski ekstremni fundamentalist i kriminalac.
SPAIĆ, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Kaparovića (općina Kakanj),
po zanimanju islamski svećenik (hodža), promuslimanski fanatik. Pripadnik Armije BiH.
Organizirao je, prvi na ovom području, ekstremnu postrojbu Armije BiH, koje su se
pripadnici “istakli” u oružanim napadima, ubijanju, zlostavljanju i pljački Hrvata na
području općine Kakanj.
SPAHIĆ, ZAJKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica,
pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
SPAHIĆ, ? - muškarac, (Zajkov brat), po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina
Jablanica. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz
Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
SPAHIĆ-KRNJIĆ, PAJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina
Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz
Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
SUBAŠIĆ, ADIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadu na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/
Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih
pripadnika HVO-a).
SUBAŠIĆ, FIKRET - muškarac, star oko 30. godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Raštelica (općina Sarajevo-Hadžići). Pripadnik postrojbe Armije BiH stacionirane u mjestu
Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Sam, a i s drugim pripadnicima Armije BiH, sudjelovao je
u oružanim napadima na Hrvate (civile i pripadnike HVO-a) koji su živjeli na prostoru
općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo...
SUBAŠIĆ, VEHID - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH,
tijekom 1993./1994., je počinio ratne zločine (ubojstva) nad Hrvatima (civili) na području
općine Busovača.
SULJIĆ, (ZIJAD) BUĆO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz zaselka Vranići (selo
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (15 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Mehurići), općina Travnik. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Mudžahedini”,
sudjelovao je, 24.04.1993. godine, oko 17:30 sati, pri oružanom napadu na hrvatsko
pučanstvo sela Miletići kojom prilikom je na brutalan način izmasakrirano i ubijeno 5
Hrvata.
SULTIĆ, (ŠEFKIJA) ALMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, BIBER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 60 godina, iz sela Sultići
(općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, HABIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, (ŠEFKIJA) HADIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, (HASAN) HAMID - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1953. godine, iz
sela Sultići (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, (HASAN) SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1955. godine, iz
sela Sultići (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, (VESID) SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, (VESID) SULEJMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik
Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo
hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16
civila i šest pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, ŠEFKIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
SULTIĆ, VESID - muškarac, po nacionalnosti Musliman Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest
pripadnika HVO-a).
ŠABANOVIĆ, SUAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, sa područja općine Travnik.
Prema tvrdnji svjedoka osobno je ubio uhićenog Franu Brkića, 23 godine, Hrvata iz sela
Rudnik - Bila.
ŠABIĆ, MEJRA “LOLA” - žensko, stara oko 27 godina života, nižeg uzrasta, crne kose,
nedostaju joj prednji zubi, karakterističnog “pačjeg” hoda, po nacionalnosti Muslimanka,
iz grada Konjica (Ulica X. Hercegovačke brigade - srednji neboder). Kao pripadnica Armije
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (16 of 21) [24.5.2008 18:15:08]
Nepotpuni popis osumnjicenih
BiH sudjelovala je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela
(16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠABIĆ, NIHAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Vojne policije
Armije BiH u Bugojnu, sudjelovao je u ratnim zbivanjima na području općine Bugojno,
tijekom srpanj/kolovoz 1993., kada je stradao veći broj Hrvata općine Bugojno. Kao
djelatnik službe sigurnosti u redovima postrojbi Armije BiH na području općine Bugojno,
sudjelovao je u bezrazložnim uhićenjima velikog broja Hrvata, među kojima i grupe od 26
muškaraca, Hrvata iz Bugojna (tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’).
ŠAHIĆ, BEĆO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno
pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga
sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAHIĆ, FIKRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao
pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno
pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga
sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAHIĆ, (HUSO) MEHO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1955. godine, iz sela
Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u
oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su
ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAHIĆ, (JUSO) NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Trusina (općina
Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu
na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata -
mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAHIĆ, SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963. godine, iz sela Trusina
(općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAHIĆ, (USNIJA) ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela
(16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAHINOVIĆ, ISMET - muškarac, star 36 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Zagrlja
(općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH (zapovjednik postrojbe “Zecovi” iz Bugojna,
časnik sigurnosti pri Armiji BiH i upravitelj logora u novotravničkom selu Opare). Tijekom
1993./1994., počinio je ratne zločine (ubijanja, zlostavljanja zatočenih civila i pripadnika
HVO-a) na području općina Bugojno i Novi Travnik.
ŠAHINOVIĆ, (SALKO) ? “BRACO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Trusina
(općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠAKIĆ, EDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH, zapovjednik
jednog od zeničkih zatvora, gdje se je posebno izživljavao u maltretiranju svake vrste nad
zatvorenim kakanjskim Hrvatima.
ŠARLAK, SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao jedan od zapovjednika
topničke postrojbe Armije BiH osobno je, 07.06.1993. godine, izdao zapovjed
pripadnicima Vojne policije Armije BiH da uhite i zatoče u prostor vojarne bivše “JNA”
troje Hrvata iz sela Polje (općina Travnik).
ŠĆUK, BAHRUDIN - muškarac, pop nacionalnosti Musliman, iz sela Slatina (općina
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (17 of 21) [24.5.2008 18:15:09]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ŠĆUK, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994., je kao
pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
ŠĆUK, KEMO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadima na
sela i mjesta općine Jablanica u kojima su živjeli Hrvati kada je ubijen i izmasakriran veći
broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo jednim dijelom
odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.
ŠĆUK, NIJAZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatine (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ŠĆUK, ŠABAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatina (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u pljačkanju i uništavanju
(uglavnom paljenjem) obiteljskih i gospodarskih objekata u selu Slatina (općina
Jablanica), a čiji su vlasnici Hrvati.
ŠĆUK, (BAJRO) ZEHRUDIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatina (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti. Tijekom 1993., je sudjelovao
u pljačkanju i uništavanju (uglavnom paljenjem) obiteljskih i gospodarskih objekata u selu
Slatina (općina Jablanica), a čiji su vlasnici Hrvati.
ŠEFKO, OBRALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, pripadnik Armije
BiH. Prema izjavama svjedoka presuđivao u ime tzv. “Prijekog suda” kojeg su uspostavile
muslimanske vlasti.
ŠEHAIĆ, JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star 28. god. muslimanski
ekstremista, pripadnik postrojbi Armije BiH (zapovjednik zloglasnog zatvora u Kaknju).
Vršio maltretiranje, zlostavljanje, a mnoge je na smrt prebio, posebno vrijeđajući njihovo
dostojanstvo, osobno i nacionalno - hrvatsko.
ŠEHALIĆ, JASKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star 28 god., musliman iz
Kaknja, pripadnik Armije BiH, zapovjednik improviziranog (“divljeg”) zatvora u Kaknju,
kako izjavljuje svjedok. Vršio sama zlodjela nad Hrvatima kakanjske općine.
ŠEHIĆ, NEHAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Hadžića (općina SarajevoHadžići),
do početka rata je radio u SUP-u kao aktivni ‘milicajac’ u gradu Hadžići. Nakon
otpočinjanja rata u Bosni i Hercegovini, ‘postaje’ policajac zaposlen u muslimanskoj
civilnoj policiji (MUP BiH) u mjestu Tarčinu (općina Sarajevo-Hadžići). Kao pripadnik
muslimanske civilne policije (MUP BiH), je tijekom lipnja 1993., sam ili s drugim
pripadnicima MUP-a BiH, činio, u više navrata, razne zločine (pljačkanja i uništavanje
imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja
zatočenika, brutalna ubojstva, protjerivanja...) nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo i
Sarajevo -Hadžići. Tako je u selu Blinje (općina Kreševo), neutvrđenog datuma, skupa s
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (18 of 21) [24.5.2008 18:15:09]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Draganom Piplicom, pripadnikom Armije BiH, sudjelovao u ubojstvu dvojice i teškog
ranjavanja jednog Hrvata koji su se vozili u sanitetskom vozilu.
ŠEHIĆ, SALEM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Kao pripadnik Armije
BiH je, tijekom 1993., skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, sudjelovao u ubojstvu Ante
Dilbera zvanog “Svetac”, a čiji je leš pronađen u rijeci Vrbasu na predjelu između sela
Zlavast i Gračanica. Imenovani se javno ‘hvalio’ svojim sudioništvom u navedenom
zločinu.
ŠEHIĆ, ŠEFKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata je radio kao lovočuvar i
šumar u Jablanici. 09.09.1993. je kao vodič diverzantskih grupa Armije BiH sudjelovao pri
oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovica.
ŠESTIĆ, MIRSAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Maglaja. Kao pripadnik Armije
BiH (303 brigade, 3. korpusa) je sa grupom pripadnika Armije BiH među kojima i Suad
Hasanović i Ramiz Bečurhodić, 16.08.1993., oružano napao selo Kiseljak (općina Žepče) i
sve Hrvate - civile (od starijih do djece) istjerao iz kuća. Potom su odmah te kuće
opljačkali, a poslije su pomenute civile isturili kao živi štit prema položajima pripadnika
HVO-a. Kada su se na ovaj način osigurali otpočinju “svoj krvavi pir” zaposjedaju ostale
kuće, i ubijaju zatečene Hrvate.
ŠETA, HAZIM “ŠETA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Gromiljak (općina
Kiseljak), bivši vjerski islamski službenik (?). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam
ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom
hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela
Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, teror,
zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika,
brutalna ubojstva, protjerivanja...).
ŠEĆIBOVIĆ, NUSRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik općinaskog MUPa
(policajac) u Konjicu. Ubio je, 23.03.1993. godine, u selu Seonica (općina Konjic),
Dragana Vujičevića (vozača sanitetskog automobila), po nacionalnosti Hrvata pogotkom u
leđa iz snajperske puške.
ŠIRO, RAMIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, oružar po profesiji.
Pripadnik (snajperist) 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama
Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i
pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od
15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol
(14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
ŠIŠIĆ, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1994., je kao
pripadnik Armije BiH ubijao Hrvate civile, na području općine Busovača.
ŠKAMPO, HASAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ŠKAMPO, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u
istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko
pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili
izloženi zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ŠKAMPO, SABIT - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (19 of 21) [24.5.2008 18:15:09]
Nepotpuni popis osumnjicenih
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ŠKAMPO, SAFET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.04.1993., u oružanim napadima na hrvatsko
civilno pučanstvo i pokoljima istih te u provedbi politike etničkog čišćenja na području
sela Doljani (28.07.1993.), grada Jablanice (od 15.04.1993. pa dalje), sela Grahovice
(09.09.1993.) i Uzdola (14.09.1993.). Pri svakom od ovih napada je ubijen veliki broj Hrvata
(civila i zarobljenih pripadnika HVO-a), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili
zatočeno u logore na području cijele općine Jablanica.
ŠKULJ, FEHIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, Kao pripadnik Vojne
policije Armije BiH zlostavljao je i premlaćivao Hrvate sa područja općine Kakanj, tijekom
1993. godine.
SLJIVAR, SALIH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Šahinovići (općina
Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije
BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i
zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini
Kiseljak (pljačkanje i uništavanje imovine, teror, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna ubojstva, protjerivanja...).
Osobno je, skupa sa Hamdom Bajrićem, Mehmedom Čićkom i Muhamedom Omanovićem
sudjelovao u pljačkanju civilne imovine u selima Odrače i Badnje (općina Kiseljak) koje su
potom u potpunosti zapalili, na području općine Busovača su opljačkali, a potom zapalili
stambene i gospodarske objekte (vlasnici objekata su Hrvati) u jednom selu kojeg su
zauzeli (okupirali) pripadnici Armije BiH.
ŠOLJIĆ, FIKRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 18.03.1993. godine, u bezrazložnom zarobljavanju većeg broja civila
hrvatske nacionalnosti iz sela Jasenik (općina Konjic), koji su sukladno objavi mjesnih
(muslimanskih) vlasti došli u prostorije mjesnog Crvenog križa po humanitarnu pomoć.
ŠOLJIĆ, MEHMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 18.03.1993. godine, u bezrazložnom zarobljavanju većeg broja civila
hrvatske nacionalnosti iz sela Jasenik (općina Konjic), koji su sukladno objavi mjesnih
(muslimanskih) vlasti došli u prostorije mjesnog Crvenog križa po humanitarnu pomoć.
ŠOLJIĆ, MIRSAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 18.03.1993. godine, u bezrazložnom zarobljavanju većeg broja civila
hrvatske nacionalnosti iz sela Jasenik (općina Konjic), koji su sukladno objavi mjesnih
(muslimanskih) vlasti došli u prostorije mjesnog Crvenog križa po humanitarnu pomoć.
ŠUBARA, (ALIJA) REŠID - muškarac, rođen 1948., po nacionalnosti Musliman, po
zanimanju učitelj, iz Jablanice. Član Štaba 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s
ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadima na hrvatsko
civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području
grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica
(09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a
preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine
Jablanica. Krajem rujna 1993. imenovan je za “sekretara Sekretarijata NO Jablanice” (NO =
narodna obrana) i član “Ratnog predsjedništva Jablanice”. Pored gore navedenih “djela”
sustavno je radio na prisilnoj mobilizaciji Hrvata Jablanice i primoravanju istih na
obavljanje teških fizičkih radova koji su u pravilno izvođeni na borbenim položajima
Armije BiH.
ŠUKO dr., ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice u istoimenoj općini.
Od strane ‘Ratnog predsjedništva Jablanice’ zadužen za pripremu oružanog napada na
Hrvate sela Doljani (općina Jablanica). Oružani napad pripadnika MUP-a i Armije BiH je
izveden 28.07.1993., tijekom kojeg je ubijeno (izmasakrirano 36 osoba hrvatske
nacionalnosti (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni02.htm (20 of 21) [24.5.2008 18:15:09]
Nepotpuni popis osumnjicenih
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ŠUMAR, (SALKO) ALMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela
(16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠUMAR, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske
nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela
(16 civila i šest pripadnika HVO-a).
ŠURKOVIĆ, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika, po zanimanju
profesor, član stranke SDP Travnika. Tijekom 1991. i početkom 1992., javno je iznosio
slaganje i iskazivao oduševljenje za agresiju i zločine počinjene od strane JNA u Republici
Hrvatskoj, a tek kasnije, 1993. je u svojim promišljanjima otišao u drugu krajnost i posvetio
se odioznosti i stvaranju mržnje kod muslimanskog naroda naspram Hrvata u Bosni i
Hercegovini. Djelovanjem i radom kroz stranku SDP a potom kao fundamentalist i
velikomusliman prednjačio je u izjavama i podmuklim radnjama uperenim protiv Hrvata i
Srba na prostorima središnje Bosne.

TAHIROVIĆ, (HRUSTE) MAID “MAJO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz
Jablanice. Kao djelatnik RTV u Jablanici u svojim izjavama i izvješćima na lokalnoj TV -
postaji pridonosio je stvaranju odbojnosti i netrpeljivosti kod Muslimana naspram Hrvata
u Jablanici i na širem području pod kontrolom Armije BiH, u širenju nacionalne i vjerske
mržnje te u poticanju na rat protiv hrvatskog pučanstva.
TAHIROVIĆ, MIRSAD “DEBA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Tarčina,
nastanjen u Sarajevu. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina
vojska” koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila
organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu
priliku, namjenski organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva
Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
TAHIROVIĆ, OSMAN - muškarac, starosti oko 30 godina, po nacionalnosti Musliman, iz
sela Zagrađe (općina Travnik). Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Mudžahedini”,
sudjelovao je, 24.04.1993. godine, oko 17:30 sati, pri oružanom napadu na hrvatsko
pučanstvo sela Miletići kojom prilikom je na brutalan način izmasakrirano i ubijeno pet
Hrvata.
TAHUNIĆ, ELVIS - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
(snajperist) na području lokaliteta Grbavica (općina Vitez), tijekom 1993./1994., počinio je
veći broj ubojstava Hrvata (pripadnika HVO-a i civila - žene, djeca, starci).
TAHUNIĆ, (MEHMED) VEJSIL - muškarac, rođen 06.02.1963., po nacionalnosti Musliman,
iz sela Doci (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim
pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske
nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac,
Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanja,
premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna
ubojstva, protjerivanja...).
TAHUNIĆ, ? “FUKA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
(snajperist), oboružan vojničkom puškom (s optikom) - snajperom kalibra 7,9 mm, tijekom
1993./1994., sa područja pod kontrolom Armije BiH ubijao je osobe na području kojeg su
kontrolirali pripadnici HVO-a na prostoru središnje Bosne, uglavnom civile (žene, djecu i
starce).
TALIĆ, NESIB - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Zenice, muslimanski ekstremist,
pripadnik Armije BiH, zapovjednik Vojne policije u Zenici. 18. i 19.05.1993. godine,
naređuje, a i sam vrši uhićenja Hrvata, njihovo odvođenje u motel “Sretno”. Tamo ih
premlaćuje zajedno sa ostalim vojnim policajcima Armije BiH, lomeći im ruke, noge i
druge dijelove tijela.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (1 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
TANKOVIĆ, MEHO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je odgovoran za
nasilnu smrt Franje Kirina (po nacionalnosti Hrvat) koji je stradao u Bugojnu.
TASOVAC, AMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
TAŠIĆ, JUSUF - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
TAŠIĆ, (RIZO) ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica,
pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
TATAR, RASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994., bio je
pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem
području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, namjenski
organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i
pripadnika HVO-a).
TAUF, ABDULAH - muškarac, rođen i odrastao u državi Irak, od cca 1983. godine živi u
gradu Travniku, oženjen Muslimankom. Od izbijanja rata na prostoru BiH osobno se
angažirao na dovođenju stranih državljana arapskog podrijetla na područje općine
Travnik, koji su bili voljni vojno sudjelovati u ratnim zbivanjima. Osobno je bio
zapovjednik postrojbe zvane “Travnički topnički bataljun”, pripadnici koje su sudjelovali u
svim napadima na Hrvatima nastanjena sela, na području općine Travnik, tijekom 1993.
godine.
TERZIĆ, SEMIR “TARA” - muškarac, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Musliman,
pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Sedma muslimanska brigada”. U vrijeme
počinjenog zločina je boravio u gradu Travniku. Po činu je navodno major. Osobno je,
skupa sa Enesom Aličićem, u gradu Travniku, 20.10.1993. godine, zaustavio automobil u
kojemu se nalazio Ivica Stojak (zapovjednik postrojbe HVO-a zvane “Travnička brigada”) sa
svojom pratnjom, razgovarao sa istim a potom pucao iz automatskog pješadijskog oružja
u automobil kojom prilikom je usmrtio (ubio) spomenutog Ivicu Stojaka a teže ozljedio
najmanje jednu osobu iz njegove pratnje (suputnike u automobilu).
TIPURA, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici. Tijekom
1993. godine, obnašao je visoke dužnosti u Armiji BiH (oficir) i u administraciji općine
Jablanica (član općinske Vlade) te je imao uvida u planove i pripreme za sve ono što se
događalo na području općine Jablanica, tijekom 1993. godine (napadi i ubojstva Hrvata u
selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica. Protjerivanja i zatvaranja Hrvata u
logore koji su namjenski, u tu svrhu osnovani na području općine Jablanica..).
TIRAK, RIFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1994., obnašao je
zadaće zapovjednika 3. motorizirane brigade 6. korpusa Armije BiH, a sredinom 1994., je
premješten na operativne poslove u 6. korpusu Armije BiH. Tijekom lipnja i srpnja 1993.,
skupa sa sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, sudjeluje u oružanim napadima na
sela i mjesta na prostoru općina Kreševo, Kiseljak, Sarajevo-Hadžići u kojima su živjeli
Hrvati. Po zauzimanju (okupaciji) pojedinih sela i mjesta (Gojakovac, Bukovica, Zabrđe, i
Perin) počinio je, skupa sa sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, bezbroj ratnih
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (2 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
zločina (pljačka i uništavanje imovine, zlostavljanja i brutalna fizička maltretiranja,
ubojstva...) nad Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a).
TOLJA, VAHID - muškarac, rođen 20.01.1974., po nacionalnosti Musliman, nastanjen u
selu Višnjica (općina Kiseljak). Tijekom 1993,/1994., terorizirao je hrvatsko pučanstvo na
području općine Busovača, na dijelu koji je pod kontrolom Armije BiH s ciljem
protjerivanja istih na područje koje je bilo pod kontrolom pripadnika HVO-a.
TOPALOVIĆ, FAJKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Luke (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom lipnja i srpnja 1993., sam a i s drugim
pripadnicima Armije BiH, počinio razne zločine (pljačka i uništavanje imovine, bezrazložna
zatvaranja u logor “Silos” u mjestu Tarčin, zlostavljanje, ubojstva...) nad Hrvatima (civilima i
pripadnicima HVO-a) koji su živjeli na području općine Kiseljak, tj. u selima Gojakovac,
Zabrđe i Toplica. Osobno je, 17.06.1993. prilikom napada na sela kiseljačke općine
Gojakovac, Bukovica i Zabrđe, skupa s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH (Ekrem
Tufo, Refik Tufo, Izet Sajnica, neki Kuper, neki Kalem i neki Jasmin) počinio ubojstvo većeg
broja civila hrvatske nacionalnosti i to: Spomenka (Ilije) Lucića iz sela Gajkovca, dijete staro
10 godina, Ljubana Markovića zvanog “Džendo” (ubijen u svojoj ugostiteljskoj kući) starog
preko 60 godina, te bračnog para Peru i Danicu Marković stare preko 60 godina (ubijeni
vatrenim oružjem u svojoj obiteljskoj kući), potom Stanišu Tešića i njegovu suprugu
(oboje su imali preko 60 godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića (ubijena iz vatrenog oružja
u svojoj obiteljskoj kući). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom listopada 1993., sudjelovao,
pri oružanom napadu i okupaciji sela Pirin (općina Kreševo) kada su pripadnici Armije BiH
ubili veći broj civila hrvatske nacionalnosti, a potom počinili sveopću pljačku i uništavanja
imovine ubijenih ili protjeranih Hrvata.
TOPALOVIĆ, MUŠAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH, član
Štaba Armije BiH u Jablanici, jedan od zapovjednika Armije BiH, često je boravio u
Jablanici, 07.09.1993. je sudjelovao u pripremi provedbe ratnog zločina masakra nad
hrvatskim pučanstvom općine Jablanica, te sela Grabovica i Drežnica (mjesta se nalaze na
krajnjem sjeveru općine Mostar).
TOPALOVIĆ, SELVER - muškarac, rođen 03.12.1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela
Višnjica (općina Kiseljak). Tijekom 1993., je u selu Osolište (općina Busovača) kao pripadnik
323. brigade Armije BiH, počinio ratne zločine nad civilnim pučanstvom.
TOPČIĆ, ABDULAH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja.
Predsjednik SDA u Gornjem Vakufu/Uskoplju. Od početka rata u BiH (ožujak/travanj 1992.)
iznosi tezu da su za Muslimane Hrvati opasni kao i Srbi, te je slijedom takve teze sustavno
(svojim izjavama), radio na stvaranju raskola između Muslimana i Hrvata.
TRAKO, MIRSAD - muškarac, po nacioanlnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je,
tijekom 1993./1994., na području općine Vitez počinio ratne zločine s ciljem etničkog
čišćenja tog prostora od osoba hrvatske nacionalnosti.
TRAKO, MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, pripadnik Armije
BiH, organizator sa ostalim muslimanima Kaknja, napada na hrvatsko selo Ričicu, općina
Kakanj. Ovo se dogodilo lipnja 1993. godine.
TRAKO, ZIJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, pripadnik Armije BiH,
organizirao napad na hrvatsko selo Ričicu, općina Kakanj.
TRBOJEVIĆ, IZO “NANE” - muškarac, politički aktivista stranke SDA za područje općine
Travnik, po nacionalnosti Musliman. Politički djeluje na području općine Travnik, prema
tvrdnjama svjedoka jedan je od vodećih političkih čelnika iz reda muslimanskog naroda
na području općine Travnik, koji su se zalagali da dođe do sukoba između Hrvata i
Muslimana na području općine Travnik.
TRKAČIJA, RAHMAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Maljine (općina
Travnik). Neposredno nakon završetka oružanog napada pripadnika Armije BiH na
hrvatsko pučanstvo sela Maljine otpočeo je, skupa sa trojicom sinova Vehaba
Dautovića i još nekolicinom sumještana muslimanske nacionalnosti, s pljačkom imovine
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (3 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
sumještana Hrvata.
TRKLIJ, (ČEDOMIRA) ZORAN - muškarac, rođen 05.01.1964., po nacionalnosti Srbin, iz
Travnika. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993./1994., na području općina Travnik i
Zenica počinio više različitih ratnih zločina nad zarobljenim osobama hrvatske
nacionalnosti (civilima i priadnicima HVO-a), napose zločine fizičkog mučenja,
maltretiranja i zlostavljanja. Ističemo slučaj Pere Vila, profesora iz Novog Travnika kojeg je,
uz pomoć osobe prezimenom Malkoč i nadimkom Mačak (Musliman iz Travnika) brutalno
pretukao u prostoriji u logoru “KPD” u Zenici).
TUFO, EKREM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz mjesta Tarčin (općina SarajevoTarčin).
Zapovjednik dijela postrojbe muslimanske civilne policije (MUP BiH) za posebne
namjene zvane “Lasta” u Tarčinu. Kao zapovjednik je tijekom 1993./1994., planirao i skupa
sa sebi potčinjenim pripadnicima postrojbe MUP-a BiH za posebne namjene zvane
“Lasta”, počinio veći broj zločina nad Hrvatima koji su živjeli na prostorima općina Fojnica,
Kiseljak, Kreševo i Sarajevo-Hadžići. Osobno je, 17.06.1993. prilikom napada na sela
kiseljačke općine Gojakovac, Bukovica i Zabrđe, skupa s drugim pripadnicima MUP-a i
Armije BiH (Fajko Topalović, Ekrem Tufo, Refik Tufo, Izet Sajnica, neki Kuper, neki Kalem i
neki Jasmin) počinio ubojstvo većeg broja civila hrvatske nacionalnosti i to: Spomenka
(Ilije) Lucića iz sela Gajkovca, dijete staro 10 godina, Ljubana Markovića zvanog
“Džendo” (ubijen u svojoj ugostiteljskoj kući) starog preko 60 godina, te bračnog para
Peru i Danicu Marković stare preko 60 godina (ubijeni vatrenim oružjem u svojoj
obiteljskoj kući), potom Stanišu Tešića i njegovu suprugu (oboje su imali preko 60
godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića (ubijena iz vatrenog oružja u svojoj obiteljskoj kući).
TUFO, REFIK - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz mjesta Tarčin (općina Hadžići).
Tijekom 1993./1994., obnašao je dvojake zadaće pri muslimanskoj civilnoj policiji (MUP
BiH) u mjestu Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići): kao zapovjednik muslimanske civilne
policijske postrojbe i kao istražitelj u logoru/zatvoru zvanom “Silos” u Tarčinu. Kao
zapovjednik postrojbe muslimanske civilne policije stacionirane u mjestu Tarčin je,
tijekom lipnja, srpnja i listopada 1993., sudjelovao i predvodio oružane napade i
zauzimanje (okupaciju) sela Gojakovac, Zabrđe, Bukovica (općina Kiseljak) i Pirin (općina
Kreševo) kada je došlo do ubojstva većeg broja civila hrvatske nacionalnosti te do
sveopće pljačke i uništavanja imovine ubijenih ili protjeranih Hrvata. Osobno je,
17.06.1993., prilikom napada na sela kiseljačke općine Gojakovac, Bukovica i Zabrđe,
skupa s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH (Fajko Topalović, Ekrem Tufo, Izet
Sajnica, neki Kuper, neki Kalem i neki Jasmin) počinio ubojstvo većeg broja civila hrvatske
nacionalnosti i to: Spomenka (Ilije) Lucića iz sela Gajkovca, dijete staro 10 godina, Ljubana
Markovića zvanog “Džendo” (ubijen u svojoj ugostiteljskoj kući) starog preko 60 godina,
te bračnog para Peru i Danicu Marković stare preko 60 godina (ubijeni vatrenim oružjem u
svojoj obiteljskoj kući), potom Stanišu Tešića i njegovu suprugu (oboje su imali preko 60
godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića (ubijena iz vatrenog oružja u svojoj obiteljskoj kući).
TURČINOVIĆ, MUHAMED - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije
BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u
provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i
zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo, SarajevoHadžići...

VALJEVAC, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Radovlja (općina
Visoko). Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Frkina jedinica” iz Visokog. Tijekom
1993./1994., je sam ili skupa s drugim pripadnicima postrojbe Armije BiH zvane “Frkina
jedinica”, sudjelovao u oružanim napadima na sela i mjesta na prostoru općina Fojnica,
Kiseljak, Kreševo, Vareš, Visoko... u kojima su živjeli Hrvati. Pri samim napadima a i po
zauzimanju (okupaciji) pojedinih sela i mjesta, pripadnici navedene “Frkine jedinice” su
počinili bezbroj zločina (pljačke i uništavanje imovine, zlostavljanja i brutalna fizička
maltretiranja, silovanja, zlostavljanja i mučenja zatočenika, ubojstva...) nad Hrvatima
(civilima i pripadnicima HVO-a). Osobno je, 07.11.1993. u mesnici Alije Babića koja se
nalazi u kući Asima Kuzafrovića (u ulici JNA bb. u Visokom), a u nazočnošću dvojice
Muslimana (nekog Čengića i nekog Milivića) iz sela Podvinjci (općina Visoko), pokazivao
vlasniku mesnice, Aliji Babiću, desetak ljudskih prstiju ruku, naniznih na jednu špagu,
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (4 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
hvaleći se da ih je odsjekao Hrvatima na prostoru općine Vareš.
VARIŠČIĆ, (ESAD) SANELA - žensko, starosti oko 20 godina, plavokosa, punije građe tijela
(krupnija), po nacionalnosti Muslimanka (moguće Romkinja), iz grada Konjica. Kao
pripadnica Armije BiH sudjelovala je 16.04.1993. godine, u oružanom napadu na civilno
pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata -
mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). 16.04.1993. godine, u selu Trusina
je, sa još dva pripadnika Armije BiH, počinila ubojstvo (strijeljanje) šestorice uhićenih i
zavezanih pripadnika HVO-a.
VARUPA, NEDŽAD - muškarac, muslimanske nacionalnosti. Kao pripadnik Armije BiH je,
tijekom 1993./1994., u selu Brdo (općina Vitez) činio bezrazložna uhićenja i zlostavljanja
civila hrvatske nacionalnosti.
VARUPA, ŠEMAC - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH
(snajperist) na području lokaliteta Grbavica (općina Vitez), tijekom 1993./1994., počinio je
veći broj ubojstava Hrvata (pripadnika HVO-a i civila - žene, djeca, starci).
VELAGIĆ, (HAMDO) NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, sa područja općine
Kakanj. Pripadnik Armije BiH. Počinio je veći broj maltretiranja zlostavljanja i mučenja
Hrvata na području općine Kakanj.
VIKIĆ, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz Sarajeva, oženjen Muslimankom.
Zapovjednik postrojbe za posebne namjene muslimanske civilne policije (MUP BiH) zvane
“Lasta” iz Sarajeva. Tijekom 1993./1994., planirao je i provodio sebi potčinjene pripadnike
postrojbe “Lasta” u oružane napade na sela i mjesta na prostoru općina Fojnica, Kiseljak,
Kreševo, Sarajevo-Hadžići, u kojima su živjeli Hrvati (Gojakovac, Bukovica, Zabrđe, Perin...)
pri čemu su sela opčljačkana i spaljena, a hrvatsko pučanstvo (civili i pripadnici HVO-a)
izvrgnuto progonu, zatvaranju, mučenju, silovanjima, ranjavanju i ubijanju. Pripadnici
navedene postrojbe su svoju mržnju, netrpeljivost i brutalnost naspram Hrvata iskazivali u
logoru/zatvoru “Silos” (u mjestu Tarčin) nad zatočenim civilima i pripadnicima HVO-a.<%
0>
VILA, AHMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog
čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani
(28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila
hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore
na području općine Jablanica.
VILA, ESO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog
čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani
(28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila
hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore
na području općine Jablanica.
VILA, KENI - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog
čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani
(28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila
hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore
na području općine Jablanica.
VIŠO, (ISMETA) SABAHUDIN - muškarac, rođen 15.04.1953., muslimanske nacionalnosti,
iz Kaknja. Kao pripadnik armije BiH je, tijekom 1993./1994., na području općine Kakanj
počinio razna zlodjela nad Hrvatima (civilnima i pripadnicima HVO-a), tako što je mnoge
fizički (zlostavljao, mučio, premlaćivao) i psihički maltretirao, govoreći pri tome
najpogrdnije riječi. Tijekom 1993./1994., bio je urednik muslimanske lokalne radijske
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (5 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
postaje “Radio slobodni Novi Travnik”. Svojim izvješćima u emisijama te radijske postaje
podupiraoje mržnju i sukobe na račun hrvatskog naroda. Svojim izvješćima u program
Radio-Zenice je, tijekom 1993./1994., doprinio napadima muslimanskih snaga na dijelove
općine Novi Travnik u kojima su živjeli Hrvati i koji su bili pod kontrolom HVO-a.
VRČIĆ, (SULEJMAN) JUNUZ - muškarac, rođen 09.07.1973.,po nacionalosti Musliman, iz
Tomislavgrada. 30.09.1992., u večernjim satima je, u Tomislavgradu skupa sa Samirom
Dilaverom silovao maloljetnu J.P. (rođena 07.01.1975.) prognanu Hrvaticu iz Jajca.
VRETO, FIKRET - muškarac, rođen 11.06.1971., po nacionalnosti Musliman, iz Ilidže. Kao
pripadnik 323. brigade Armije BiH je, tijekom 1993., počinio razne ratne zločine nad
civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti u selu Osolište (općina Busovača), gdje je
skupa s Mufidom Rafalijom ubio Stipu Tomasa, civila hrvatske nacionalnosti.
VUČIĆ, (AVDO) ŠEMSUDIN - muškarac, rođen 21.02.1968., po nacionalnosti Musliman, iz
Kreševa. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom
1993./1994., sustavno čino pljačku imovine te progon i ubijanje Hrvata iz sela na području
općine Kreševo a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik, Bjelovići i Crnići.
ZAHIROVIĆ, ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanice i
Konjica’, dr. Safeta Ćibe, imenovan je za člana Izvršnog Odbora općine Jablanica. Tijekom
1993. sudjeluje u pripremi provedbe politike genocida nad Hrvatima općine Jablanica
koju su pripadnici Armije i MUP-a BiH, od 15.04.1993. započeli sprovoditi u djelo.
ZAHIROVIĆ, JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila).
ZAHIROVIĆ, (IZET) MIRZA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1956.? u selu
Doljani - općina Jablanica. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je
izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
ZEBIĆ, EMIN - muškarac, rođen 1945., po nacionalnosti Musliman, iz sela Lug (općina
Jablanica), nastanjen u Jablanici, po zanimanju profesor ONO i DSZ (općenarodna obrana
i društvena samozaštita). Načelnik MUP-a Jablanica i član “Ratnog predsjedništva
Jablanice”. Sudjelovao je u pripremi i provedbi svih napada na pripadnike HVO-a i Hrvate
civile općine Jablanica, tijekom 1993. i 1994. godine.
ZEBIĆ, ENVER “BERBA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Pripadnik
diverzantske skupine 44. brigade Armije BiH iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993., u
napadu i ubijanju Hravta sela Doljani (općina Jablanica) kada je ubijeno 36 osoba (osam
civila i 28 pripadnika HVO-a), i 16.09.1993. u napadu i zauzumanju sela Hudutsko (općina
Prozor/Rama) nastanjenog Hrvatima kada su, nakon predaje streljana 22 pripadnika HVOa
a trojica odvedena u zatočeništvo u logor “Muzej” (Jablanica). Osobno je krajem
prosinca 1993. (oko katoličkog blagdana Božića - 25.12.1993.) dolazio u logor “Muzej” u
Jablanici da vidi (u Hudutskom uhićene) zatočene pripadnike HVO-a.
ZEBIĆ, OMER - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994., je kao
pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BIH
na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano
etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, namjenski
organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i
pripadnika HVO-a).
ZEBIĆ, (EMIN) ? - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Tijekom 1993. i
1994., bio je pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama
Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila
organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu
priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (6 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
(civila i pripadnika HVO-a).
ZEC, ISMET - muškarac, star 34 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Pečuj (općina
Novi Travnik). Kao pripadnik Vojne policije Armije BiH je, tijekom 1993., počinio ratne
zločine nad zatočenim civilima hrvatske nacionalnosti u zatvorima Opare i
srednjoškolskog centra u Travniku.
ZEČIĆ, MUHAREM “MUŠKE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik
postrojbe Armije BiH stacionirane u selu Šćipe (općina Rama/Prozor), sudjelovao je,
24.06.1993., u oružanom napadu Armije BiH na civilno pučanstvo sela Ljubunci - zaselak
Jurići kada su ubijene tri civilne osobe (djeca Josip i Marina Knežević te starica Anica Jurić).
Skupa s Muminom Imamovićem ubio je ovo dvoje djece.
ZEČO, FATIMA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanica u istoimenoj
općini. Kao pripadnica Armije BiH, sudjelovala je, tijekom 1993., u oružanim napadima na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela općine Jablanica i njihovu imovinu, kada
je ubijeno i izmasakrirano, veći broj civila i pripadnika HVO-a. Preostalo pučanstvo jednim
dijelom odvedeno u zloglasni logor zvani “Muzej”, gdje mnogi nisu od zlostavljanja ni
preživjeli, a drugi je dio protjeran.
ZEJNILAGIĆ, ENVER - muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata u BiH bio je
pripadnik (časnik) JNA. Nakon oružanog sukoba s pripadnicima HVO-a i poraza pripadnika
Armije BiH, tijekom siječnja 1993., na području općine Gornji Vakuf/Uskoplje imenovan je
zapovjednikom 317. brdske brigade Armije BiH koja se tada (nakon sukoba) nalazila u
rasulu. Početkom listopada 1993., smijenjen je s položaja zapovjednika 317. brdske
brigade Armije BiH. Od siječnja do listopada 1993., sa sebi potčinjenim pripadnicima
Armije BiH počinio je veći broj napada na Hrvatima nastanjena naselja i sela općine Gornji
Vakuf/Uskoplje što je za posljedicu imalo veliki broj civilnih žrtava (mrtvi i ozlijeđeni).
ZEKOTIĆ, ENA - žensko, po nacionalnosti Muslimanka, civil, iz grada Jablanica u
istoimenoj općini. Osobno je 28.07.1993., skupa s nekolicinom žena (Muslimanki) iz grada
Jablanica, došla u selo Doljane, i iživljavala se nad mrtvim tijelima ubijenih
(izmasakriranih) Hrvata koja su bila izložena ispred zgrade seoskog zadružnog Doma.
ZEREM, SALKO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik 44. brigade Armije
BiH zvane “Neretva” sa područjem djelovanja na prostoru općine Jablanica i sjevernom
dijelu općine Mostar (područje sela Drežnica, Grabovica i Vrdi), te je kao takav imao na
raspolaganju više tisuća sebi potčinjenih pripadnika Armije BiH, koji su, tijekom 1993.
godine, počinili veći broj masovnih, ratnih zločina u selima: Doljani, Drežnica, Grabovica,
te u samom gradu Jablanici...
ZRNO, (HAZIM) FUAD “FUDO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima
Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u
općini Kiseljak (pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna ubojstva, protjerivanja...).
ZRNO, (HAZIM) NIJAZ “NISKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac
(općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima
Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti
(civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u
općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja,
bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, brutalna ubojstva, protjerivanja...).
ZRNO, NUSRET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac (općina Kiseljak).
Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993./1994., sudjelovao, sam i skupa s drugim
pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje,
progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine
Kiseljak.
ZUKIĆ, ALIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (7 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ZUKIĆ, (ALIJA) DŽEMAL - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963.? u selu
Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
ZUKIĆ, DŽEVAD - muškaraac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ZUKIĆ, EKREM “ĆORLE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1955.? u selu
Doljani - općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice. Sudjelovao je,
28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani
(općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28
pripadnika HVO-a i osam civila).
ZUKIĆ, ENES - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ZUKIĆ, (BEĆIR) ISMET - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 01.01.1958. u selu
Doljani - općina Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u
napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i
njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam
civila).
ZUKIĆ, (REDŽO) KASIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ZUKIĆ, MUJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica).
Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo hrvatske
nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36
osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili
zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, mučenju,
torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ZUKIĆ, MUSTAFA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina
Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadu na pučanstvo
hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i
ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je,
protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi
zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
ZUKIĆ, REDŽO - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH
iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (8 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog
čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani
(28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila
hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore
na području općine Jablanica.
ZUKIĆ, (HAMID) SAMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani - općina
Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na
pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu
imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
ZURAPI, BESIM - muškarac, star 35 godine, po nacionalnosti Musliman, iz Srbije
(Sandžak). Kao zapovjednik 368. brigade Armije BiH, rukovodio je akcijom etničkog
čišćenja Hrvata na području općine Novi Travnik.
ŽDRALOVIĆ, (HRUSTEM) DEDO - po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, pripadnik
Armije BiH. Tijekom 1993., a napose 28.07.1993., sudjelovao je u oružanom napadu na
Hrvate koji su živjeli u selu Doljani /zaselak Krkače/ (općina Jablanica). Po zauzimanju
(okupaciji) ovog sela provodio je teror nad zatečenim civilima a počinio je i veći broj
brutalih fizičkih zlostavljanja nakon čega je, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH
nasilno odvezao civile hrvatske nacionalnosti u grad Jablanicu i zatočio ih u logor zvan
“Muzej” gdje su bili izloženi psihofizičkom zlostavljanju, silovanju, izgladnjivanju...
ŽILIĆ, (MUHO) FADIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik
muslimanske policije (MUP BiH), tijekom 1993., počinio je u više navrata razne zločine
(ubojstva, masakre i druga zlodjela) nad Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) na
području općine Kiseljak, napose u selima Bilalovac, Datići, Pobrđe. Tako je svibnja 1993.
skupa sa Šemsom Imamovićem došao u selo Velike Sotnice, te u borovoj šumi (u blizini
kuće Ante Katane) počinio brutalno ubojstvo dvojice Hrvata, mještana tog sela: Ante
Katana i Drago Ljoljo, civila, starih preko 60. godina.
ŽUNA, AMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije BiH,
sudjelovao je, skupa s ostalim pripadnicima muslimanskih snaga u provedbi zločina nad
Hrvatima s područja općine Kakanj (ubijanju, maltretiranju, pljačkanju i uništavanju
imovine Hrvata...), tijekom 1993. Objašnjavajući zašto to čini javno je izgovarao parolu:
“Allahu ekber i slobodnoj, kako kažu jedinstvenoj, a ako Allah da, i islamskoj državi.”
ŽPB =
OSUMNJIČENI ZA RATNE ZLOČINE ZA KOJE SVJEDOCI NISU ZNALI POTPUNIJE
PODATKE
?, (ALIJA “RODE”) ADNAN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika, vlasnik
kafića “Crveni val”. Kao vozač džipa ‘Landrover’ vlasništvo postrojbe Armije BiH zvane
‘Mudžahedini’, dovodio pripadnike te postrojbe u Travnik i pokazivao hrvatske kuće, te
tako zajedno s njim hapsio ugledne Hrvate, odvodeći ih u nepoznate pravce.
?, ALEN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ESAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, podrijetlom je sa područja općine Hadžići
(u srodstvu sa Mujom Mustafićem). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993.
godine, u oružanom napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina
(općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika
HVO-a). 16.04.1993. godine, u selu Trusina je, u kući Stipe Ljubića, u nazočnosti Sejde
Hakalovića, izjavio da je ubio Stipu Ljubića.
?, FADIL - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (9 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, HAJRO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, star 30 godina, rođen u selu Šerić,
općina Zenica, pripadnik postrojbi Armije BiH. Vršio zločine nad hrvatskim pučanstvom
ubijanja, pljačke i zlostavljanja u naseljima Ovnak i Dusine.
?, HAKIJA - muškarac, star oko 40. godina, po nacionalnosti Musliman, navodno iz
Sandžaka (Srbija). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., činio razne zločine nad
hrvatskim pučanstvom na području općine Kiseljak, na onim prostorima koja su okupirali
pripadnici Armije BiH.
?, HASO - muškarac, starosti oko 65 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podovi
(općina Travnik), do rata je radio u Rudniku Bila. Osobno se isticao u svom ekstremizmu i
netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje
prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo
oružanim napadima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena
hrvatskim pučanstvom.
?, IBRAHIM - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kotor Varoši (kao prognanik je,
tijekom 1993. godine, živio na području općine Travnik). Osobno je odgovoran poradi
toga što nije, 08.06.1993. godine, ispoštovao dogovor oko predaje pripadnika HVO-a sela
Maljine, koje je osobno, u ime Armije BiH, postavio a kao posljedica nepoštivanja
postignutog dogovora o predaji je smrt oko 30 Hrvata (među kojima ranjenika i mentalnih
bolesnika, te jedna djelatnica saniteta), koje su pripadnici Armije BiH, 08.06.1993. godine,
nakon predaje naoružanja uhitili, i u zaselku Bikoši streljali, a ostalo hrvatsko pučanstvo
zatečeno u selu Majline (njih više od 250) su odveli u zatočeništvo u selo Mehurići gdje su
bili zatočeni oko 20 dana.
?, JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, tijekom
1993., je skupa s drugim pripadnicima Armije BiH počinio razne zločine (od pljačkanja
imovine, zlostavljanja, progona i zatvaranja do ubijanja...) nad hrvatskim pučanstvom iz
sela i mjesta koje su oružano zauzeli (okupirali) na području općina Kreševo, Kiseljak,
Fojnica i Sarajevo-Hadžići. Osobno je, 17.06.1993., prilikom napada na sela kiseljačke
općine Gojakovac, Bukovica i Zabrđe, skupa s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH
(Fajko Topalović, Ekrem Tufo, Refik Tufo, Izet Sajnica, neki Kuper i neki Kalem) počinio
ubojstvo većeg broja civila hrvatske nacionalnosti i to: Spomenka (Ilije) Lucića iz sela
Gajkovca, dijete staro 10 godina, Ljubana Markovića zvanog “Džendo” (ubijen u svojoj
ugostiteljskoj kući) starog preko 60 godina, te bračnog para Peru i Danicu Marković stare
preko 60 godina (ubijeni vatrenim oružjem u svojoj obiteljskoj kući), potom Stanišu Tešića
i njegovu suprugu (oboje su imali preko 60 godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića (ubijena
iz vatrenog oružja u svojoj obiteljskoj kući).
?, MUJO - muškarac, starosti oko 22 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čukle
(zaselak Delići), općina Travnik, sin seoskog hodže. Osobno se isticao u svom ekstremizmu
i netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik te je svoje stavove i težnje
prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo
oružanim napadima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena
hrvatskim pučanstvom.
?, NAIL - muškarac, mlađe starosne dobi, po nacionalnosti Musliman (oženjen kćerkom
nekog Seida iz sela Lager, pokraj sela Maljine, općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH
(nepoznate matične postrojbe) sudjelovao je, tijekom lipnja 1993. godine, u oružanim
napadima i djelovanjima protiv pučanstva hrvatske nacionalnosti sela travničke općine
(08.06.1993. godine, sela Maline, Podovi i Postinje). Osobno je, 08.06.1993. godine, na
području lokaliteta zvanog “Postinjsko polje” poticao i odobravao nastojanje jednoga
svog suborca (imenom Suljan), koji je zahtjevao od ostalih svojih suboraca (pripadnika
Armije BiH da se provede egzekucija (ubojstvo) jednog uhićenog i razoružanog
pripadnika HVO-a, koji je tog dana preživio strijeljanje uhićenika (više od 30 Hrvata) u
zaselku Bikoši pokraj sela Maljine (općina Travnik).
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (10 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
?, NEDŽAD - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Sandžaka (Srbija) starosti
oko 35 godina. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska” koja
je na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano
etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku,
organizirane logore na
području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, RAMADAN - muškarac, strani državljanin arapskog podrijetla (prema nekim podacima
on je Sirijac), govori francuski, tijekom 1993. godine, je boravio na području općine
Travnik (selo Mehurići). Kao zapovjednik skupine od oko 15 pripadnika postrojbe Armije
BiH zvane “Mudžahedini” predvodio je i sudjelovao 24.04.1993. godine, oko 17:30 sati, pri
oružanom napadu na hrvatsko pučanstvo sela Miletići, kojom prilikom je na brutalan
način izmasakrirano i ubijeno pet Hrvata. Osobno je, na pitanje postavljeno od strane
jednog Hrvata, mještana sela Miletići (pitanje postavljeno na francuskom jeziku): “Zašto
ste nas napali?”, odgovorio: “Alija Izetbegović je bio u selu Bukovici (8 km od sela Miletići) i
tražio da se zauzme ovaj prostor, ali su se ‘domaći’ Muslimani usprotivili te je Alija rekao
‘Dobro, onda morate, barem, pomagati mudžahedinima koji će to obaviti umjesto vas.’ Mi
radimo samo ono za što smo plaćeni i što nam je naređeno.”.
?, (RAŠID) SALKO - muškarac, starosti oko 30 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Lager (pokraj sela Maljine) općina Travnik. Kao pripadnik Armije BiH (nepoznate matične
postrojbe) sudjelovao je, tijekom lipnja 1993. godine, u oružanim napadima i
djelovanjima protiv pučanstva hrvatske nacionalnosti sela travničke općine (08.06.1993.
godine, sela Maljine, Podovi i Postinje).
?, SEJO - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Baćina (općina Jablanica).
Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice.
Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadu na pučanstvo hrvatske nacionalnosti,
mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno
36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).
?, SEJO “GUZ” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalne jedinice
za posebne namjene Armije BiH zvane “Valter”, sudjelovao je pri oružanom napadu
Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
ŽRAZMAK 6 T =
?, SEMIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz
Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim
napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog
čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani
(28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila
hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore
na području općine Jablanica.
?, (BAJRO) SULJAN - muškarac, starosti oko 25 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela
Lager (pokraj sela Maljine) općina Travnik. Kao pripadnik Armije BiH (nepoznate matične
postrojbe) sudjelovao je, tijekom lipnja 1993. godine, u oružanim napadima i
djelovanjima protiv pučanstva hrvatske nacionalnosti sela travničke općine (08.06.1993.
godine, sela Maljine, Podovi i Postinje). Osobno je, 08.06.1993. godine, na području
lokaliteta zvanog “Postinjsko polje” uz odobravanje jednoga svog suborca (imenom Nail),
zahtjevao od ostalih svojih suboraca (pripadnika Armije BiH) da se provede egzekucija
(ubojstvo) jednog uhićenog i razoružanog pripadnika HVO-a koji je tog dana preživio
strijeljanje uhićenika (više od 30 Hrvata) u zaselku Bikoši pokraj sela Maljine (općina
Travnik).
?, ŠAĆIR - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Kranjčići (općina Prozor),
nastanjen u selu Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44.
brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH
sudjelovala u oružanim napadima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (11 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa
nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.),
gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je
protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
?, (EMIN) ? - muškarac, mlađe starose dobi, iz sela Krpeljići (općina Travnik). Kao pripadnik
Armije BiH (nepoznate matične postrojbe), sudjelovao je (skupa sa dvojicom sumještana,
Džemom Grabus i nekim Naićem), 08.06.1993. godine (oko 5:00 sati), u oružanim
napadima i djelovanjima protiv pučanstva hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići (općina
Travnik) kojom prilikom je ubijen (metak u glavu) civil hrvatske nacionalnosti, Drago Volić
(starosti 60 godina). Pri oružanom napadu pripadnika Armije BiH na civilno pučanstvo
hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići koji se dogodio 08.06.1993. godine, u ranim jutarnjim
satima, ubijeno je najmanje sedam Hrvata.
?, ? “ALBANAC” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH
zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “AMIGO” - srednje starosne dobi, muškarac, muslimanske nacionalnosti. Spomenuti
je, zajedno s osobom zvanom “Breza”, u naselju Blatuša, općina Zenica, tijekom mjeseca
veljače 1993. godine, zaklao, a potom izmasakrirao bračni par Mađar, Hrvati po
nacionalnosti. Pored toga izvršio je zločin ubijanja i klanja staraca i djece u naseljima
Dusine, Podbriježje i Bilivode, svi hrvatske nacionalnosti.
ŽRAZMAK 6 T =
?, ? “ARKAN” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Osenik (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik Armije BiH, tijekom 1993., sudjelovao je u oružanim napadima na
sela i mjesta nastanjena hrvatskim pučanstvom na području općina Kiseljak, Kreševo,
Fojnica i Sarajevo- Hadžići te zauzimanjem pojedinih sela i mjesta kojom prilikom su
učinjena razna zlodjela i zločini nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti. Osobno
je sudjelovao, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, u pljačkanju a potom i uništavanju
(uglavnom paljenjem) civilne i druge imovine Hrvata.
?, ? “ASKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalnog
bataljuna Armije BiH zvanog i “Ćelina jedinica”, sudjelovao je pri oružanom napadu Armije
BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
?, ? “BIJELI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Isići (općina Maglaj),
nastanjen u gradu Maglaju (stan ponad gradske ljekarne). Kao pripadnik Armije BiH
(snajperist) je u vremenu od 24.06.1993. do 05.05.1994., snajperskim rasprskavajućim
streljivom ubio i teško ranio više desetaka osoba hrvatske nacionalnosti (civila i pripadnika
HVO-a) na području sela Tomići (općina Maglaj).
?, ? “BRACO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalnog
bataljuna Armije BiH zvanog i “Ćelina jedinica”, sudjelovao je pri oružanom napadu Armije
BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
?, ? “BREZA” - muškarac, srednje starosne dobi, po nacionalnosti Musliman. Pomenuti je
zajedno sa osobom zvanom ‘Amigo’ u naselju Blatuša, općina Zenica u mjesecu veljači
1993. godine, zaklao, a potom izmasakrirao bračni par Mađar. Pored toga počinio je ratne
zločine (ubijanja, klanja, mučenja) nad civilnim hrvatskim stanovništvom (staraca, starica i
djece) u zeničkim selima i naseljima Dusine, Podbriježje i Bilivode.
?, ? “CAR” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (12 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “ČAKI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, tijekom 1993. godine, je živio na
području općine Travnik. Osobno je, kao pripadnik Armije BiH, početkom mjeseca lipnja
1993. godine, pucajući iz pištolja ispalio, iz neposredne blizine, metak u glavu zatočenom
Hrvatu (imenom Slavko) koji je prethodno zlostavljan, brutalno premlaćivan i mučen oko
pet dana. Ubojica je egzekuciju počinio u nazočnosti ostalih Hrvata - zatočenika.
?, ? “ČITA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Tijekom cijele
1993., sudjelovao je u provedbi raznih zločine nad hrvatskim pučanstvom na području
općine Kiseljak, a napose po selima Bilalovac, Datći i Podbrđe gdje je skupa s ostalim
pripadnicima Armije BiH sudjelovao pri zlostavljanju, protjerivanju, bezrazložnom
uhićenju i zatvaranju Hrvata u logor zvan “Plinara” (u selu Klokoti u općini Kiseljak).
?, ? “ERTAN” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalne jedinice
za posebne namjene Armije BiH zvane “Valter”, sudjelovao je pri oružanom napadu
Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
?, ? “DŽEKI” (I.) - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH
zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je tijekom vremena rujan 1993./veljača 1994.,
na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano
etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku,
organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i
pripadnika HVO-a).
?, ? “DŽEKI” (II.) - muškarac, po nacionalnosti Albanac. Pripadnik Armije BiH (zapovjednik
postrojbe zvane “Handžar divizija”). Tijekom lipnja i srpnja 1993. je kao zapovjednik sa
sebi podređenim pripadnicima Armije BiH napadao područje kiseljačkih sela nastanjenih
Hrvatima (Gojakovac, Bukovica, Zabrđe i Perin...) kao i druga mjesta i sela u kojima su
živjeli Hrvati na području općina Kiseljak, Kreševo, Fojnice i Hadžići pri čemu su imovinu
uglavnom opljačkali a objekte paljenjem uništili. Hrvatsko pučanstvo iz napadnutih sela je
bilo izvrgnuto progonu, zatvaranju, mučenju, ranjavanju ili ubijanju. Uhićeni Hrvati su
zatvarani u logor “Silos” (u mjestu Tarčin, općina Sarajevo-Hadžići) ili u logor osnovan u
Osnovnoj školi u selu Zabrđe (općina Kiseljak) te su bili izloženi svakodnenom brutalnom
zlostavljanju, premlaćivanju, mučenju i usmrćivanju od strane pripadnika postrojbe
Armije BiH zvane “Handžar divizija”.
?, ? “DŽEKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Gacka, nastanjen u
Jablanici. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na
širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko
čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore
na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “DŽIGI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “ĐUGUN” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Bugojna. Kao pripadnik Armije
BiH, ispitivao i mučio zarobljene Hrvate u Bugojnu, tijekom 1993. godine.
?, ? “FOČO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalne jedinice za
posebne namjene Armije BiH zvane “Valter”, sudjelovao je pri oružanom napadu Armije
BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
?, ? “GRGA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (13 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “JUKA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH (postrojbe
stacionirane u mjestu Tarčin, općina Sarajevo-Hadžići). Tijekom 1993., sudjelovao je u
oružanim napadnim akcijama na sela i mjesta nastanjena hrvatskim pučanstvom na
području općina Fojnica, Sarajevo-Hadžići, Kreševo i Kiseljak. Pri okupaciji pojedinih
napadnutih sela i mjesta nastanjenih hrvatskim pučanstvom na području navedenih
općina, sudjelovao je skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH u pljački i uništavanju
(uglavnom paljenjem) imovine i objekata čiji su vlasnici Hrvati, te u fizičkom maltretiranju,
zlostavljanju, protjerivanju i ubijanju zatečenih civila, mještana okupiranog prostora.
?, ? “KALEM” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, tijekom
1993., je skupa s drugim pripadnicima Armije BiH počinio razne zločine (od pljačkanja
imovine, zlostavljanja, progona, zatvaranja u logore i zatvore do ubijanja...) nad hrvatskim
pučanstvom iz sela i mjesta koje su oružano zauzeli (okupirali) na području općina
Kreševo, Kiseljak, Fojnica i Sarajevo-Hadžići. Osobno je, 17.06.1993., prilikom napada na
sela kiseljačke općine Gojakovac, Bukovica i Zabrđe, skupa s drugim pripadnicima MUP-a i
Armije BiH (Fajko Topalović, Ekrem Tufo, Refik Tufo, Izet Sajnica, neki Kuper, i neki Jasmin)
počinio ubojstvo većeg broja civila hrvatske nacionalnosti i to: Spomenka (Ilije) Lucića iz
sela Gajkovca, dijete staro 10 godina, Ljubana Markovića zvanog “Džendo” (ubijen u
svojoj ugostiteljskoj kući) starog preko 60 godina, te bračnog para Peru i Danicu Marković
stare preko 60 godina (ubijeni vatrenim oružjem u svojoj obiteljskoj kući), potom Stanišu
Tešića i njegovu suprugu (oboje su imali preko 60 godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića
(ubijena iz vatrenog oružja u svojoj obiteljskoj kući).
?, ? “KOKAN” - muškarac, rođen oko 1962., po nacionalnosti Musliman, iz sela Bukovac
(općina Busovača), do rata je slovio kao kriminalac. Kao pripadnik Armije BiH, činio je
zločine skupa sa Hajrudinom Selmanom i drugim pripadnicima Armije BiH, tijekom lipnja i
srpnja 1993., u selu Bilalovac (općina Kiseljak) nad civilnim pučanstvom hrvatske
nacionalnosti (ubijajanja, zlostavljanja, silovanja, portjerivanja, pljačka imovine...).
Naposebe se angažirao oko protjerivanja Hrvata s prostora kojim su pripadnici Armije BiH
ovladali.
?, ? “KRNE” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane
“Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “KUPER” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. Tijekom 1993.,
je skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, činio razne zločine (od pljačke i uništavanja
imovine, zlostavljanja, progona, bezrazložnog zatvaranja u logore do ubijanja) nad
civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na, od Armije BiH oružano zauzetim
(okupiranim) prostorima, području općina Kiseljak, Fojnica, Kreševo i Sarajevo-Hadžići.
Osobno je, 17.06.1993., prilikom napada na sela kiseljačke općine Gojakovac, Bukovica i
Zabrđe, skupa s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH (Fajko Topalović, Ekrem Tufo,
Refik Tufo, Izet Sajnica, neki Kalem i neki Jasmin) počinio ubojstvo većeg broja civila
hrvatske nacionalnosti i to: Spomenka (Ilije) Lucića iz sela Gajkovca, dijete staro 10 godina,
Ljubana Markovića zvanog “Džendo” (ubijen u svojoj ugostiteljskoj kući) starog preko 60
godina, te bračnog para Peru i Danicu Marković stare preko 60 godina (ubijeni vatrenim
oružjem u svojoj obiteljskoj kući), potom Stanišu Tešića i njegovu suprugu (oboje su imali
preko 60 godina), te suprugu Vinka Bjelogrlića (ubijena iz vatrenog oružja u svojoj
obiteljskoj kući).
?, ? “LENDARA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz mjesta Tarčin (općina SarajevoHadžići).
Kao pripadnik muslimanske civilne policije, tijekom 1993., je sudjelovao u
oružanim napadima na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti na području općina
Fojnica, Kreševo i Kiseljak, kada je nad istima počinjen bezbroj ratnih zločina.
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (14 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
?, ? “MACA” - muškarac, star oko 34. godine, po nacionalosti Musliman, pripadnik
muslimanske civilne policije u selu Zabrđe (općina Kiseljak). Kao policajac je, tijekom
1993., provodio zlostavljanja pojedinih Hrvata na području općina Kiseljak i Fojnica, a
sudjelovao je u pljačkanjima i uništavanju (paljenjem) imovine čiji su vlasnici Hrvati.
?, ? “MALIK” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalne jedinice
za posebne namjene Armije BiH zvane “Valter”, sudjelovao je pri oružanom napadu
Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i
izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u
logor “Muzej” u Jablanici.
?, ? “NEĆKO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH
zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “NERO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik Armije BiH (načelnik
sigurnosti u 6. korpusu Armije BiH). Tijekom lipnja i srpnja 1993., sudjelovao je u
napadima na Hrvatima nastanjena sela i mjesta na području općina Sarajevo-Hadžići,
Kreševo i Kiseljak, gdje je činio razne zločine nad hrvatskim civilnim pučanstvom.
?, ? “PANE” - muškarac, nepoznate nacionalnosti, pripadnik Armije BiH. Tijekom 1993.,
činio je razne zločine (zlostavljanja, progone, zatvaranja i ubijanja) nad hrvatskim
pučanstvom na području općina Sarajevo-Hadžići, Fojnica, Kiseljak i Kreševo.
?, ? “PRIZMA” - muškarac, star oko 30 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac
(općina Kiseljak). Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Frkina jedinica” iz Visokog je,
tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima navedene postrojbe Armije BiH, na brutalan
način ubijao Hrvate (civile i zarobljene pripadnike HVO-a), te smišljeno i organizirano
provodio teror (fizičko i psihičko maltretiranje) i protjerivanje Hrvata sa područja općina
Vareš, Fojnica, Kakanj, Visoko i Kiseljak. Pored toga počinio je veći broj pljački i uništavanja
civilne imovine Hrvata.
?, ? “RAMADANI” - muškarac, star 25. godina, po nacionalnosti Musliman. Kao
zapovjednik postrojbe Armije BiH zvane “Rekićevi” je, tijekom 1993., skupa sa sebi
potčinjenim pripadnicima Armije BiH sudjelovao u oružanim napadima na sela i mjesta
nastanjena Hrvatima na području općina Kiseljak, Fojnica, Kreševo i Sarajevo-Hadžići, a
zauzećem pojedinih napadnutih sela ili mjesta provodili su pljačkanje i uništavanje
imovine (uglavnom paljenjem), ozljeđivanje vatrenim oružjem i progon hrvatskog
pučanstva.
?, ? “RAMBO” (I.) - muškarac, po nacionalnosti Musliman, tijekom 1993. godine, boravio
je u gradu Travniku. Kao pripadnik Armije BiH bio je tjelohranitelj osobe prezimenom
Ćuskić (zapovjednika postrojbe Armije BiH zvane “Krajiška brigada”), osobno je,
07.06.1993. godine, prijetio i tukao muškarca hrvatske nacionalnosti dok ga je zatvarao u
tamnicu.
?, ? “RAMBO” (II.) - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH
zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “SPECIJALAC” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije
BiH zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica,
Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “STRUJA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, moguće da je iz Sarajeva. Kao
http://hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni03.htm (15 of 16) [24.5.2008 18:16:04]
Nepotpuni popis osumnjicenih
pripadnik Armije BiH (tzv. “Zukini ljudi”) sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom
napadu na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22
Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a). Dana 16.04.1993. godine, u
selu Trusina (općina Konjic) je, sa još dva pripadnika Armije BiH, počinio ubojstvo
(strijeljanje) šestorice uhićenih i zavezanih pripadnika HVO-a.
?, ? “ŠVABO” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, rodom iz Goražda ili iz Sarajeva,
rođen 1972.?, navodno je bio pripadnik HV-a (Hrvatse vojske) za svog boravka u Republici
Hrvatskoj. Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Čedini vukovi”, koja je na širem području
općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje,
uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na
području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “TIKI” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Osenik (općina SarajevoHadžići).
Pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je,
tijekom 1993./1994., na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar i Prozor počinila
organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu
priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata
(civila i pripadnika HVO-a). Tijekom 1993., sudjelovao je i u oružanim napadima na sela i
mjesta nastanjena hrvatskim pučanstvom na području općina Fojnica, Sarajevo-Hadžići,
Kreševo i Kiseljak. Pri okupaciji pojedinih napadnutih sela i mjesta nastanjenih hrvatskim
pučanstvom na području navedenih općina sudjelovao je skupa s ostalim pripadnicima
Armije BiH u pljački i uništavanju (uglavnom paljenjem) imovine i objekata čiji su vlasnici
Hrvati, te u fizičkom maltretiranju, zlostavljanju, protjerivanju i ubijanju zatečenih civila,
mještana okupiranog prostora. Osobno je fizički maltretirao i zlostavljao zatočene Hrvate
u muslimanskim logorima i zatvorima a postoje neprovjerene informacije da je ozljeđivao
(pucajući iz vatrenog oružja) i ubijao zatočenike.
?, ? “VEJSIL” - muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik postrojbe Armije BiH
zvane “Zukini ljudi” ili “Zukina vojska”, koja je na širem području općina: Jablanica, Konjic,
Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja,
bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i
Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).
?, ? “ZIKA” - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Osenik (općina Sarajevo-Hadžići),
pripadnik Armije BiH. Tijekom 1993., sudjelovao je u oružanim napadnim akcijama na sela
i mjesta nastanjena hrvatskim pučanstvom na području općina Fojnica, Sarajevo-Hadžići,
Kreševo i Kiseljak. Pri okupaciji pojedinih napadnutih sela i mjesta nastanjenih hrvatskim
pučanstvom na području navedenih općina, sudjelovao je skupa s ostalim pripadnicima
Armije BiH u pljački i uništavanju (uglavnom paljenjem) imovine i objekata čiji su vlasnici
Hrvati, te u fizičkom maltretiranju, zlostavljanju, protjerivanju i ubijanju zatečenih civila,
mještana okupiranog prostora. Osobno je fizički maltretirao i zlostavljao zatočene Hrvate
u muslimanskim logorima.